Suche

Tlačová informácia #Business/economy
Zdieľať tlačovú informáciu

Centrálny prístup k zabezpečeným dátam vozidla pomocou Secure Diagnostic Access (SDA) od spoločnosti Bosch

Integrované a štandardizované riešenie pre vozidlá s chránenou elektronikou vozidla prostredníctvom online diagnostického softvéru Esitronic 2.0 Online

  • Rýchly a ľahký prístup k chráneným diagnostickým údajom vozidla prostredníctvom Secure Diagnostic Access
  • Secure Diagnostic Access združuje rôzne individuálne riešenia zúčastnených výrobcov vozidiel
  • Nová funkcia zabezpečuje lepšiu konkurencieschopnosť viacznačkových servisov z pohľadu nákladov a časovej efektivity
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Karlsruhe/Plochingen, Nemecko – Pri ochrane elektroniky nových modelov vozidiel sa už mnoho výrobcov spolieha na individuálne riešenia s rôznymi prístupovými požiadavkami a koncepciami. Najmä pre nezávislé servisy s viacerými značkami predstavuje táto neprehľadná situácia veľkú technickú a administratívnu výzvu. Spoločnosť Bosch preto vyvinula Secure Diagnostic Access (SDA), centrálne, integrované a štandardizované riešenie, ktoré umožňuje ľahký prístup k chráneným dátam vozidiel rôznych výrobcov. Spočiatku sa plánuje, že prostredníctvom SDA bude dostupný prístup k vozom VW, Audi, Seat a Škoda. Vzhľadom na to, že stále viac výrobcov vozidiel postupne chráni svoje vozidlá pred neoprávneným prístupom, pokrytie SDA sa bude neustále rozširovať. Preto je spoločnosť Bosch v úzkom kontakte s jednotlivými výrobcami vozidiel, aby mohla čo najskôr zahrnúť do systému SDA ďalšie riešenia výrobcov a ponúknuť tak servisom čo najväčšie pokrytie.

Vďaka systému SDA môžu servisy aj naďalej vykonávať rozsiahlu diagnostiku vozidiel s chránenými diagnostickými údajmi v plnom rozsahu. Nová funkcia bude k dispozícii od leta 2021 a je súčasťou diagnostického softvéru Bosch Esitronic 2.0 Online. Po jednorazovej registrácii získa pracovník servisu osobný prístup a môže aktivovať a sprístupniť diagnostické funkcie s chráneným prístupom prostredníctvom SDA priamo a bez ďalších okľúk.

Bosch ID pre ľahký prístup k chránenému diagnostickému obsahu

Bez prístupu k chráneným diagnostickým funkciám môže servis v mnohých prípadoch uskutočňovať iba pasívne diagnostické činnosti na vozidle zákazníka, napríklad vyčítanie chybových kódov. Aktívna diagnostika, napríklad kalibrácia asistenčných systémov vodiča, potom už nemusí byť možná. Ani vymazanie servisných intervalov už nemusí byť prístupné. Na plnenie týchto úloh vyžadujú jednotlivé riešenia výrobcov obvykle platený prístup. Štandardizované riešenie Secure Diagnostic Access spoločnosti Bosch tento proces zjednodušuje. Pracovník v servise sa už nemusí orientovať na rôznych portáloch výrobcov, registrovať sa, prihlasovať a v niektorých prípadoch sledovať rôzne možnosti platieb. SDA združuje jednotlivé riešenia výrobcov vozidiel a je súčasťou diagnostiky riadiacich jednotiek v diagnostickom softvéri Esitronic 2.0 Online od spoločnosti Bosch. Používateľ, ktorý je autorizovaný prostredníctvom svojho Bosch ID v systéme Esitronic, má centrálny integrovaný prístup k chránenému diagnostickému obsahu, a to aj cez rôzne bezpečnostné riešenia výrobcov vozidiel. Na získanie osobného Bosch ID sa pracovník servisu musí zaregistrovať iba raz. Pracovník servisu môže osobné Bosch ID používať nielen na prístup k chránenému diagnostickému obsahu v systéme Esitronic, ale taktiež na celý rad ďalších aplikácií Bosch – tak profesných, ako súkromných, napríklad na svoj elektrobicykel alebo v aplikáciách inteligentnej domácnosti. Ďalšia výhoda Bosch ID: Od novembra 2021 ho je možné použiť taktiež na rezerváciu technických školení v servisných strediskách Bosch. Pri jednorazovej registrácii môže byť okrem vytvorenia Bosch ID vyžadovaná taktiež online identifikácia používateľa. Preto vykonáva identifikáciu používateľa online externý poskytovateľ služieb pomocou identifikačného dokladu, ako je to v prípade založenia bankového účtu online.

Vďaka SDA sa servis nemusí starať ani o vyúčtovanie a náklady. Secure Diagnostic Access od spoločnosti Bosch ponúka určitý druh paušálnej sadzby. Náklady na používanie chránených diagnostických dát sú už zahrnuté v licenčnom poplatku za diagnostiku ECU (SD).

Vďaka SDA zostáva viacznačkový servis konkurencieschopný

Vďaka centrálnemu prístupu k chránenému diagnostickému obsahu od rôznych výrobcov prostredníctvom Secure Diagnostic Access od spoločnosti Bosch šetrí servis čas a peniaze a zvyšuje efektivitu diagnostických procesov. Vďaka SDA si servis pre viacero značiek predovšetkým zaisťuje svoju konkurencieschopnosť, pretože môže aj naďalej vykonávať rozsiahlu diagnostiku rôznych vozidiel, a to časovo úsporným a efektívnym spôsobom. Predpokladom na použitie Secure Diagnostic Access je diagnostický softvér Esitronic 2.0 Online, platná licencia na diagnostiku ECU (SD) a stabilné pripojenie k internetu. Okrem toho je vyžadovaný diagnostický tester z aktuálnej generácie KTS od spoločnosti Bosch, napríklad KTS 560, KTS 590, KTS 350 alebo KTS 250.

Kontakt pre novinárov:

Jan Horák
Tel.: +420 602 193 880
Email: Jan.Horak@cz.bosch.com

Divízia Automotive Aftermarket (AA) dodáva moderné diagnostické a dielenské vybavenie a širokú škálu náhradných dielov do celého sveta - od nových náhradných a výmenných dielov po riešenie opráv - pre osobné automobily a úžitkové vozidlá. Produktové portfólio AA sa skladá z originálneho vybavenia Bosch, ako aj z produktov a služieb špecifických pre aftermarket, ktoré boli vyvinuté a vyrobené interne. Približne 14 000 zamestnancov vo viac než 150 krajinách a celosvetová logistická sieť zaisťujú, že náhradné diely sa k zákazníkovi dostanú rýchlo a včas. AA taktiež ponúka testovaciu a dielenskú techniku, software na diagnostiku, servisné školenia a technické informácie a servisné služby. Divízia je taktiež zodpovedná za obchod so servismi „Bosch Service“, jedným z najväčších nezávislých reťazcov na svete s približne 15 000 servismi a viac než 1 000 „AutoCrew“ partnermi.

Viac informácií na www.boschaftermarket.com

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov..

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?