Suche

Projekt vytvára základy novej metodiky vývoja softvéru pre budúce generácie vozidiel

  • Projekt „Software-defined Car“ (SofDCar) má za cieľ vyvinúť nové metódy a procesy pre automobil budúcnosti a efektívne využitie dát.
  • V budúcnosti bude možné aktualizovať softvér a pridávať nové funkcie počas celej životnosti vozidla.
  • Bosch je vedúcou spoločnosťou konzorcia projektu s partnermi BooleWorks, ETAS, Mercedes-Benz, P3 digital services, Universität Stuttgart, Vector Informatik, T-Systems, ZF Friedrichshafen, FKFS, FZI, KIT a e-mobil BW.
  • Podporované Spolkovým ministerstvom hospodárstva a energetiky.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – IT v aute je ako orchester, ku ktorému sa pripája stále viac hudobníkov. Odborníci z priemyslu a vedy teraz chcú spoločne vytvárať štandardizované pravidlá a procesy, aby elektronickí spoluhráči vo vozidle nestrácali rytmus. Pretože iba koordinovaná súhra všetkých je predpokladom toho, aby sa nové funkcie vo vozidle a okolo neho v budúcnosti vyvíjali rýchlejšie a bezpečne sa dostali k vodičom – počas celej životnosti vozidla. Od augusta 2021 na tom pracuje celkom 13 firiem a výskumných inštitúcií v rámci projektu „Software-Defined Car“ (skrátene: SofDCar). „Vďaka novému pohľadu na softvér a dáta vytvárame základy pre omnoho väčšiu flexibilitu pri práci s novými funkciami a dátami v moderných vozidlách,“ hovorí Dr. Andreas Westendorf. Ten vedie projekt vo vedúcej spoločnosti konzorcia, spoločnosti Bosch. Trojročný projekt spolufinancuje Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) čiastkou 43 miliónov eur.

Vďaka novému pohľadu na softvér a dáta vytvárame základy pre omnoho väčšiu flexibilitu pri práci s novými funkciami a dátami v moderných vozidlách.

Dr. Andreas Westendorf

Medzi partnerov projektu z priemyslu patria BooleWorks GmbH, ETAS GmbH, Mercedes-Benz AG, P3 digital services GmbH, T-Systems International GmbH, Vector Informatik GmbH, ZF Friedrichshafen AG a ako pridružený partner štátna agentúra e-mobil BW GmbH. Okrem toho sa ako renomované vedecké inštitúcie zúčastňujú Universität Stuttgart (Univerzita Stuttgart), Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKSF) (Výskumný ústav pre automobilovú techniku a motory vozidiel Stuttgart (FKSF)), FZI Forschungszentrum Informatik (FZI Výskumné centrum pre informačné technológie) a Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Technologický inštitút Karlsruhe (KIT)).

Zvládnuť komplexitu dát a umožniť priebežné aktualizácie

V niektorých prípadoch je v dnešných vozidlách inštalovaných viac než 100 riadiacich jednotiek. Vysoká zložitosť elektrických a elektronických systémov a ich architektúry sa bude v budúcnosti naďalej zvyšovať, ale zároveň musí zostať zvládnuteľná. Iba tak bude možné v budúcnosti kedykoľvek aktualizovať funkcie vozidla v priebehu celého životného cyklu automobilu – aspoň počas 20 rokov – a aby zostali bezpečné. Preto je viac než kedykoľvek predtým potrebný súbor pravidiel pre bezproblémovú spoluprácu rôznych elektronických súčastí a systémov vo vozidle. Cieľom projektu SofDCar je zaistiť, aby sa v budúcnosti všetky aktualizácie a upgrady softvéru riadili pravidlami a procesmi, ktoré ich umožnia kontrolovať a zaručiť použitie jednotnej metodiky pre funkčnú a IT bezpečnosť. Týmto spôsobom sa jednotlivé programy nebudú vzájomne rušiť a v systéme budú fungovať bezchybne. „Projekt „SofDCar“ si vzal za úlohu zmapovať džungľu informačných technológií v aute. Naším cieľom je zásadným spôsobom usporiadať procesy tvorby a údržby softvéru pre oblasť vozidiel prostredníctvom moderných vývojových nástrojov naprieč firmami a metódami DevOps,“ vysvetľuje Westendorf. To umožňuje komplexnejšie funkcie a bezpečnostné metódy, ktoré sú vyžadované napríklad aj pre automatizovanú jazdu.

Nové digitálne dvojča pre architektúru vozidiel budúcnosti

Súčasťou projektu je vývoj rozšíreného digitálneho dvojčaťa, t. j. virtuálneho obrazu vývojových a prevádzkových dát vozidla. V budúcnosti bude toto dvojča zahŕňať dáta distribuované vo vozidle a v cloude – od výroby vozidla až po jeho zošrotovanie. To zjavne presahuje obraz, ktorý bol predtým zachytený pod pojmom digitálne dvojča, pretože po prvýkrát pokrýva celý životný cyklus moderného vozidla a zahŕňa aj domény cloudu, aplikácií, backendu aj vývojových systémov. Týmto spôsobom chce projekt zaistiť, aby sa informačný tok dát o vozidlách a verziách softvéru tiahol ako červená niť všetkými databázami a servermi. Aktualizácia softvéru a nové digitálne funkcie a služby je tak možné kedykoľvek jednoducho a predovšetkým rýchlejšie implementovať. „Digitálne dvojča je IT optimalizovaný partner automobilu, čím sa z neho stáva moderné elektronické zariadenie v cloude,“ hovorí Westendorf.

Účastníci projektu:

Robert Bosch GmbH (vedúca spoločnosť konzorcia), www.bosch.com
ETAS GmbH, www.etas.com
Mercedes-Benz AG, www.daimler.com
Universität Stuttgart (Univerzita Stuttgart), www.uni-stuttgart.de
Vector Informatik GmbH, www.vector.com
T-Systems International GmbH, www.t-systems.com
ZF Friedrichshafen AG, www.zf.com
FKFS Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS Výskumný ústav pre automobilovú techniku a motory vozidiel Stuttgart), www.fkfs.de
FZI Forschungszentrum Informatik (FZI Výskumné centrum informačných technológií), www.fzi.de
KIT Karlsruher Institut für Technologie (KIT Technologický inštitút v Karlsruhe), www.kit.edu
P3 digital services GmbH, www.p3-group.com
BooleWorks GmbH, www.booleworks.com
e-mobil BW GmbH (pridružený partner), www.e-mobilbw.de

Kontakt pre novinárov:

Annett Fischer
Telefón: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?