Suche

Spolupráca so spoločnosťou OMB Saleri na vývoji komponentov H2 nádrží pre mobilné aplikácie

  • Bosch teraz ponúka ventily nádrží a regulátory tlaku pre vodíkové nádrže.
  • Bosch a OMB Saleri spoločne vyvíjajú produkty pre veľkosériovú výrobu.
  • Bosch očakáva, že do roku 2030 bude každé ôsme nové úžitkové vozidlo poháňané palivovým článkom.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Brescia, Nemecko/Taliansko – Spoločnosť Bosch rozširuje svoje portfólio výrobkov pre mobilné vodíkové aplikácie: Od tejto chvíle zahŕňa tiež komponenty pre systémy H2 nádrží, ako sú ventily nádrží alebo regulátory tlaku. Na tieto účely Bosch spolupracuje s talianskou špecializovanou firmou OMB Saleri v rámci vývojového partnerstva, v ktorom sú produkty spoločne ďalej vyvíjané. „Vodík je dôležitou súčasťou budúcej skladby pohonných jednotiek na dosiahnutie klimatickej neutrality,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions. „Spoločne s OMB Saleri pripravujeme komponenty H2 nádrží pre sériovú výrobu.“

Spoločne s OMB Saleri pripravujeme komponenty H2 nádrží pre sériovú výrobu.

Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions

Zameranie na celosvetový trh s vodíkovými nádržami

Dopyt po pohonoch na báze vodíka v nasledujúcich rokoch prudko vzrastie, najmä pri úžitkových vozidlách. Bosch očakáva, že do roku 2030 bude mať palivový článok približne každé ôsme novo registrované úžitkové vozidlo na svete. Spoločnosti Bosch a OMB Saleri sa preto usilujú o rozšírenie svojich pozícií na trhu v sektore H2 prostredníctvom novo dohodnutej spolupráce v oblasti komponentov pre systémy vodíkových nádrží. Spolupráca zahŕňa licenčnú a vývojovú dohodu na niekoľko produktov pre riešenie skladovania vodíka pod tlakom 350 barov a 700 barov. Spoločné tzv. simultánne inžinierske tímy teraz ďalej vyvíjajú existujúce výrobky a optimalizujú ich pre veľkosériovú výrobu. Cieľom spoločnosti Bosch je vďaka veľkému množstvu ponúkať komponenty pre riešenia vodíkových nádrží za konkurencieschopné ceny.

Bosch a OMB Saleri spájajú svoje kompetencie

Spolupráca spája know-how oboch partnerov. Talianska technologická spoločnosť OMB Saleri z Brescie v severnom Taliansku je jedným z popredných svetových špecialistov na komponenty pre riešenie skladovania vodíka. Ako partner Bosch ťaží z ich odborných znalostí v oblasti vývoja, modernej testovacej infraštruktúry H2 a testovacích staníc a komponentov, ktoré sa už osvedčili v prvých aplikáciách. Spoločnosť Bosch na oplátku prispieva svojimi skúsenosťami s industrializáciou inovatívnych výrobkov a globálnou vývojovou a výrobnou sieťou pre veľké série.

Spoločnosť Bosch pracuje na mobilných a stacionárnych palivových článkoch

Spoločnosť Bosch je presvedčená o tom, že vodík bude nositeľom energie, a preto do tejto oblasti vopred investuje. V rokov 2021 až 2024 spoločnosť investuje takmer 600 miliónov eur do mobilných aplikácií a 400 miliónov eur do aplikácií na stacionárnu výrobu elektriny a tepla. Portfólio pre vozidlá siaha od jednotlivých senzorov cez základné komponenty, ako je elektrický vzduchový kompresor a stack, až po kompletný modul palivového článku.

Tags: fuel cells

Kontakt pre novinárov:

Thorsten Schönfeld,
Telefón: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2020 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 42,3 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 59 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 395 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma obrat 71,5 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 129 lokalitách po celom svete a takmer 34 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?