Suche

Tlačová informácia #Powertrain systems
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch rozširuje vodíkové portfólio

Spolupráca so spoločnosťou OMB Saleri na vývoji komponentov H2 nádrží pre mobilné aplikácie

  • Bosch teraz ponúka ventily nádrží a regulátory tlaku pre vodíkové nádrže.
  • Bosch a OMB Saleri spoločne vyvíjajú produkty pre veľkosériovú výrobu.
  • Bosch očakáva, že do roku 2030 bude každé ôsme nové úžitkové vozidlo poháňané palivovým článkom.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Brescia, Nemecko/Taliansko – Spoločnosť Bosch rozširuje svoje portfólio výrobkov pre mobilné vodíkové aplikácie: Od tejto chvíle zahŕňa tiež komponenty pre systémy H2 nádrží, ako sú ventily nádrží alebo regulátory tlaku. Na tieto účely Bosch spolupracuje s talianskou špecializovanou firmou OMB Saleri v rámci vývojového partnerstva, v ktorom sú produkty spoločne ďalej vyvíjané. „Vodík je dôležitou súčasťou budúcej skladby pohonných jednotiek na dosiahnutie klimatickej neutrality,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions. „Spoločne s OMB Saleri pripravujeme komponenty H2 nádrží pre sériovú výrobu.“

Spoločne s OMB Saleri pripravujeme komponenty H2 nádrží pre sériovú výrobu.

Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions

Zameranie na celosvetový trh s vodíkovými nádržami

Dopyt po pohonoch na báze vodíka v nasledujúcich rokoch prudko vzrastie, najmä pri úžitkových vozidlách. Bosch očakáva, že do roku 2030 bude mať palivový článok približne každé ôsme novo registrované úžitkové vozidlo na svete. Spoločnosti Bosch a OMB Saleri sa preto usilujú o rozšírenie svojich pozícií na trhu v sektore H2 prostredníctvom novo dohodnutej spolupráce v oblasti komponentov pre systémy vodíkových nádrží. Spolupráca zahŕňa licenčnú a vývojovú dohodu na niekoľko produktov pre riešenie skladovania vodíka pod tlakom 350 barov a 700 barov. Spoločné tzv. simultánne inžinierske tímy teraz ďalej vyvíjajú existujúce výrobky a optimalizujú ich pre veľkosériovú výrobu. Cieľom spoločnosti Bosch je vďaka veľkému množstvu ponúkať komponenty pre riešenia vodíkových nádrží za konkurencieschopné ceny.

Bosch a OMB Saleri spájajú svoje kompetencie

Spolupráca spája know-how oboch partnerov. Talianska technologická spoločnosť OMB Saleri z Brescie v severnom Taliansku je jedným z popredných svetových špecialistov na komponenty pre riešenie skladovania vodíka. Ako partner Bosch ťaží z ich odborných znalostí v oblasti vývoja, modernej testovacej infraštruktúry H2 a testovacích staníc a komponentov, ktoré sa už osvedčili v prvých aplikáciách. Spoločnosť Bosch na oplátku prispieva svojimi skúsenosťami s industrializáciou inovatívnych výrobkov a globálnou vývojovou a výrobnou sieťou pre veľké série.

Spoločnosť Bosch pracuje na mobilných a stacionárnych palivových článkoch

Spoločnosť Bosch je presvedčená o tom, že vodík bude nositeľom energie, a preto do tejto oblasti vopred investuje. V rokov 2021 až 2024 spoločnosť investuje takmer 600 miliónov eur do mobilných aplikácií a 400 miliónov eur do aplikácií na stacionárnu výrobu elektriny a tepla. Portfólio pre vozidlá siaha od jednotlivých senzorov cez základné komponenty, ako je elektrický vzduchový kompresor a stack, až po kompletný modul palivového článku.

Tags: fuel cells

Kontakt pre novinárov:

Thorsten Schönfeld,
Telefón: +49 711 811-43378
Twitter: @BoschPresse

Mobility je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2022 vygenerovala 60 % prevádzkového obratu vo výške 52,6 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. S viac ako 400 pobočkami po celom svete je Bosch Group od roku 2020 uhlíkovo neutrálna (scopes 1 a 2). Súčasťou toho bola kompenzácia zvyškových emisií vo výške 0,7 milióna metrických ton CO₂ prostredníctvom uhlíkových kreditov v roku 2022. Scopes 1, 2 a 3 sú štandardne vykazované v súlade s protokolom GHG. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?