Suche

Tlačová informácia #Internet vecí
Zdieľať tlačovú informáciu

CES 2022: Pre lepšiu kvalitu života a ochranu klímy – Bosch rastie vďaka prepojeným a inteligentným riešeniam

Všetky triedy výrobkov Bosch sú sieťovo prepojiteľné

  • Inteligentná domácnosť: O 50% viac predaných sieťových zariadení.
  • Inteligentné auto: Bosch vytvára softvérovo definovanú budúcnosť mobility.
  • Umelá inteligencia: Senzory poskytujú včasné varovanie pred lesnými požiarmi a pomáhajú pri lekárskej diagnostike.
  • Bosch Tech Compass: Väčšina respondentov považuje technológiu za kľúč k lepšiemu svetu.
  • CDO spoločnosti Bosch Tanja Rückert: „Spoliehame sa na umelú inteligenciu a Internet vecí, ktoré poskytujú skutočnú pridanú hodnotu.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Las Vegas – Doma, na cestách, v práci, v nemocnici alebo dokonca vo vesmíre: pomocou inteligentných a sieťových riešení zlepšuje Bosch každodenný život ľudí vo všetkých jeho oblastiach. Súčasne spoločnosť otvára nové oblasti podnikania prostredníctvom softvéru, služieb a licencií.

„Neustále našu hlavnú činnosť digitalizujeme, aby sme zvýšili prínos pre zákazníkov. Našim cieľom je premeniť predaj každého digitálneho produktu aj na príjmy založené na službách,“ hovorí Tanja Rückert, riaditeľka pre digitálne technológie skupiny Bosch, na veľtrhu CES v Las Vegas. Na tieto účely sa spoločnosť Bosch zameriava na prepojenie Internetu vecí (IoT) s umelou inteligenciou (AI) – inými slovami na AIoT.

Vzniká cyklus, v ktorom sieťové produkty poskytujú informácie, ktoré sú následne spracované umelou inteligenciou a prechádzajú do aktualizácií softvéru pre produkty. Dôraz je kladený na prínos pre zákazníka. Je stavaný do pozície, v ktorej pomáha s vývojom produktu. Riešenia je možné prispôsobiť presne jeho potrebám. Navyše vývoj ani tvorba pridanej hodnoty predajom výrobkov nekončia. „Kombináciu umelej inteligencie a Internetu vecí považujeme za kľúč k maximálnemu využitiu týchto dvoch technológií, “ vysvetľuje Rückert. „To nám otvára nielen nové obchodné modely. Ponúkame lepšie produkty a riešenia, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu jednotlivcom aj spoločnosti.“

Rozšírenie softvérových kompetencií: Bosch už dnes utvára budúcnosť

Bosch na to položil základy už dávno. Od začiatku roku sú všetky triedy elektronických výrobkov prepojiteľné do siete. Len predaj prepojiteľného elektrického náradia, domácich spotrebičov a vykurovacích telies sa počas jedného roka zvýšil o 50% – zo štyroch miliónov v roku 2020 na viac než šesť miliónov kusov v roku 2021. Vďaka Bosch centru pre umelú inteligenciu (BCAI) vybudovala spoločnosť silnú jednotku v oblasti umelej inteligencie, ktorá už pozitívne prispieva k výsledku vo výške približne 300 miliónov eur.

Okrem toho sa v spoločnosti ročne investuje do softvérových kompetencií celkom viac ako štyri miliardy eur, z toho približne tri miliardy v divízii mobility. Na formovanie softvérovo definovanej budúcnosti mobility bude Bosch od polovice roku 2022 tiež spájať vývojové aktivity pre softvér nezávislý od aplikácií do jednej jednotky. V budúcnosti bude spoločnosť pod hlavičkou ETAS GmbH vyvíjať a distribuovať základný softvér pre vozidlá, middleware, cloudové služby a vývojové nástroje, ktoré bude možné využívať naprieč všetkými oblasťami. Bosch tiež veľkou rýchlosťou rozvíja prepojenú a automatizovanú jazdu. Len vďaka asistenčným systémom pre vodičov a súvisiacim senzorovým technológiám dosiahla spoločnosť za posledných päť rokov obrat okolo deväť miliárd eur.

Bosch Tech Compass: Prieskum v piatich krajinách sveta

Bosch Tech Compass – reprezentatívny prieskum uskutočnený v piatich krajinách, ktorý bol prvýkrát predstavený na veľtrhu CES – ukazuje, aké očakávania majú ľudia po celom svete od nových technológií. Podľa neho je veľká väčšina respondentov (72%) presvedčená, že technologický pokrok robí svet lepším a je napríklad kľúčom k boju proti zmene klímy (76%). Štyria z piatich ľudí zároveň vyjadrujú názor, že technológie by sa mali viac zamerať na riešenie hlavných výziev našej doby než na uspokojovanie individuálnych potrieb. „Aj my v spoločnosti Bosch sme presvedčení o širokom prínose technológií,“ hovorí Rückert. „Keď hovoríme o špičkových technológiách, nejde len o posúvanie hraníc možného. Technológie používame ako nástroj na zlepšenie života ľudí, nech už sú kdekoľvek.“

Z vesmíru do pediatrie: Senzorový systém SoundSee od spoločnosti Bosch

Jedným z príkladov výhod, ktoré umelá inteligencia a konektivita prinášajú, je senzorový systém SoundSee. Od konca roka 2019 sa pohybuje vo vesmíre a filtruje neobvyklé zvuky na vesmírnej stanici ISS, analyzuje ich pomocou algoritmov umelej inteligencie a signalizuje, kedy treba vykonať údržbu. Spoločnosť Bosch sa teraz spolu s neziskovou zdravotníckou spoločnosťou Highmark v Pittsburghu usiluje o využitie tejto technológie, ktorá je veľmi šetrná k životnému prostrediu: Prebieha výskum, ako je možné zvukovú umelú inteligenciu využiť ako diagnostický nástroj v detskej medicíne. Spoločnosti Bosch a Highmark konkrétne pracujú na úprave senzorov a algoritmov tak, aby mohli vďaka odposluchu a vyhodnocovaniu dychových vzorcov odhaliť pľúcne ochorenia ako je astma už v ranom veku. „Zlepšovanie zdravia detí pomocou inovatívnych technológií – to je to, čo máme na mysli pod pojmom špičkové technológie,“ hovorí Mike Mansuetti, prezident spoločnosti Bosch v Severnej Amerike. Použitie systému SoundSee v medicíne tiež ilustruje, čo spoločnosť Bosch chápe svojim mottom „Stvorené pre život“.

Prvý plynový senzor od spoločnosti Bosch, prvý na trhu využívajúci umelú inteligenciu, slúži na ochranu ľudí aj prírody. Používa sa v senzore Silvanet Wildfire Sensor spoločnosti Dryad ako takzvaný digitálny nos a pomáha odhaliť lesné požiare už v ich ranom štádiu. Senzory spoločnosti Dryad sú umiestnené na stromoch, kde nepretržite monitorujú miestnu mikroklímu a odhaľujú začínajúce požiare – a bezdrôtovo informujú miestne úrady omnoho skôr, ako to dokáže kamera alebo satelitný systém. To môže chrániť nielen pred ničivými následkami požiarov, ale tiež znížiť globálne emisie uhlíka spôsobené lesnými požiarmi. „Tieto senzory pomôžu zachrániť nespočetné množstvo životov, zabrániť značným škodám na majetku a ušetria tony CO2 pred vstupom do atmosféry – to všetko vďaka umelej inteligencii a konektivite,“ zdôrazňuje Mansuetti.

Hightech #LikeABosch: Nová kampaň inteligentných riešení

Nová kampaň spoločnosti ukazuje, aké riešenia Bosch používa na zlepšenie každodenného života ľudí. Pod názvom „High-Tech #LikeABosch – s mnohými prepojenými, inteligentnými a udržateľnými riešeniami“ nás hlavná hrdinka prevedie svojou každodennou rutinou a využije rad riešení Bosch, od inteligentných okuliarov a prepojeného jazdného bicykla eBike až po digitálnu vstupnú kartu do práce. Jej dospievajúci syn, ktorý na začiatku klipu prehlásil, že maminka je zo starej školy, sa teraz diví.

Kontakt pre novinárov:
Bosch na veľtrhu CES: Irina Ananyeva, +49 711 811-47990
Prepojená mobilita: Annett Fischer, +49 711 811-6286
Automatizovaná mobilita: Caroline Schulke, +49 711 811-7088
Smart Living: Dörthe Warnk, +49 711 811-55508
Internet vecí, umelá inteligencia, výskum: Christiane Wild-Raidt, +49 711 811-6283
Twitter: @BoschPresse

Tags: #LikeABosch, CES

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.