Suche

Tlačová informácia #Automatizovaná mobilita
Zdieľať tlačovú informáciu

Automatizovaná jazda: Bosch a Cariad – dcérska spoločnosť Volkswagen – sa dohodli na komplexnej spolupráci

Spolupráca na vývoji prináša funkcie automatizovanej jazdy rýchlejšie do všetkých tried vozidiel

  • Bezpečná, pohodlná a prirodzená jazda: Jazdné funkcie hands-free vznikajú pre jeden z najväčších vozových parkov na svete.
  • Know-how na druhú: Viac než 1 000 odborníkov zo spoločností Bosch a Cariad pracuje spoločne na vývoji.
  • Riešenie pre dnešok aj zajtrajšok: Vývojová platforma slúži ako základ pre fázy rozširovania automatizovanej jazdy až na úroveň 3.
  • Sú vypracované a vyhodnotené spoločné ciele vývoja pre úroveň 4.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt – Väčšia bezpečnosť a komfort pre vodičov, rýchlejšia dostupnosť automatizovaných jazdných funkcií pre všetky triedy vozidiel: Bosch a Cariad, softvérová dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, na tomto cieli teraz spolupracujú a dohodli sa na komplexnom partnerstve. Spoločnosti chcú, aby sa stala čiastočne a vysoko automatizovaná jazda masovou záležitosťou a bola dostupná pre každého. Cieľom je poskytnúť vozidlám koncernových značiek Volkswagen funkcie, ktoré umožnia vodičovi občas doslova zložiť ruky z volantu. Ide o takzvané hands-free systémy úrovne 2 do mesta, na vidiek a diaľnicu, a systém, v ktorom vozidlo preberá kompletné riadenie na diaľnici (úroveň 3 SAE). Prvé funkcie majú byť implementované v roku 2023.

Obe spoločnosti spoločne vyvíjajú najmodernejšiu a jednotnú softvérovú platformu pre čiastočne a vysoko automatizovanú jazdu. V budúcnosti nájde uplatnenie vo všetkých súkromne používaných triedach vozidiel značiek koncernu Volkswagen – a teda v jednom z najväčších svetových vozových parkov. Všetky súčasti spolupráce je teda možné integrovať aj do vozidiel a ekosystémov iných výrobcov automobilov.

Odborné znalosti softvéru a sériovej výroby

„Cesta k jazde bez vodiča prebieha pri súkromných automobiloch krok za krokom – v spoločnosti Bosch na tom úspešne pracujeme už niekoľko rokov. Spoločne so spoločnosťou Cariad teraz urýchľujeme zavádzanie čiastočne a vysoko automatizovaných jazdných funkcií na trh vo všetkých triedach vozidiel a sprístupňujeme ich tak všetkým. Cestná premávka tak bude bezpečnejšia a pohodlnejšia,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Markus Heyn. „Výsledné riešenia môžeme ponúknuť aj našim ďalším zákazníkom a stanoviť tak nové štandardy.“ Partneri majú potrebné silné stránky na to, aby mohli v širokom meradle zavádzať stále viac automatizované jazdy: desiatky rokov skúseností so sériovou výrobou, so škálovateľnosťou a so schvaľovaním systémov vozidiel, ako aj know-how v oblasti softvéru, vývoja založeného na dátach a umelej inteligencie.

Cesta k jazde bez vodiča prebieha pri súkromných automobiloch krok za krokom – v spoločnosti Bosch na tom úspešne pracujeme už niekoľko rokov. Spoločne so spoločnosťou Cariad teraz urýchľujeme zavádzanie čiastočne a vysoko automatizovaných jazdných funkcií na trh vo všetkých triedach vozidiel a sprístupňujeme ich tak všetkým. Cestná premávka tak bude bezpečnejšia a pohodlnejšia.

Člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Markus Heyn

„Automatizovaná jazda je pre náš priemysel kľúčovou oblasťou budúcnosti. Vďaka našej spolupráci spoločne posilníme Nemecko ako miesto pre inovácie. Spoločnosti Bosch a Cariad ďalej rozširujú svoje kompetencie v oblasti vývoja technológií budúcnosti,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Cariad Dirk Hilgenberg. „Podporujeme tak našu ambíciu prinášať našim zákazníkom na trh v pravý okamih tie najlepšie možné riešenia.“

Automatizovaná jazda je pre náš priemysel kľúčovou oblasťou budúcnosti. Vďaka našej spolupráci spoločne posilníme Nemecko ako miesto pre inovácie. Spoločnosti Bosch a Cariad ďalej rozširujú svoje kompetencie v oblasti vývoja technológií budúcnosti.

Generálny riaditeľ spoločnosti Cariad Dirk Hilgenberg

Inteligentné spracovanie informácií z reálneho prostredia

V rôznych závodoch oboch spoločností, najmä v Stuttgarte a Ingolstadte, budú spolupracovníci divízie Bosch Cross-Domain Computing Solutions a spoločnosti Cariad spoločne vyvíjať funkcie čiastočne a vysoko automatizovanej jazdy – globálne prepojené a v zmiešaných, agilných tímoch. V špičke počas obdobia projektu bude na nevyhnutných moduloch – od middlewaru až po jednotlivé aplikácie – pracovať oveľa viac než 1 000 odborníkov z oboch spoločností. Obe spoločnosti už zahájili nábor nových talentov na trhu pre vzájomnú spoluprácu.

Dôraz je kladený na vývoj dátového softvéru na základe informácií z 360-stupňového environmentálneho prieskumu. Na tieto účely sa vytvára vysoko inovatívne vývojové prostredie na zber, analýzu a spracovanie dát, ktoré okrem iného využíva metódy umelej inteligencie. Výpočet je jednoduchý: Čím komplexnejší je základ informácií z reálnej cestnej premávky, tým robustnejšie a prirodzenejšie môžu byť čiastočne a vysoko automatizované jazdné funkcie. To sa týka napríklad ďalších vrstiev pre mapy s vysokým rozlíšením na lokalizáciu a priečne a pozdĺžne navádzanie vozidiel, na ktorých sa v rámci spolupráce taktiež pracuje. Platí to však aj pre každodenné situácie pri jazde a pre zvláštne prípady v cestnej premávke (tzv. Corner Cases), ktoré sa vyskytujú len zriedka, ale o to zložitejšie je pre systém ich riešenie.

Spracovanie informácií v reálnom čase

„Pre vývoj automatizovanej jazdy je najlepšou školou skutočná cestná premávka. S pomocou jedného z najväčších prepojených vozových parkov na svete získavame obrovskú databázu, ktorá nám umožňuje posunúť systémy automatizovanej jazdy na novú úroveň. Všetci naši zákazníci z toho budú môcť ťažiť,“ hovorí Dr. Mathias Pillin, prezident divízie Bosch Cross-Domain Computing Solutions. „Spoločne môžeme testovať funkcie automatickej jazdy vo vozidlách a rýchlejšie ich implementovať. V tomto procese sa spoločne rozvíjame: Bosch a Cariad ako tím. Ide o jedinečnú spoluprácu v automobilovom priemysle,“ hovorí Dr. Ingo Stürmer, vedúci projektu spolupráce v spoločnosti Cariad.

To zahŕňa skutočnosť, že údaje získané z reálnej premávky plynú nepretržite a v reálnom čase do ďalšieho vývoja. V neposlednom rade sa s každým kilometrom prejdeným v reálnej premávke a s dátami, ktoré sa pritom zhromažďujú, vyhodnocujú a spracovávajú, rozširuje informačná základňa potrebná na realizáciu vyššej úrovne automatizovanej jazdy a na jej bezpečnú a spoľahlivú realizáciu na cestách. Partneri sa dohodli, že preskúmajú aj možné spoločné ciele a časové plány vývoja smerom k plne automatizovanej jazde (SAE Level 4).

Vzorec tohto vyváženého partnerstva je: jedna z najväčších svetových automobilových spoločností plus jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu rovná sa obrovský krok k rozvoju automatizovanej jazdy.

Kontakt pre novinárov Bosch:
Caroline Schulke
Telefón: +49 711 811 7088
caroline.schulke@de.bosch.com
Twitter: @BoschPresse

Kontakt pre novinárov Cariad:
Fabian Lebersorger
Telefón: +49 174 612 78 29
fabian.lebersorger@volkswagen.de
Twitter: @cariad_tech

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Jej obrat za rok 2021 dosiahol podľa predbežných výsledkov hodnoty 45,4 miliardy eur, čo zodpovedá podielu takmer 58 percent na celkovom predaji skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva cca 401 300 zamestnancov (k 31. 12. 2021). Tržby firmy za rok 2021 dosiahli podľa predbežných údajov hodnoty viac než 78,8 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Vďaka svojej kompetencii v oblasti senzorovej techniky, softvéru a služieb a tiež vlastnému IoT cloudu je firma schopná ponúknuť svojim zákazníkom prepojené riešenia presahujúce rámec domény z jedného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Tie buď disponujú umelou inteligenciou (AI), alebo sú vyvíjané či vyrábané s ich pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupina Bosch zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 440 dcérskych a regionálnych spoločností v cca 60 krajinách. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 300 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?