Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

‚Stvorené pre život‘ s čipmi: Bosch investuje ďalšie miliardy do podnikania v oblasti polovodičov

Mikroelektronika je kľúčom k úspechu vo všetkých oblastiach podnikania

  • Spoločnosť Bosch investuje do roku 2026 v rámci IPCEI v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií 3 miliardy eur do podnikania v oblasti polovodičov.
  • Predseda predstavenstva Dr. Stefan Hartung: „Mikroelektronika je budúcnosťou.“
  • Nové vývojové centrá polovodičov vznikajú v Reutlingene a Drážďanoch.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Drážďany – Polovodiče sú nenahraditeľnou súčasťou všetkých elektronických systémov a udávajú tempo modernému svetu technológií – od automobilov a elektrických bicyklov až po domáce spotrebiče a nositeľnú elektroniku. Spoločnosť Bosch si rýchlo uvedomila ich rasúci význam a teraz opäť prijala mnohomiliardový investičný plán na posilnenie vlastného podnikania v oblasti polovodičov – spoločnosť plánuje do roku 2026 do svojej polovodičovej divízie investovať ďalšie tri miliardy eur, ktoré sa stanú súčasťou projektu IPCEI s európskym financovaním zameraného na mikroelektroniku a komunikačné technológie. („Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies“) „Mikroelektronika je budúcnosťou a je zásadná pre úspech vo všetkých obchodných oblastiach spoločnosti Bosch. Je kľúčom k mobilite zajtrajška, Internetu vecí a naším technológiám ‚Stvoreným pre život‘,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na Bosch Tech Days 2022 v Drážďanoch.

‘Mikroelektronika je budúcnosťou a je zásadná pre úspech vo všetkých obchodných oblastiach spoločnosti Bosch. Je kľúčom k mobilite zajtrajška, Internetu vecí a naším technológiám ‚Stvoreným pre život‘

povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na Bosch Tech Days 2022 v Drážďanoch

Spoločnosť Bosch plánuje v rámci svojho investičného balíčka napríklad výstavbu nových vývojových centier v Reutlingene a Drážďanoch v celkovej hodnote viac ako 170 miliónov eur. Okrem toho spoločnosť v budúcom roku investuje v závode Drážďanoch 250 miliónov eur do rozšírenia čistých priestorov o 3 000 metrov štvorcových. „V záujme našich zákazníkov sa tiež pripravujeme na pokračujúci rast dopytu po čipoch. Pre nás sú tieto najmenšie komponenty veľkým prínosom,“ pokračoval Hartung.

Podpora mikroelektroniky na posilnenie európskej konkurencieschopnosti

Európska únia a nemecká vláda pod záštitou Európskeho aktu o čipoch opäť poskytujú finančné prostriedky na vybudovanie silného mikroelektronického ekosystému. Cieľ je do konca desaťročia zdvojnásobiť podiel Európy na celosvetovej výrobe polovodičov z desiatich na 20 percent. Novo začatý projekt IPCEI v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií je určený predovšetkým na podporu výskumu a inovácií. „Európa môže a musí priniesť do polovodičového priemyslu svoje vlastné silné stránky,“ povedal Hartung. „Je dôležité, aby sa viac ako inokedy vytvárali čipy pre špecifické potreby európskeho priemyslu – teda nielen v najmenších nanometrových štruktúrach.“ Napríklad v elektronike pre elektromobilitu sú dôležité štruktúry so šírkou 40 až 200 nanometrov. Presne na to sú určené továrne na výrobu čipov Bosch.

V Drážďanoch sa výrazne rozširuje výroba 300 milimetrových čipov

Bosch vďaka svojim investíciám do elektroniky otvára nové oblasti inovácií. „Vedúce postavenie v inováciách začína pri najmenších súčastiach elektroniky – pri čipoch,“ povedal Hartung. Medzi nové oblasti inovácií spoločnosti Bosch patrí napríklad tzv. systems-on-a-chip. Vďaka nim chce spoločnosť napríklad zmenšiť radarové senzory, ktoré sú potrebné pre 360-stupňovú detekciu okolia vozidla o.i. pri automatizovanom riadení, urobiť ich inteligentnejšími a zároveň cenovo výhodnejšími. Bosch pracuje na ďalšom vývoji svojich mikroelektromechanických systémov, skrátene MEMS, najmä pre spotrebný priemysel. Na základe tejto technológie vyvíjajú v súčasnej dobe výskumníci spoločnosti Bosch napríklad nový projekčný modul pre inteligentné okuliare, ktorý je taký úzky, že sa zmestí do ich rámov. „Aby sme ďalej rozšírili svoje vedúce postavenie na trhu v oblasti mikromechaniky, tak chceme v budúcnosti vyrábať naše senzory MEMS aj na 300 milimetrových doštičkách. Začatie výroby je plánované na rok 2026. Nová továreň na výrobu čipov nám ponúka príležitosť na rozšírenie produkcie – a to chceme využiť,“ pokračoval Hartung.

Veľký dopyt po čipoch z karbidu kremíka z Reutlingena

Bosch sa ďalej zameriava na nové polovodičové technológie. Od konca roku 2021 vyrába Bosch v Reutlingene sériovo čipy z karbidu kremíka (SiC), ktoré sa používajú vo výkonovej elektronike elektrických a hybridných automobilov. Pomocou týchto čipov sa spoločnosti už podarilo zvýšiť dojazd elektromobilov až o šesť percent. Dopyt po čipoch z SiC je vysoký, Bosch má plné knihy objednávok a trh stále silne rastie – v priemere o 30 percent ročne. Spoločnosť skúma ďalšie technológie, aby bola výkonová elektronika ešte účinnejšia a nákladovo efektívnejšia. „Zaoberáme sa vývojom čipov pre elektromobilitu na báze nitridu gália, ktoré sa už používajú v nabíjačkách notebookov a smartfónov,“ povedal Hartung. Pre použitie vo vozidlách musia byť tieto čipy odolnejšie a musia vydržať výrazne vyššie napätie ako doteraz, a to až 1 200 Voltov. „Na takéto výzvy sú inžinieri spoločnosti Bosch zvyknutí. Našou výhodou je, že sa už dlho pohybujeme v mikroelektronike – rovnako ako v automobiloch.“

Bosch systematicky rozširuje výrobné kapacity pre polovodiče

Spoločnosť Bosch v posledných rokoch opakovane investovala do výroby polovodičov. Najlepším príkladom je závod na výrobu polovodičov v Drážďanoch, ktorý bol otvorený v júni roku 2021. Ide o najväčšiu jednorazovú investíciu v histórii spoločnosti vo výške jednej miliardy eur. Polovodičové centrum v Reutlingene sa zároveň neustále rozširuje. Napríklad do roku 2025 bude Bosch investovať približne 400 miliónov eur do rozšírenia výroby a premeny existujúcich priestorov na nové čisté priestory. V areáli sa okrem iného stavia nová časť budovy s ďalšími 3 600 m2 ultramoderných čistých priestorov. Celkovo sa má plocha čistých priestorov v Reutlingene zväčšiť zo súčasných približne 35 000 metrov štvorcových na viac ako 44 000 metrov štvorcových do konca roku 2025.

Odborné znalosti a medzinárodná sieť zaisťujú dlhodobý úspech spoločnosti Bosch

Bosch je popredná spoločnosť v automobilovom priemysle, ktorá vyvíja a vyrába polovodiče ako pre automobilové aplikácie, tak aj pre samotný spotrebný priemysel – a to už viac ako 60 rokov. Spoločnosť Bosch prevádzkuje v Reutlingene už 50 rokov továrne na výrobu polovodičov založené na 150 a 200 milimetrovej technológii. V Drážďanoch vyrába spoločnosť od roku 2021 polovodičové čipy na doštičkách s priemerom 300 milimetrov. Čipy vyrábané spoločnosťou Bosch v Reutlingene a Drážďanoch zahŕňajú aplikačne špecifické integrované obvody (ASIC), mikroelektromechanické systémy (senzory MEMS) a výkonové polovodiče. V malajzijskom Penangu buduje Bosch od základu testovacie centrum pre polovodiče. Od roku 2023 tu spoločnosť plánuje testovať hotové polovodičové čipy a senzory.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?