Suche

Tlačová informácia #Prepojená mobilita
Zdieľať tlačovú informáciu

Vodík aj pre ľahké úžitkové vozidlá

Bosch testuje dodávky s palivovými článkami

  • Dve predvádzacie vozidlá poskytujú komplexné dáta pre ďalší vývoj systému alternatívneho pohonu.
  • Bosch pri testoch využíva vlastné komponenty palivových článkov.
  • Prvé poznatky o dojazde a čase tankovania sú presvedčivé.
  • Testovacie jazdy na IAA Transportation v Hannoveri umožňujú každému vyskúšať si testovacie vozidlá.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart – Dodávky dopravia tovar rýchlo na miesto určenia – ideálne s pohonom, ktorý je lokálne bezemisný. Čím dlhšia je však cesta a čím ťažšie je vozidlo, tým viac naráža elektrický pohon na batérie na svoje limity. Práve tu sa prejavujú silné stránky palivového článku. Bosch teraz vybavil touto technológiou dve dodávky a zahájil skúšobnú prevádzku na ceste. „Palivový článok umožňuje dlhý dojazd a krátky čas tankovania, vďaka čomu sú dlhé cesty hospodárnejšie,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda divízie Mobility Solutions. „Vďaka dvom dodávkam s palivovými článkami rozširujeme naše znalosti o tomto systéme a ukazujeme, že palivový článok môže byť vhodným riešením pohonu aj pre ľahké úžitkové vozidlá.“ Partnerom projektu je spoločnosť Abt eLine GmbH, ktorá spoločne s firmou Bosch Engineering navrhla a vykonala prestavbu vozidiel. Na veľtrhu IAA Transportation v Hannoveri ponúka Bosch záujemcom možnosť vyskúšať si testovacie vozidlá a technológiu palivových článkov Bosch v akcii na dráhe.

Palivový článok umožňuje dlhý dojazd a krátky čas tankovania, vďaka čomu sú dlhé cesty hospodárnejšie,

hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda divízie Mobility Solutions.

Prevažne sú použité komponenty Bosch

Pri systéme palivových článkov mohli vývojári použiť takmer všetky komponenty Bosch. Používa sa takzvaný Fuel Cell Kit, ktorý sa skladá zo stacku, anódového napájacieho modulu vrátane ventilu na dávkovanie vodíka a recirkulačného dúchadla, riadiacej jednotky, elektrického vzduchového kompresora a akumulačných komponentov až po množstvo senzorov. Technický základ oboch vozidiel tvoria dodávky s čisto elektrickým pohonom, ktoré sú voľne dostupné na trhu. Batérie vrátane periférií boli nahradené palivovým článkom, piatimi zásobníkmi na celkom viac než desať kilogramov vodíka a menšou lítium-iónovou batériou. „Umiestnenie komponentov palivového článku v dostupnom montážnom priestore bolo veľkou výzvou,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions, ktorý je za projekt zodpovedný. Partner ABT eLine okrem iného upravil chladenie a riadiace jednotky vozidla a palubnú elektroinštaláciu. Spoločnosť Bosch navrhla systém palivových článkov, integrovala ho do vozidla spolu so systémom skladovania vodíka a vyvinula súvisiaci riadiaci systém. Po nevyhnutných technických skúškach boli vozidlá schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Projekt už teraz prináša dôležité poznatky: Aj naložené vozidlá prejdú až 540 kilometrov, po šiestich minútach sú plne natankované. Pre prevádzkovateľov vozových parkov, ktorých dodávky cez deň prejdú obzvlášť dlhé vzdialenosti a večer sa vracajú do depa, tak môže byť palivový článok v budúcnosti vhodným doplnkom batériového elektrického pohonu.

Palivové články a vodík pripravený na ďalší krok

Prvé komponenty Bosch pre palivové články sú už v sériovej výrobe. Tým však práca nekončí. „Pre ďalší vývoj potrebujeme čo najviac dát z reálnej prevádzky,“ vysvetľuje Gackstatter. Vďaka cloudovému prepojeniu to teraz obe testovacie vozidlá doručujú do počítačov vývojárov v reálnom čase a dopĺňajú tak namerané hodnoty z testovacích stolíc. Vďaka týmto znalostiam bude Bosch schopný ponúknuť zákazníkom komponenty, ktoré už dopredu boli testované, a tiež komplexnú podporu pri návrhu systému.

Na prelom v technológii palivového článku sú však potrebné ďalšie kroky. „Priemysel a politika musia spolupracovať na odstránení prekážok pre vodíkové technológie,“ upozorňuje Gackstatter. Budovanie tankovacej infraštruktúry a výroba zeleného vodíka vo väčšom množstve tak zostávajú okrem iného úlohami, ktoré je možné riešiť iba spoločne.

TLAČOVÁ KONFERENCIA SPOLOČNOSTI BOSCH: pondelok 19. septembra 2022, 11:10 až 11:30 hodín miestneho času s Dr. Markusom Heynom, členom predstavenstva spoločnosti Bosch a riaditeľom divízie Mobility Solutions, vo veľtrhovom stánku Bosch B22 v hale č. 20, a tiež prostredníctvom živého prenosu na platforme Bosch Media Service.

Panely s odborníkmi spoločnosti Bosch na konferencii IAA:

  • Utorok 20. septembra, 14:15 – 15:15 na Priemyselnom fóre (Industry Forum): Prednáška „Ako zvládnuť prevádzkové problémy komerčných flotíl elektromobilov rôznych značiek“ od Michaela Köhlera, prezidenta oblasti batériových pohonov Bosch
  • Utorok 20. septembra, 17:30 – 17:45 na hlavnom pódiu (Main Stage): Prednáška „Riešenie pohonných jednotiek pre dopravu budúcnosti“ od Jürgena Häussera, Viceprezident Product Management Commercial Vehicle & Off-Road spoločnosti Bosch
  • Streda 21. septembra; 17:00 – 19:00 na stánku Cummins (hala č. 20, stánok A12): „Otvorený dialóg o vodíkovom motore“ s Dr. Andreasom Kufferathom, Engineering System Diesel Powertrain spoločnosti Bosch
  • Štvrtok 22. septembra, 11:30 – 12:00 na hlavnom pódiu (Main Stage): Prezentácia „Global Digitization in Logistics” Marielly Minutolo, Executive VP Progressive Mobility Players

Sledujte najzaujímavejšie udalosti z Bosch IAA 2022 na www.bosch-iaa.de a na Twitteri: @BoschPresse, #BoschIAA

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.cz

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2021 vygenerovala takmer 58 % prevádzkového obratu vo výške 45,3 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common-rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva cca 402 600 zamestnancov (k 31. 12. 2021). Vo fiškálnom roku 2021 dosiahla obrat vo výške 78,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Tie buď disponujú umelou inteligenciou (AI), alebo sú vyvíjané či vyrábané s ich pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupina Bosch zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 440 dcérskych a regionálnych spoločností v cca 60 krajinách. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 100 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?