Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Divízia Bosch Electrical Drives rozširuje výrobu vo Východnej Európe

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Vzhľadom na rastúci dopyt plánuje divízia Bosch Electrical Drives rozšíriť výrobu pohonných jednotiek eBike (pre divíziu Bosch eBike Systems). Po preskúmaní rôznych možností sa Bosch rozhodol pre prenájom priestorov v slovenskom Prešove. Okrem vyhovujúcej infraštruktúry a prístupu ku kvalifikovaným zamestnancom je výhodou aj dostupnosť vedúceho závodu na výrobu komponentov v maďarskom Miškovci, vzdialenom 130 km. Firma tam už niekoľko rokov v porovnateľných podmienkach produkuje doterajší objem výroby.

Spustenie výroby na prenajatých plochách s takmer 400 zamestnancami je naplánované na koniec roka 2023.

V závislosti od vývoja trhu zvažuje Bosch rozširovanie prevádzok na východnom Slovensku a rokuje o príslušných krokoch s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté včas.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 602 357 371
Email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2021 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 454 miliónov eur a zamestnával viac ako 1 100 zamestnancov (k 31. 12. 2021). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?