Suche

Tlačová informácia #Automatizovaná mobilita
Zdieľať tlačovú informáciu

Svetová premiéra: Parkovací systém bez vodiča od spoločností Bosch a Mercedes-Benz získal povolenie na komerčné využitie

Už čoskoro v parkovacom dome spoločnosti APCOA na letisku v Stuttgarte

  • Systém Automated Valet Parking bol úradmi schválený na komerčné využitie v Nemecku ako prvá plne automatizovaná parkovacia funkcia bez vodiča (SAE úroveň 4) na svete.
  • Plne automatizovaný parkovací systém bez vodiča odváža a priváža vozidlo úplne autonómne
  • Funkcia bude čoskoro dostupná v parkovacom dome P6 v nemeckom Stuttgarte pre varianty vozidiel triedy S a EQS , ktoré sú vybavené funkciou „INTELLIGENT PARK PILOT“.
  • Parkovací dom P6 spoločnosti APCOA na letisku v Stuttgarte je prvým parkoviskom na svete, na ktorom sa bude komerčne využívať parkovací systém bez vodiča.
  • Digitálna platforma mobility APCOA FLOW umožňuje rezervácie, bezkontaktný vjazd i výjazd a bezhotovostné platby za parkovanie.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart - Spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz dosiahli dôležitý míľnik na ceste k automatizovanému riadeniu: Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) schválil ich plne automatizovaný parkovací systém v parkovacom dome P6, ktorý prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku Stuttgart. Ide tak o prvý plne automatizovaný parkovací systém bez vodiča na svete, ktorý bol oficiálne schválený na komerčné využitie v súlade s normou SAE úrovne 4. Technologický pokrok v oblasti automatizovaného riadenia zohráva kľúčovú úlohu v mobilite budúcnosti. Kontrolu a manévrovanie preberá vozidlo a infraštruktúra parkovacieho domu: Namiesto hľadania parkovacieho miesta a blúdenia po stiesnených garážach sa vodič môže venovať iným činnostiam, a nestrácať tak svoj drahocenný čas.

„Prvé prevádzkové povolenie na svete pre našu plne automatizovanú funkciu parkovania bez vodiča, ktorú sme vyvinuli spolu s naším technologickým partnerom Bosch, dokazuje, že vedúce postavenie v oblasti inovácií a ‚Made in Germany‘ idú ruka v ruke," hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG a technický riaditeľ pre vývoj a nákup. „Po uvedení systému DRIVE PILOT úrovne 3 na trh budeme čoskoro ponúkať aj systém INTELLIGENT PARK PILOT úrovne 4. To všetko plánujeme stihnúť ešte v tomto roku. Touto cestou ukážeme našim zákazníkom, ako môže technológia zlepšiť každodenný život a ako môžu naši zákazníci získať drahocenný čas."

„Parkovanie bez vodiča je dôležitou súčasťou automatizovanej mobility. Plne automatizovaný parkovací systém vyvinutý spolu s naším partnerom Mercedes-Benz ukazuje, ako ďaleko sme už na tejto vývojovej ceste pokročili. Každodenný svet automatizovaného riadenia sa začína parkovaním bez vodiča," hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions. „Od samého začiatku sa spoločnosť Bosch zameriava na inteligentnú infraštruktúru v parkovacích domoch. My sme stanovili štandard. Naším cieľom do budúcna je vybaviť viacero parkovacích domov príslušnou technológiou infraštruktúry. V najbližších rokoch by ich malo byť na celom svete už niekoľko stoviek."

„Sme nesmierne radi, že sa nám spolu s našimi partnermi zo spoločností Bosch, Mercedes-Benz a stuttgartského letiska podarilo vyvinúť prepojený systém pre bezkontaktné parkovanie bez vodiča. Naša digitálna platforma APCOA FLOW umožňuje rezerváciu parkovacích miest, bezkontaktný prístup do parkovacieho domu a automatické vyúčtovanie parkovného," poznamenáva Frank van der Sant, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ skupiny APCOA PARKING. „Našim zákazníkom to prináša obrovské výhody z hľadiska pohodlia: spoľahlivosť plánovania, úspora času, krátke vzdialenosti a bezkontaktné a bezhotovostné parkovanie."

„Ako letisko sme hrdí na to, že môžeme byť dejiskom tejto svetovej premiéry," hovorí Walter Schoefer, hovorca vedenia spoločnosti Flughafen Stuttgart GmbH. „Projekt ukazuje, aká výrazná je inovačná sila v našom regióne. Automated Valet Parking je pre našich cestujúcich skutočnou časovou výhodou a poskytuje maximálny komfort. To platí najmä vtedy, keď sa ponáhľajú a potrebujú na letisku zaparkovať naozaj rýchlo."

Parkovanie bez vodiča je dôležitou súčasťou automatizovanej mobility. Plne automatizovaný parkovací systém vyvinutý spolu s naším partnerom Mercedes-Benz ukazuje, ako ďaleko sme už na tejto vývojovej ceste pokročili. Každodenný svet automatizovaného riadenia sa začína parkovaním bez vodiča,

hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions

Technológia parkovania bez vodiča

Po vjazde na parkovisko vystúpite a následne zaparkujete jednoducho kliknutím v aplikácii na svojom smartfóne - automatická parkovacia služba, nazývaná aj Automated Valet Parking, je úplne bez vodiča. Zatiaľ čo vodič už opustil parkovisko a môže využiť čas inde, vozidlo samo odíde na pridelené parkovacie miesto a zaparkuje. Rovnakým spôsobom môže vozidlo v prípade potreby opäť vyjsť. Inteligentná infraštruktúra od spoločnosti Bosch nainštalovaná v garáži funguje v spojení s technológiou vozidiel Mercedes-Benz. Senzory Bosch monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie na riadenie vozidla. Technológia vo vozidle premieňa informácie z infraštruktúry na jazdné manévre. Takto môžu vozidlá samostatne jazdiť po rampách a presúvať sa medzi poschodiami v budove. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo bezpečne zastaví a pokračuje v jazde, až keď je trasa opäť voľná.

Už v roku 2019 získali spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz výnimočne prvé povolenie systému Automated Valet Parking na svete pre prevádzku vývojových vozidiel bez ľudského dohľadu v rámci múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte. Teraz udelené povolenie ide nad tento rámec a umožňuje komerčné použitie so súkromnými vozidlami v parkovacom dome P6 na stuttgartskom letisku. Základom povolenia je zákon umožňujúci jazdu bez vodiča v súlade s SAE úrovňou 4 pre motorové vozidlá (Nemecko bude lídrom v automatizovanom riadení, anglicky), ktorý v Nemecku nadobudol účinnosť v júli 2021. V úzkej koordinácii so Spolkovým ministerstvom pre digitalizáciu a dopravu (BMDV) a už spomínaným KBA bol zákon aplikovaný na tento parkovací systém. Dňa 20. 5. 2022 bola nemeckým Spolkovým snemom schválená vyhláška o prevádzke autonómnych vozidiel (Autonome Fahrzeug-Genehmigungs- und Betriebsverordnung), ktorá špecifikuje požiadavky na vozidlá SAE úrovne 4 v rámci nemeckého zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

Spoločnosti plánujú postupné zavádzanie služby parkovania bez vodiča v parkovacom dome P6 na letisku v Stuttgarte – prví zákazníci s vozidlami triedy S a EQS vyrobenými od júla 2022 vrátane, pre ktoré je k dispozícii Mercedes me connect služba INTELLIGENT PARK PILOTii a ktorí si ju už aktivovali, budú môcť od dátumu aktivácie využívať túto funkciu v každodennej prevádzke na parkovisku P6 stuttgartského letiska, ktoré prevádzkuje spoločnosť APCOA. Po predchádzajúcej rezervácii parkovacieho miesta prostredníctvom aplikácie Mercedes me môže vodič zaparkovať vozidlo na vopred definovanom parkovacom mieste. Proces parkovania sa začne v aplikácii Mercedes me po vystúpení všetkých cestujúcich. Parkovací systém kontroluje, či je príjazdová cesta k vyhradenému parkovaciemu miestu voľná a či sú splnené všetky ostatné technické požiadavky. V takom prípade vodič dostane v aplikácii potvrdenie, že jeho vozidlo prevzala inteligentná infraštruktúra a môže opustiť parkovisko. Vozidlo sa potom automaticky naštartuje a prejde na parkovacie miesto. Ak sa vodič rozhodne odísť so svojím vozidlom, môže ho opäť pomocou aplikácie „privolať" do vopred definovanej oblasti vyzdvihnutia.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.cz

Mobility je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2023 vygenerovala 60 % prevádzkového obratu vo výške 56,2 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.