Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch má za cieľ urýchliť rast regiónov a obchodných oblastí

Obchodný rok 2022 poskytuje pevný základ pre budúcnosť

  • Ciele pre obchodný rok 2022 dosiahnuté: obrat 88,2 miliardy eur / zisk 3,8 miliardy eur / prevádzková marža EBIT 4,3 percenta
  • Výhľad na rok 2023: globálny ekonomický rast 1,7 percenta / nárast tržieb o 6 až 9 percent / prevádzková marža EBIT v regióne 5 percent
  • Veľké investície do zabezpečenia budúcnosti: viac ako 12 miliárd eur na výskum a vývoj a kapitálové výdavky v roku 2022
  • Reštrukturalizácia podnikania v oblasti mobility: obchodná oblasť má cieľ dosiahnuť tržby vo výške viac ako 80 miliárd eur do roka 2029
  • Stefan Hartung: „S technológiou ‚Stvorenou pre život‘ je naším cieľom rásť v každom regióne sveta a byť medzi tromi poprednými dodávateľmi na našich relevantných trhoch.“
  • Markus Forschner: „V roku 2023 sa chceme o krok priblížiť k nášmu dlhodobému cieľu, ktorým je minimálne 7-percentná marža.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Renningen, Nemecko – V náročnom roku 2022 prekonala spoločnosť Bosch svoje obchodné ciele. Dodávateľ technológií a služieb zvýšil svoje celkové tržby na 88,2 miliardy eur zo 78,7 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Ide o nárast o 12,0 percent, resp. po očistení vplyvov výmenných kurzov o 9,4 percenta. Prevádzkový EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) je na úrovni 3,8 miliardy eur tiež vyšší ako 3,2 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Prevádzková marža EBIT vzrástla zo 4,0 na 4,3 percenta. Pri prezentácii ročných výsledkov spoločnosti Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, povedal: „Výzvy roku 2022 sme zvládli dobre – naše tržby aj marža boli vyššie, ako sa očakávalo. A aj keď zostane ekonomické a sociálne prostredie náročné, chceme rásť výrazne rýchlejšie.“

Výzvy roku 2022 sme zvládli dobre – naše tržby aj marža boli vyššie, ako sa očakávalo. A aj keď zostane ekonomické a sociálne prostredie náročné, chceme rásť výrazne rýchlejšie,

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

V nasledujúcich rokoch je pri normálnej miere inflácie cieľom nárast medziročných tržieb v priemere o 6 až 8 percent, a aby marža dosiahla aspoň 7 percent. „Naším cieľom je rásť v každom regióne sveta a byť medzi tromi poprednými dodávateľmi na našich relevantných trhoch,“ povedal Hartung.

Boj proti klimatickým zmenám spôsobuje značné otrasy v podnikaní aj v spoločnosti, a taktiež urýchľuje technologické zmeny. „Táto technologická transformácia otvára príležitosti na rast, ktoré chceme využiť v našom existujúcom podnikaní, ako aj v súvisiacich a nových oblastiach,“ povedal Hartung. „V tomto kontexte je naše motto „Stvorené pre život“ ideálne – nielen pokiaľ ide o hlavné trendy elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, ale viac ako kedykoľvek predtým aj s ohľadom na softvér a umelú inteligenciu.“

Investície do budúcnosti: inovačná sila potrebuje finančnú silu

„Napriek náročnému prostrediu sa môžeme obzrieť späť na solídne výsledky roka 2022. Navyše k tomu sme pripravili pevnú pôdu pre úspech spoločnosti Bosch na trhoch budúcnosti,“ povedal Dr. Markus Forschner, CFO spoločnosti Bosch. V minulom roku spoločnosť minula celkovo viac ako 12 miliárd eur na zabezpečenie svojej budúcnosti. Výdavky na výskum a vývoj vzrástli na 7,2 miliardy eur (zo 6,1 miliardy eur v roku 2021), resp. na 8,2 percenta z tržieb (7,8 percenta v roku 2021). Kapitálové výdavky taktiež narástli o 1 miliardu eur na 4,9 miliardy eur. Podiel vlastného kapitálu mierne vzrástol na 46,6 percenta (2021: 45,3 percenta). Okrem počiatočných investícií vázalo finančné prostriedky i zabezpečenie toho, aby si spoločnosť udržala schopnosť dodávať v dobe veľkej nejistoty. To malo v minulom roku za následok negatívny voľný peňažný tok vo výške 4,0 miliardy eur. Ako zdôraznil Forschner: „Aj keď má Bosch potrebné finančné prostriedky a veľmi dobrú finančnú situáciu, stále musíme zachovať rovnováhu medzi investíciami a disciplínu pri nákladoch.“

Výhľad na rok 2023: tlak na náklady, inflácia a ochladzovanie ekonomiky

Napriek následkom pandémie Covid-19 dokázala skupina Bosch v prvom štvrťroku 2023 zvýšiť svoje tržby o 3,5 percenta. Severná Amerika sa vyvíjala obzvlášť priaznivo, s dvojciferným nárastom o 18,1 percenta. Aj v Európe spoločnosť narástla o solídnych 7,7 percent. „Prvých pár mesiacov nového obchodného roka ukázalo, že 2023 bude opäť náročným rokom,“ povedal finančný riaditeľ. Vysvetlil, že očakáva, že ceny na trhoch so surovými materiálmi a energiami, ako aj inflácia zostanú na vysokej úrovni. V roku 2023 Bosch očakáva, že celosvetová ekonomická produkcia vzrastie len o 1,7 percenta, a teda medziročne sa opäť ochladí o významný stupeň. Napriek skromným ekonomickým vyhliadkam má Bosch v roku 2023 za cieľ rast predaja medzi 6 a 9 percentami. Cieľ prevádzkovej marže EBIT je v regióne na úrovni približne 5 percent. „Týmto spôsobom sa chceme o krok priblížiť k nášmu dlhodobému cieľu, ktorým je minimálne 7-percentná marža,“ povedal Forschner. „Stanovili sme si ambiciózny plán.”

Podnikanie v oblasti mobility: rast prostredníctvom reorganizácie

Bosch prispôsobuje svoje podnikanie v oblasti mobility zmenám na trhu a požiadavkám zákazníkov. Cieľom je ešte lepšie a rýchlejšie uspokojiť potreby existujúcich aj nových zákazníkov pomocou prispôsobených riešení z jedného zdroja. „Chceme zostať popredným dodávateľom technológií a preferovaným partnerom pre našich zákazníkov v oblasti mobility. Pripravujeme si na to pôdu,“ povedal Hartung. To, čo bolo doteraz obchodnou oblasťou Mobility Solutions s približne 230 000 zamestnancami vo viac ako 300 lokalitách v 66 krajinách po celom svete, bude teraz známe ako obchodná oblasť „Bosch Mobility“. V rámci spoločnosti bude samostatne zodpovedať za svoje podnikanie a bude mať vlastný vedúci tím. S účinnosťou od 1. januára 2024 budú jednotlivé divízie v niektorých prípadoch reorganizované a budú im pridelené aj horizontálne zodpovednosti. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch oznámil, že cieľom je, aby novoreštrukturalizované podnikanie v oblasti mobility rástlo v priemere o približne 6 percent do roku 2029, v ktorom dosiahne ročné tržby na úrovni viac ako 80 miliárd eur. Jedným z pilierov jej budúceho rastu bude trh s automobilovým softvérom, ktorý sa má do konca dekády strojnásobiť. Na tomto trhu bude Bosch Mobility svojim zákazníkom poskytovať softvérové riešenia pre operačné systémy a špecifické aplikácie pre softvérovo definované vozidlá. Spoločnosť Bosch tiež výrazne rozširuje svoje podnikanie v oblasti automobilovej elektroniky: aby uspokojila rastúci dopyt po čipoch na báze karbidu kremíka, plánuje prevziať časť podniku amerického výrobcu čipov TSI Semiconductors. V nasledujúcich rokoch chce Bosch investovať viac ako 1,4 miliardy eur do americkej spoločnosti v Roseville v Kalifornii a do prestavby jej výrobných zariadení. Od roku 2026 sa tam majú vyrábať prvé čipy na 200-milimetrových doštičkách na báze inovatívneho materiálu karbidu kremíka (SiC).

Energetika a technika budov: rast s prechodom na alternatívne vykurovanie

Hartung verí, že najmä generálna oprava globálnych energetických systémov je zdrojom dodatočného obchodného potenciálu: „Rast nenájdeme len na našich cestách, aj keď tam budeme veľmi úspešní,“ povedal Hartung. „Pokiaľ ide o elektrifikáciu vykurovacích systémov, naše tepelné čerpadlá sú veľmi žiadané.“ V spoločnosti Bosch je táto oblasť rovnako hnacím motorom nadpriemerného rastu ako aj elektrické pohonné jednotky pre vozidlá. Spoločnosť rozširuje svoju kapacitu tepelných čerpadiel a do konca dekády chce v Európe preinvestovať celkovo viac ako 1 miliardu eur. Po spustení sériovej výroby v nemeckom Eibelshausene začiatkom roka, oznámil nedávno Bosch výstavbu ďalšieho závodu v Poľsku. „Aby bolo pre majiteľov domov modernizovanie ich vykurovacích systémov cenovo dostupné, podporujeme aj hybridné riešenia,“ povedal Hartung. „Použitie existujúceho plynového kotla v kombinácii s menším tepelným čerpadlom vo všeobecnosti vylučuje nutnosť rozsiahlej rekonštrukcie.“ V porovnaní s riešením výlučne s tepelným čerpadlom by to mohlo znížiť náklady na modernizáciu až o 30 percent. Bosch očakáva, že európsky trh s tepelnými čerpadlami narastie v roku 2023 o 20 percent – s tým súvisiaci rast tržieb v spoločnosti Bosch bude viac ako dvakrát rýchlejší. Očakáva sa, že tento rýchly rast potrvá do polovice dekády. Bosch tiež ťaží z prechodu na energeticky a nákladovo efektívnejšie obchodné budovy: spoločnosť akvizíciou Hörburger AG nedávno rozšírila svoje portfólio o automatizáciu budov.

Priemyselná technika a Spotrebný tovar: ambiciózne ciele rastu

Aj v obchodných oblastiach Priemyselná technika a Spotrebný tovar je Bosch na svojej rastovej ceste: tržby z predaja priemyselných technológií narástol od roku 2016 z 5 na 7 miliárd eur. „Cieľ tržieb v roku 2028 je 10 miliárd eur – to je dôležité na to, aby sme boli medzi priekopníkmi v oblasti priemyselných technológií,“ povedal predseda predstavenstva Bosch. Dodal, že nedávna akvizícia HydraForce s jej zhruba 2 100 zamestnancami v tom bude hrať ústrednú úlohu: „Prevzatie tohto amerického špecialistu nielen strojnásobilo náš predaj kompaktnej hydrauliky,“ povedal. „Navyše, sieť predajcov HydraForce nám tiež poskytne lepší prístup na americký trh.“ Bosch Rexroth taktiež vstupuje do novej oblasti – elektrifikácie mobilných strojov. Divízia nedávno spustila svoj program eLion, kompletné produktové portfólio pre túto oblasť. Má tiež veľké množstvo zákaziek od výrobcov terénnych vozidiel. „Elektrifikácia traktorov, domiešavačov betónu a rýpadiel je presne to, na čo priemysel čakal.“

Obchodná oblasť Spotrebný tovar má tiež ambiciózne ciele rastu: napríklad Bosch Elektrické náradie chce do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť svoje tržby a prekonať hranicu 10 miliárd eur. Na dosiahnutie tohto cieľa divízia už minulý rok investovala približne 300 miliónov eur do programov, ako je rozšírenie jej obchodu s príslušenstvom. Ďalšie deväťciferné investície sú naplánované na tento rok. Jedným z ich kľúčových bodov bude Severná Amerika, ktorá sama osebe predstavuje viac ako 40 percent globálneho trhu s elektrickým náradím. BSH Hausgeräte tam taktiež posilňuje svoju pozíciu: napríklad od roku 2024 bude vyrábať chladiace spotrebiče pre severoamerický trh v novej továrni v Mexiku.

Obchodný rok 2022: Vývoj podľa obchodných oblastí

Mobility Solutions, najväčšia obchodná oblasť spoločnosti, výrazne zvýšila svoje tržby o 16,0 percent (12,1 percenta po úprave o vplyv výmenných kurzov) na 52,6 miliardy eur. Prevádzková marža bola lepšia, ako sa očakávalo, vzrástla z 0,7 na 3,4 percenta. „Napriek chronickému nedostatku čipov a len slabému rastu automobilovej výroby sme dokázali výrazne zvýšiť naše tržby súvisiace s mobilitou,“ povedal Forschner. „A aj my sme boli nútení prispôsobiť naše ceny zvýšeným nákladom.“ Obchodná oblasť Priemyselná technika ťažila z robustného trhu so strojmi. Jej tržby vzrástli o 13,9 percenta (11,0 percenta po čistení o vplyv výmenných kurzov) na 6,9 miliardy eur. Jej EBIT marža vzrástla na 9,8 percenta. Obchodná oblasť Spotrebný tovar trpela prudkým poklesom dopytu po domácich spotrebičoch a elektrickom náradí. Napriek tomu jej tržby vzrástli o 1,5 percenta (1,6 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 21,3 miliardy eur. Okrem toho postupné ukončovanie jej podnikania v Rusku znížilo zisky. Jej prevádzková marža EBIT dosiahla 4,5 percenta, narozdiel od 10,2 percenta v predchádzajúcom roku. Obchodná oblasť Energetika a technika budov v roku 2022 výrazne narástla o 17,4 percenta (15,9 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 7,0 miliárd eur. Jednou z hybných síl tohto dopytu bol veľký záujem o vykurovacie technológie šetrné ku klíme. Marža EBIT bola 6,0 percenta (2021: 5,1 percenta).

Obchodný rok 2022: Vývoj podľa regiónov

„Vo všetkých regiónoch bola skupina Bosch schopná v roku 2022 vykázať výrazný nárast predaja – predovšetkým v Amerike,“ povedal Forschner. Tržby v Severnej Amerike vzrástli o 25,7 percenta na 14,4 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov je to 12,3 percenta. V Južnej Amerike dosiahli tržby 1,8 miliardy eur. Ide o nárast o 26,0 percent alebo 16,7 percenta po očistení o vplyvy výmenných kurzov. Tržby z predaja v Európe medziročne vzrástli o 7,3 percenta a dosiahli 44,3 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov bol rast 9,8 percenta. V Ázii a Pacifiku (vrátane ostatných regiónov) vzrástli tržby o 12,8 percenta na 27,7 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov bol rast 7,1 percenta.

Počet zamestnancov v roku 2022: celosvetový nárast o 18 724

K 31. decembru 2022 zamestnávala skupina Bosch na celom svete 421 338 ľudí – o 18 724 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet zamestnancov sa zvýšil vo všetkých regiónoch, pričom väčšina rastu bola v Amerike a v Ázii a Pacifiku. Vo výskume a vývoji sa počet zamestnancov zvýšil o 9 422 na 85 543 zamestnancov. Z tohto počtu asi 44 000 ľudí pracuje vo vývoji softvéru.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@bosch.com

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?