Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch má za cieľ urýchliť rast regiónov a obchodných oblastí

Obchodný rok 2022 poskytuje pevný základ pre budúcnosť

  • Ciele pre obchodný rok 2022 dosiahnuté: obrat 88,2 miliardy eur / zisk 3,8 miliardy eur / prevádzková marža EBIT 4,3 percenta
  • Výhľad na rok 2023: globálny ekonomický rast 1,7 percenta / nárast tržieb o 6 až 9 percent / prevádzková marža EBIT v regióne 5 percent
  • Veľké investície do zabezpečenia budúcnosti: viac ako 12 miliárd eur na výskum a vývoj a kapitálové výdavky v roku 2022
  • Reštrukturalizácia podnikania v oblasti mobility: obchodná oblasť má cieľ dosiahnuť tržby vo výške viac ako 80 miliárd eur do roka 2029
  • Stefan Hartung: „S technológiou ‚Stvorenou pre život‘ je naším cieľom rásť v každom regióne sveta a byť medzi tromi poprednými dodávateľmi na našich relevantných trhoch.“
  • Markus Forschner: „V roku 2023 sa chceme o krok priblížiť k nášmu dlhodobému cieľu, ktorým je minimálne 7-percentná marža.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Renningen, Nemecko – V náročnom roku 2022 prekonala spoločnosť Bosch svoje obchodné ciele. Dodávateľ technológií a služieb zvýšil svoje celkové tržby na 88,2 miliardy eur zo 78,7 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Ide o nárast o 12,0 percent, resp. po očistení vplyvov výmenných kurzov o 9,4 percenta. Prevádzkový EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) je na úrovni 3,8 miliardy eur tiež vyšší ako 3,2 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Prevádzková marža EBIT vzrástla zo 4,0 na 4,3 percenta. Pri prezentácii ročných výsledkov spoločnosti Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, povedal: „Výzvy roku 2022 sme zvládli dobre – naše tržby aj marža boli vyššie, ako sa očakávalo. A aj keď zostane ekonomické a sociálne prostredie náročné, chceme rásť výrazne rýchlejšie.“

Výzvy roku 2022 sme zvládli dobre – naše tržby aj marža boli vyššie, ako sa očakávalo. A aj keď zostane ekonomické a sociálne prostredie náročné, chceme rásť výrazne rýchlejšie,

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

V nasledujúcich rokoch je pri normálnej miere inflácie cieľom nárast medziročných tržieb v priemere o 6 až 8 percent, a aby marža dosiahla aspoň 7 percent. „Naším cieľom je rásť v každom regióne sveta a byť medzi tromi poprednými dodávateľmi na našich relevantných trhoch,“ povedal Hartung.

Boj proti klimatickým zmenám spôsobuje značné otrasy v podnikaní aj v spoločnosti, a taktiež urýchľuje technologické zmeny. „Táto technologická transformácia otvára príležitosti na rast, ktoré chceme využiť v našom existujúcom podnikaní, ako aj v súvisiacich a nových oblastiach,“ povedal Hartung. „V tomto kontexte je naše motto „Stvorené pre život“ ideálne – nielen pokiaľ ide o hlavné trendy elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, ale viac ako kedykoľvek predtým aj s ohľadom na softvér a umelú inteligenciu.“

Investície do budúcnosti: inovačná sila potrebuje finančnú silu

„Napriek náročnému prostrediu sa môžeme obzrieť späť na solídne výsledky roka 2022. Navyše k tomu sme pripravili pevnú pôdu pre úspech spoločnosti Bosch na trhoch budúcnosti,“ povedal Dr. Markus Forschner, CFO spoločnosti Bosch. V minulom roku spoločnosť minula celkovo viac ako 12 miliárd eur na zabezpečenie svojej budúcnosti. Výdavky na výskum a vývoj vzrástli na 7,2 miliardy eur (zo 6,1 miliardy eur v roku 2021), resp. na 8,2 percenta z tržieb (7,8 percenta v roku 2021). Kapitálové výdavky taktiež narástli o 1 miliardu eur na 4,9 miliardy eur. Podiel vlastného kapitálu mierne vzrástol na 46,6 percenta (2021: 45,3 percenta). Okrem počiatočných investícií vázalo finančné prostriedky i zabezpečenie toho, aby si spoločnosť udržala schopnosť dodávať v dobe veľkej nejistoty. To malo v minulom roku za následok negatívny voľný peňažný tok vo výške 4,0 miliardy eur. Ako zdôraznil Forschner: „Aj keď má Bosch potrebné finančné prostriedky a veľmi dobrú finančnú situáciu, stále musíme zachovať rovnováhu medzi investíciami a disciplínu pri nákladoch.“

Výhľad na rok 2023: tlak na náklady, inflácia a ochladzovanie ekonomiky

Napriek následkom pandémie Covid-19 dokázala skupina Bosch v prvom štvrťroku 2023 zvýšiť svoje tržby o 3,5 percenta. Severná Amerika sa vyvíjala obzvlášť priaznivo, s dvojciferným nárastom o 18,1 percenta. Aj v Európe spoločnosť narástla o solídnych 7,7 percent. „Prvých pár mesiacov nového obchodného roka ukázalo, že 2023 bude opäť náročným rokom,“ povedal finančný riaditeľ. Vysvetlil, že očakáva, že ceny na trhoch so surovými materiálmi a energiami, ako aj inflácia zostanú na vysokej úrovni. V roku 2023 Bosch očakáva, že celosvetová ekonomická produkcia vzrastie len o 1,7 percenta, a teda medziročne sa opäť ochladí o významný stupeň. Napriek skromným ekonomickým vyhliadkam má Bosch v roku 2023 za cieľ rast predaja medzi 6 a 9 percentami. Cieľ prevádzkovej marže EBIT je v regióne na úrovni približne 5 percent. „Týmto spôsobom sa chceme o krok priblížiť k nášmu dlhodobému cieľu, ktorým je minimálne 7-percentná marža,“ povedal Forschner. „Stanovili sme si ambiciózny plán.”

Podnikanie v oblasti mobility: rast prostredníctvom reorganizácie

Bosch prispôsobuje svoje podnikanie v oblasti mobility zmenám na trhu a požiadavkám zákazníkov. Cieľom je ešte lepšie a rýchlejšie uspokojiť potreby existujúcich aj nových zákazníkov pomocou prispôsobených riešení z jedného zdroja. „Chceme zostať popredným dodávateľom technológií a preferovaným partnerom pre našich zákazníkov v oblasti mobility. Pripravujeme si na to pôdu,“ povedal Hartung. To, čo bolo doteraz obchodnou oblasťou Mobility Solutions s približne 230 000 zamestnancami vo viac ako 300 lokalitách v 66 krajinách po celom svete, bude teraz známe ako obchodná oblasť „Bosch Mobility“. V rámci spoločnosti bude samostatne zodpovedať za svoje podnikanie a bude mať vlastný vedúci tím. S účinnosťou od 1. januára 2024 budú jednotlivé divízie v niektorých prípadoch reorganizované a budú im pridelené aj horizontálne zodpovednosti. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch oznámil, že cieľom je, aby novoreštrukturalizované podnikanie v oblasti mobility rástlo v priemere o približne 6 percent do roku 2029, v ktorom dosiahne ročné tržby na úrovni viac ako 80 miliárd eur. Jedným z pilierov jej budúceho rastu bude trh s automobilovým softvérom, ktorý sa má do konca dekády strojnásobiť. Na tomto trhu bude Bosch Mobility svojim zákazníkom poskytovať softvérové riešenia pre operačné systémy a špecifické aplikácie pre softvérovo definované vozidlá. Spoločnosť Bosch tiež výrazne rozširuje svoje podnikanie v oblasti automobilovej elektroniky: aby uspokojila rastúci dopyt po čipoch na báze karbidu kremíka, plánuje prevziať časť podniku amerického výrobcu čipov TSI Semiconductors. V nasledujúcich rokoch chce Bosch investovať viac ako 1,4 miliardy eur do americkej spoločnosti v Roseville v Kalifornii a do prestavby jej výrobných zariadení. Od roku 2026 sa tam majú vyrábať prvé čipy na 200-milimetrových doštičkách na báze inovatívneho materiálu karbidu kremíka (SiC).

Energetika a technika budov: rast s prechodom na alternatívne vykurovanie

Hartung verí, že najmä generálna oprava globálnych energetických systémov je zdrojom dodatočného obchodného potenciálu: „Rast nenájdeme len na našich cestách, aj keď tam budeme veľmi úspešní,“ povedal Hartung. „Pokiaľ ide o elektrifikáciu vykurovacích systémov, naše tepelné čerpadlá sú veľmi žiadané.“ V spoločnosti Bosch je táto oblasť rovnako hnacím motorom nadpriemerného rastu ako aj elektrické pohonné jednotky pre vozidlá. Spoločnosť rozširuje svoju kapacitu tepelných čerpadiel a do konca dekády chce v Európe preinvestovať celkovo viac ako 1 miliardu eur. Po spustení sériovej výroby v nemeckom Eibelshausene začiatkom roka, oznámil nedávno Bosch výstavbu ďalšieho závodu v Poľsku. „Aby bolo pre majiteľov domov modernizovanie ich vykurovacích systémov cenovo dostupné, podporujeme aj hybridné riešenia,“ povedal Hartung. „Použitie existujúceho plynového kotla v kombinácii s menším tepelným čerpadlom vo všeobecnosti vylučuje nutnosť rozsiahlej rekonštrukcie.“ V porovnaní s riešením výlučne s tepelným čerpadlom by to mohlo znížiť náklady na modernizáciu až o 30 percent. Bosch očakáva, že európsky trh s tepelnými čerpadlami narastie v roku 2023 o 20 percent – s tým súvisiaci rast tržieb v spoločnosti Bosch bude viac ako dvakrát rýchlejší. Očakáva sa, že tento rýchly rast potrvá do polovice dekády. Bosch tiež ťaží z prechodu na energeticky a nákladovo efektívnejšie obchodné budovy: spoločnosť akvizíciou Hörburger AG nedávno rozšírila svoje portfólio o automatizáciu budov.

Priemyselná technika a Spotrebný tovar: ambiciózne ciele rastu

Aj v obchodných oblastiach Priemyselná technika a Spotrebný tovar je Bosch na svojej rastovej ceste: tržby z predaja priemyselných technológií narástol od roku 2016 z 5 na 7 miliárd eur. „Cieľ tržieb v roku 2028 je 10 miliárd eur – to je dôležité na to, aby sme boli medzi priekopníkmi v oblasti priemyselných technológií,“ povedal predseda predstavenstva Bosch. Dodal, že nedávna akvizícia HydraForce s jej zhruba 2 100 zamestnancami v tom bude hrať ústrednú úlohu: „Prevzatie tohto amerického špecialistu nielen strojnásobilo náš predaj kompaktnej hydrauliky,“ povedal. „Navyše, sieť predajcov HydraForce nám tiež poskytne lepší prístup na americký trh.“ Bosch Rexroth taktiež vstupuje do novej oblasti – elektrifikácie mobilných strojov. Divízia nedávno spustila svoj program eLion, kompletné produktové portfólio pre túto oblasť. Má tiež veľké množstvo zákaziek od výrobcov terénnych vozidiel. „Elektrifikácia traktorov, domiešavačov betónu a rýpadiel je presne to, na čo priemysel čakal.“

Obchodná oblasť Spotrebný tovar má tiež ambiciózne ciele rastu: napríklad Bosch Elektrické náradie chce do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť svoje tržby a prekonať hranicu 10 miliárd eur. Na dosiahnutie tohto cieľa divízia už minulý rok investovala približne 300 miliónov eur do programov, ako je rozšírenie jej obchodu s príslušenstvom. Ďalšie deväťciferné investície sú naplánované na tento rok. Jedným z ich kľúčových bodov bude Severná Amerika, ktorá sama osebe predstavuje viac ako 40 percent globálneho trhu s elektrickým náradím. BSH Hausgeräte tam taktiež posilňuje svoju pozíciu: napríklad od roku 2024 bude vyrábať chladiace spotrebiče pre severoamerický trh v novej továrni v Mexiku.

Obchodný rok 2022: Vývoj podľa obchodných oblastí

Mobility Solutions, najväčšia obchodná oblasť spoločnosti, výrazne zvýšila svoje tržby o 16,0 percent (12,1 percenta po úprave o vplyv výmenných kurzov) na 52,6 miliardy eur. Prevádzková marža bola lepšia, ako sa očakávalo, vzrástla z 0,7 na 3,4 percenta. „Napriek chronickému nedostatku čipov a len slabému rastu automobilovej výroby sme dokázali výrazne zvýšiť naše tržby súvisiace s mobilitou,“ povedal Forschner. „A aj my sme boli nútení prispôsobiť naše ceny zvýšeným nákladom.“ Obchodná oblasť Priemyselná technika ťažila z robustného trhu so strojmi. Jej tržby vzrástli o 13,9 percenta (11,0 percenta po čistení o vplyv výmenných kurzov) na 6,9 miliardy eur. Jej EBIT marža vzrástla na 9,8 percenta. Obchodná oblasť Spotrebný tovar trpela prudkým poklesom dopytu po domácich spotrebičoch a elektrickom náradí. Napriek tomu jej tržby vzrástli o 1,5 percenta (1,6 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 21,3 miliardy eur. Okrem toho postupné ukončovanie jej podnikania v Rusku znížilo zisky. Jej prevádzková marža EBIT dosiahla 4,5 percenta, narozdiel od 10,2 percenta v predchádzajúcom roku. Obchodná oblasť Energetika a technika budov v roku 2022 výrazne narástla o 17,4 percenta (15,9 percenta po očistení o vplyv výmenných kurzov) na 7,0 miliárd eur. Jednou z hybných síl tohto dopytu bol veľký záujem o vykurovacie technológie šetrné ku klíme. Marža EBIT bola 6,0 percenta (2021: 5,1 percenta).

Obchodný rok 2022: Vývoj podľa regiónov

„Vo všetkých regiónoch bola skupina Bosch schopná v roku 2022 vykázať výrazný nárast predaja – predovšetkým v Amerike,“ povedal Forschner. Tržby v Severnej Amerike vzrástli o 25,7 percenta na 14,4 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov je to 12,3 percenta. V Južnej Amerike dosiahli tržby 1,8 miliardy eur. Ide o nárast o 26,0 percent alebo 16,7 percenta po očistení o vplyvy výmenných kurzov. Tržby z predaja v Európe medziročne vzrástli o 7,3 percenta a dosiahli 44,3 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov bol rast 9,8 percenta. V Ázii a Pacifiku (vrátane ostatných regiónov) vzrástli tržby o 12,8 percenta na 27,7 miliardy eur. Po očistení o vplyvy výmenných kurzov bol rast 7,1 percenta.

Počet zamestnancov v roku 2022: celosvetový nárast o 18 724

K 31. decembru 2022 zamestnávala skupina Bosch na celom svete 421 338 ľudí – o 18 724 viac ako v predchádzajúcom roku. Počet zamestnancov sa zvýšil vo všetkých regiónoch, pričom väčšina rastu bola v Amerike a v Ázii a Pacifiku. Vo výskume a vývoji sa počet zamestnancov zvýšil o 9 422 na 85 543 zamestnancov. Z tohto počtu asi 44 000 ľudí pracuje vo vývoji softvéru.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 428 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Podľa predbežných údajov dosiahla spoločnosť v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?