Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Výročné obchodné výsledky 2022

Bosch na Slovensku dokázal reagovať na nestabilný trh

  • Pokles obratu v SR o 4,8 percenta na 432,7 milióna eur
  • Investície v roku 2022 vo výške 16,1 milióna eur, z toho najväčšia časť smerovala na východ Slovenska
  • Vstup Divízie Bosch Electrical Drives na východné Slovensko
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bratislava – Spoločnosť Bosch dosiahla v roku 2022 na slovenskom trhu obrat 432,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 4,8 %. „S dosiahnutými výsledkami sme spokojní vzhľadom na podmienky, v ktorých sme ich s našimi zamestnancami dosiahli, za čo im ďakujem,“ povedal Milan Šlachta, reprezentant skupiny spoločností Bosch v SR. Vojna na Ukrajine a jej dôsledky ovplyvnili rast v Európe viac ako v iných regiónoch. „Po období covidu zostali dodávateľské reťazce narušené a pokračoval už chronický nedostatok čipov. Naviac čelíme energetickej kríze s rastom cien energií a pridala sa k tomu aj inflácia. Na základe výsledkov prvého štvrťroka a súčasného oživenia v automobilovom priemysle sme do obchodného roka 2023 vstúpili dobre,“ dodal Šlachta.

Po období covidu zostali dodávateľské reťazce narušené a pokračoval už chronický nedostatok čipov. Naviac čelíme energetickej kríze s rastom cien energií a pridala sa k tomu aj inflácia. Na základe výsledkov prvého štvrťroka a súčasného oživenia v automobilovom priemysle sme do obchodného roka 2023 vstúpili dobre.

Milan Šlachta, reprezentant skupiny spoločností Bosch v SR

V roku 2022 preinvestoval slovenský Bosch 16,1 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie o zhruba 15 % v porovnaní s rokom 2021. Investície smerovali prevažne do moderných výrobných technológií, automatizácie a digitalizácie v závode v Michalovciach.

Divízia Bosch Electrical Drives plánuje rozšíriť výrobu pohonných jednotiek pre eBike (elektrobicykle) na Slovensko. Po preskúmaní rôznych možností sa Bosch rozhodol pre prenájom priestorov v meste Prešov na východnom Slovensku. Okrem výhodnej infraštruktúry a prístupu ku kvalifikovaným zamestnancom je výhodou aj centrálna poloha v našej výrobnej sieti. Spustenie výroby na prenajatých plochách je naplánované na druhú polovicu roka 2023.

Bosch na Slovensku zamestnával k 31. decembru 2021 viac ako 1 000 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol počet zamestnancov stabilný. „V roku 2023 máme otvorený celý rad pracovných pozícií, najmä v novovznikajúcej spoločnosti v Prešove, ale aj v existujúcich spoločnostiach v Bernolákove a Michalovciach. Na východnom Slovensku plánujeme obsadiť ďalších 40 pozícií v oblasti vývoja," dodal Šlachta.

Skupina Bosch: výhľad a stratégia na rok 2023

Aj v náročnom roku 2022 sa spoločnosti Bosch podarilo prekonať svoje obchodné ciele. Dodávateľ technológií a služieb zvýšil svoj celkový obrat na 88,2 miliardy eur a EBIT marža z prevádzkovej činnosti vzrástla zo 4,0 na 4,3 %. „S výzvami roku 2022 sme sa popasovali dobre – náš obrat aj marža boli vyššie, než sme očakávali,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Napriek následkom pandémie Covid-19 dokázal Bosch v prvom štvrťroku 2023 zvýšiť svoj obrat o 3,5 percenta. Navzdory slabým hospodárskym prognózam plánuje spoločnosť dosiahnuť v roku 2023 rast obratu v rozmedzí 6 až 9 percent. Cieľová marža EBIT z prevádzkovej činnosti na rok 2023 sa pohybuje na úrovni 5 percent. Aj keď ekonomické a sociálne prostredie zostáva naďalej náročné, Bosch chce v nasledujúcich rokoch rásť výrazne rýchlejšie. „Naším cieľom je rásť v každom regióne sveta a patriť medzi troch vedúcich dodávateľov na všetkých našich trhoch,“ povedal Hartung.

Boj proti klimatickým zmenám otriasa nielen bežnou spoločnosťou, ale aj podnikateľským prostredím, a tým zrýchľuje technologické zmeny. „Táto technologická transformácia otvára príležitosti na rast, ktoré chceme využiť. V tejto súvislosti je naše motto ,Stvorené pre život’ ideálne – nielen pokiaľ ide o hlavné trendy elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, ale viac ako kedykoľvek predtým aj v súvislosti so softvérom a umelou inteligenciou,“ povedal Hartung. Spoločnosť Bosch reaguje na tento trend smerujúci k softvérovému inžinierstvu v automobilovom priemysle reorganizáciou svojho dodávateľského podniku pre automobilový priemysel: v rámci Boschu bude spoločnosť Bosch Mobility v budúcnosti riadená ako obchodný sektor so zodpovednosťou za vlastné podnikanie a vlastným vedúcim tímom. Cieľom je ešte lepšie a rýchlejšie uspokojovať rýchlo sa meniace potreby zákazníkov prostredníctvom riešení na mieru z rovnakého zdroja. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch oznámil, že novo reštrukturalizovaná oblasť mobility by mala rásť v priemere o cca 6 % ročne až do roku 2029, kedy ročný obrat presiahne 80 miliárd eur.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@bosch.com

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2022 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 432,7 miliónov eur a zamestnával viac ako 1 000 zamestnancov (k 31. 12. 2022). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v štyroch lokalitách, z nich tri sú výrobné závody a je zastúpená svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?