Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Hannover Messe 2024: Bosch predstavuje udržateľné riešenia pre automatizáciu výroby, vodíkovú ekonomiku a umelú inteligenciu

Osem hlavných bodov pre udržateľný priemysel

  • Technológie Bosch pre umelú inteligenciu, výrobu a recykláciu batérií, elektrolyzéry, automatizáciu výroby a vodíkové čerpacie stanice.
  • V roku 2023 vzrástol obrat spoločnosti Bosch v obchodnej oblasti Priemyselnej techniky po očistení od vplyvov výmenných kurzov o 10,2 % na 7,4 miliardy eur.
  • Tanja Rückert: „Chceme, aby náš obrat v oblasti Priemyselnej techniky dosiahol do roku 2028 desať miliárd eur.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart a Hannover, Nemecko – Priemyselná výroba je motorom každej ekonomiky, vytvára pracovné miesta, zabezpečuje prosperitu a podporuje rast prostredníctvom obchodu. Keď sa priemyselní výrobcovia opäť zídu na tohtoročnom veľtrhu Hannover Messe, budú naďalej čeliť jednej zásadnej výzve: Aby mohli reagovať na zmenu klímy, musia sa továrne stať udržateľnými a šetriť zdroje. Spoločnosť Bosch je jedným z popredných výrobcov vybavenia pre továrne. Jej široké portfólio riešení pre automatizáciu výroby, vodíkový manažment, digitalizáciu a umelú inteligenciu (AI) pomáha priemyselným podnikom dosiahnuť ekologickú transformáciu.

Priemyselná technika Bosch je žiadaná: V roku 2023 sa tento dodávateľ technológií a služieb dokázal udržať v nestabilnom trhovom prostredí charakterizovanom geopolitickým napätím, hospodárskym poklesom a vplyvom úrokových sadzieb. Obrat spoločnosti Bosch v obchodnej oblasti Priemyselnej techniky vzrástol na 7,4 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 6,8 %, resp. 10,2 % po očistení od vplyvov výmenných kurzov. Hlavnými faktormi tohto rastu boli akvizície spoločností HydraForce a Elmo Motion Control. „V oblasti Priemyselnej techniky sledujeme dlhodobú stratégiu rastu,“ hovorí Tanja Rückert, členka predstavenstva a digitálna riaditeľka spoločnosti Bosch. „Chceme posilniť našu pozíciu na trhu, rozšíriť naše regionálne dodávateľské reťazce a do roku 2028 zvýšiť obrat v tejto oblasti na 10 miliárd eur.“

Chceme posilniť našu pozíciu na trhu, rozšíriť naše regionálne dodávateľské reťazce a do roku 2028 zvýšiť obrat v tejto oblasti na 10 miliárd eur,

hovorí Tanja Rückert, členka predstavenstva a digitálna riaditeľka spoločnosti Bosch.

Na veľtrhu Hannover Messe 2024 predstaví spoločnosť Bosch technológie a riešenia v oblasti automatizácie, digitalizácie a vodíka. „Tým, že ako jedna z prvých využíva aplikácie umelej inteligencie a digitalizácie, sa oblasť priemyselnej techniky trochu vymyká všetkým ostatným,“ hovorí Rückert. „Softvér a konektivita pomáhajú zvyšovať efektivitu, kvalitu a udržateľnosť výroby. Jediný spôsob, ako zabezpečiť našu životnú úroveň a prosperitu, je silný priemyselný sektor.“

Generatívna AI: Zlepšenie procesov, zvýšenie kvality
Vo výrobe chce Bosch využiť generatívnu umelú inteligenciu na ďalšie zlepšenie riadenia, monitorovania a kontroly výroby. V dvoch závodoch spoločnosti Bosch v Nemecku boli spustené prvé projekty, prostredníctvom ktorých generatívna AI vytvára syntetické obrazy s cieľom vyvinúť a rozšíriť riešenia AI pre optickú kontrolu a optimalizovať existujúce modely AI. Spoločnosť Bosch očakáva, že sa tým skráti čas potrebný na plánovanie, spustenie a nábeh aplikácií AI zo súčasných šesť až dvanásť mesiacov na niekoľko týždňov. Táto služba generovania syntetických dát, vyvinutá výskumnými zamestnancami spoločnosti Bosch, bude po úspešnej pilotnej prevádzke ponúknutá všetkým pobočkám spoločnosti.

ctrlX AUTOMATION: Sada nástrojov na automatizáciu
Systém ctrlX AUTOMATION pre automatizáciu výroby vyvinutý spoločnosťou Bosch Rexroth zahŕňa hardvér, softvér a aplikácie. Ide o otvorenú platformu, ktorá poskytuje všetky stavebné prvky pre kompletné automatizačné riešenie a znižuje náklady na komponenty a inžinierske práce o 30 až 50 percent. Komunita partnerov platformy, známa pod spoločným názvom ctrlX World, neustále rozširuje ponuku riešení o hardvér a najmä aplikácie. Doteraz prispelo svojimi silnými stránkami a riešeniami 100 partnerov. Od spustenia pred piatimi rokmi sa počet zákazníkov zvýšil na približne 1 500. Obrat v tejto oblasti vzrástol v roku 2023 o 30 %.

Výroba batérií: Komponenty pre automatizované zariadenia
Či už ide o elektromobilitu, spotrebnú elektroniku alebo techniku budov, dopyt po skladovaní energie je väčší ako inokedy. Bosch Rexroth ponúka komplexné portfólio na výrobu batérií, ktoré okrem plne otvoreného systému ctrlX AUTOMATION zahŕňa jednotlivé komponenty, systémové riešenia a subsystémy s lineárnymi, spojovacími a prenosovými technológiami. Rýchlosť a presnosť sú tiež dôležité pri výrobe batérií. Bosch Rexroth vyvinul lineárne roboty, ktoré je možné rýchlo použiť pre typické aplikácie, ako je manipulácia s bunkami a baleniami, rovnako ako spájanie a dávkovanie. Tieto roboty optimalizujú procesy pri montáži a demontáži modulov a balení.

Recyklácia batérií: Automatizačné riešenie pre hlboké vybitie batérií
Na cestách sa objavuje stále viac elektromobilov, ktoré jazdia ticho a s nízkymi emisiami. Ich batérie obsahujú vzácne a cenné suroviny, ako je lítium a nikel, ktorých získavanie má ekonomický aj ekologický zmysel. Riešenie sady nástrojov Bosch Rexroth pre diagnostiku, vybíjanie a demontáž použitých automobilových batérií umožňuje automatizáciu týchto procesných krokov, ktoré predchádzajú vlastnému procesu získavania surovín. To umožňuje recykláciu batérií v priemyselnom meradle a ponúka možnosť flexibilného škálovania.

Stack a inteligentný modul na elektrolýzu: Technológia pre vodíkové elektrolyzéry
Spoločnosť Bosch plánuje nielen využitie vodíka, ale aj inteligentné technológie pre jeho výrobu. Za týmto účelom spoločnosť vyvinula elektrolýzny stack, ústredný prvok elektrolyzéra. Tento stack sa skladá z viac ako 100 elektrolýznych článkov, ktoré využívajú elektrinu na rozdelenie vody na kyslík a vodík. Je navrhnutý pre výkon 1,25 megawattu. To zodpovedá výrobe 23 kilogramov vodíka za hodinu. Elektrolýzny stack Bosch je vhodný na použitie v menších zariadeniach s výkonom 1 megawatt a viac, až po veľké zariadenia s výkonom gigawatt. Očakáva sa, že bude pripravený na uvedenie na trh od roku 2025. Bosch navyše plánuje kombinovať svoj elektrolýzny stack s riadiacou jednotkou, výkonovou elektronikou a rôznymi senzormi, aby tak vytvoril inteligentný modul pre elektrolýzu.

Výrobná a testovacia technika: Ako sa vyrábajú palivové články
Bosch Manufacturing Solutions (BMG), divízia spoločnosti Bosch na výrobu špeciálnych strojov, dodáva moderné výrobné zariadenia a testovaciu techniku na výrobu palivových článkov – od jednotlivých komponentov až po kompletné systémy. Celkom viac ako 50 % potrebného výrobného zariadenia pochádza od spoločnosti Bosch. Pri testovaní stackov a systémov sa simulujú prirodzené podmienky pre funkčnú skúšku na konci linky, kedy sa palivové články PEM podrobujú skúškam. Zloženie plynu, teplota, tlak a vlhkosť sú tu rovnaké ako v skutočnom vozidle. Skúšobné stanovištia fungujú efektívne: 50 % použitého vodíka je využitých na nové testovacie procesy. Na veľtrhu Hannover Messe bude prvýkrát predstavený skúšobný stack pre elektrolýzu s protónovou výmennou membránou (PEM). Tento skúšobný typ je možné modernizovať na vývoj aj pre funkčné skúšky na konci linky a je k dispozícii vo veľkostných triedach od 50 kW do 3 MW.

Podvodný pohon eSEA: Elektrifikácia zariadení na mori
Vodík sa bude v budúcnosti často vyrábať v odľahlých oblastiach – v púšti alebo na mori – a teda ďaleko od miest, kde sa bude neskôr používať. Aby bola prevádzka zariadení na mori, ktoré sú potrebné na výrobu ekologického vodíka a zachytávanie a ukladanie CO2, ekonomicky výhodná, musí byť ich technológia výrazne lacnejšia ako doteraz. Spoločnosť Bosch Rexroth vyvinula elektrické riešenie na ovládanie ventilov v podvodných technologických zariadeniach v hĺbkach až 4 000 metrov. Pretože toto riešenie už neobsahuje ventily ovládané prostredníctvom hydraulicky poháňaných pohonov, odpadá potreba kilometrov hydraulických vedení na pripojenie k hydraulickým pohonným jednotkám nad vodou.

Vodíkové čerpacie stanice: Pohonné riešenia na stláčanie vodíka
Vodíkové čerpacie stanice sú zásadné pre dekarbonizáciu dopravného sektora. Počas nasledujúcich šiestich rokov má byť na celom svete uvedených do prevádzky niekoľko tisíc vodíkových čerpacích staníc. Spoločnosť Bosch Rexroth spoločne s partnermi vyvinula škálovateľné riešenia pre servohydraulické pohony kompresorov s výkonom od 10 do 280 kW na stláčanie vodíka. Aby bolo možné rýchlo a jednoducho tankovať vodíkové palivo do vozidiel, musí byť plyn stlačený až na 900 barov. V spolupráci s FirstElement Fuel, lídrom na americkom trhu pre komerčnú prevádzku vodíkových čerpacích staníc, bolo vyvinuté nové elektrohydraulicky poháňané kryogénne čerpadlo. Toto kryogénne čerpadlo stláča kvapalný vodík priamo na tlak 875 barov. Cieľom je doplniť 100 kg vodíka do ťažkých nákladných vozidiel za menej ako desať minút. Priame tankovanie eliminuje potrebu medziskladovacích nádrží na čerpacích staniciach. Prvé čerpacie stanice majú byť vybavené od roku 2025. Spoločnosť Bosch Rexroth navyše v spolupráci s firmou Maximator Hydrogen vyvinula škálovateľné pohonné jednotky s nízkymi nárokmi na údržbu, ktorých výkon v súčasnosti dosahuje až 250 kW a ktoré prevádzkovateľom čerpacích staníc ponúkajú cenovo dostupnú cestu k vodíkovej technológii . Nové kompresory na báze kontajnerov môžu potenciálne znížiť celkové náklady na vlastníctvo o polovicu v porovnaní s komerčne dostupnými alternatívami. Švajčiarska skupina Coop Group už používa na prepravu tovaru vodíkové vozidlá. Tie tankujú na piatich čerpacích staniciach vybavených technológiami Maximator a Bosch Rexroth.

Bosch na veľtrhu v Hannoveri
Bosch Rexroth – hala 6, stánok D26
Bosch Connected Industries – hala 9, stánok F27
Bosch Manufacturing Solutions – hala 13, stánok C33

Vybrané panely s odborníkmi spoločnosti Bosch

  • Výskumný summit – panelová diskusia s Dr. Tanjou Rückert, členkou predstavenstva a digitálnou riaditeľkou spoločnosti Bosch, pondelok 22. apríla 2024, 14:30-15:15, Convention Center (CC), miestnosť 1
  • Panelová diskusia „The future of SMEs: Organizing sustainability & establishing digital business models“ s Lisou Reehten, generálnou riaditeľkou Bosch Climate Solutions, utorok 23. apríla 2024, 17:15-17:35, hala 8, stánok D17
  • Panelová diskusia „AI meets automation“ s Hansom Michaelom Krausom, riaditeľom ctrlX World, Bosch Rexroth AG, utorok 23. apríla 2024, 13:30-14:00 hod. v hale 3, stánok A76
  • Prednáška „Digital twins: What nobody is talking about“ s Dr. Birgit Boss, Bosch Connected Industry, štvrtok 25. apríla 2024, 15:00-15:25, pódium konferencie Priemysel 4.0, hala 8, stánok D17
  • Panelová diskusia „The role of 6G in shaping the next industrial era“ s Andreasom Müllerom, streda 24. apríla 2024, 14:45-15:30, hala 14, stánok H06

Kontakt pre novinárov:
Manuela Kaiser
Tel: +49 711 811-44203
E-mail: Manuela.Kaiser@de.bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.