Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch Tech Day 2024: Aj vďaka softvéru sprístupňuje Bosch technológie „Stvorené pre život”

Softvér ako hnacia sila inovácií v každej oblasti

  • Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch: „Softvér v našich výrobkoch je technológia, ktorá je „Stvorená pre život“ a pomáha zlepšovať život našich zákazníkov.“
  • Obchodný cieľ: Do konca desaťročia chce spoločnosť Bosch dosiahnuť miliardový obrat vďaka softvéru
  • Kompetentný a silný tím: Viac ako 48 000 zamestnancov sa zaoberá softvérovým inžinierstvom – 42 000 z nich v oblasti Mobility
  • Dr. Markus Heyn: „Sme na začiatku éry softvérovo definovaných vozidiel.“
  • Základný hardvér: Len za posledné tri roky dosiahla spoločnosť Bosch s modernými počítačmi do vozidiel obrat necelé 4 miliardy eur
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Renningen, Nemecko – V spoločnosti Bosch je programovanie hlavnou myšlienkou: Dodávateľ technológií a služieb rozširuje svoje podnikanie o softvér a služby. Do konca desaťročia chce Bosch dosiahnuť miliardový obrat vďaka softvéru. „Už dlhší čas je Bosch aj softvérovou spoločnosťou,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na Bosch Tech Day 2024 v Renningene. „V rámci celej spoločnosti nám rozsiahle odborné znalosti v danej oblasti umožňujú vkladať riadky kódu priamo do produktov. Softvér v našich produktoch je technológia, ktorá je „Stvorená pre život“ a pomáha zlepšovať život našich zákazníkov.“

Už dlhší čas je Bosch aj softvérovou spoločnosťou. V rámci celej spoločnosti nám rozsiahle odborné znalosti v danej oblasti umožňujú vkladať riadky kódu priamo do produktov. Softvér v našich produktoch je technológia, ktorá je „Stvorená pre život“ a pomáha zlepšovať život našich zákazníkov.

povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

Softvér Bosch sa už nachádza v mnohých oblastiach vrátane výrobných liniek veľkých priemyselných podnikov, mnohých autoservisov a zdravotníckych zariadení. Upozorňuje vodičov na autá na nesprávnej strane cesty, chráni cenný majetok, riadi technológiu budov a využitie našiel aj vo vesmíre na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Celkovo pracuje v spoločnosti Bosch 48 000 zamestnancov na pozícii softvérových programátorov, z toho 42 000 v oblasti Mobility. „Víťazný pochod softvéru zásadne zmení automobilový priemysel,“ povedal Hartung. „V budúcnosti budú automobily bez problémov integrované do digitálneho sveta. V dôsledku toho budú viac aktualizovateľné,“ dodal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility. Autá tak získajú nové funkcie nie návštevou servisu, ale prostredníctvom pohodlnej aktualizácie softvéru „vzduchom“. Markus Heyn povedal: „Technológia Bosch bude znamenať, že autá budú starnúť pomalšie.“ A nielen autá, ale aj nákladné vozidlá, motorky a e-biky dostanú nové bezpečnostné a komfortné funkcie prostredníctvom aktualizácie. Od debutu inteligentného systému pre e-biky koncom roka 2021 zaviedla spoločnosť Bosch prostredníctvom aplikácie eBike Flow zhruba 70 nových funkcií a úprav – od funkcie alarmu a sledovania až po nové jazdné režimy.

Využívanie potenciálu softvéru naprieč hranicami spoločnosti

Softvér a digitálne služby sa v súčasnosti stali základom obchodného úspechu spoločnosti Bosch. Sú hnacou silou a prostriedkom inovácií naprieč spoločnosťami a obchodnými oblasťami. Vďaka svojim rozsiahlym znalostiam a expertíze v oblasti mobility, výroby a stavebných technológií je Bosch vyhľadávaným partnerom pre líderské firmy v oblasti IT. „Na využitie obrovského potenciálu softvéru a umelej inteligencie potrebujeme rovnocenné partnerstvá. Len ťažko to nejaká spoločnosť dokáže zvládnuť sama. V tejto súvislosti ponúka tzv. open-source softvér mimoriadne užitočný spôsob, ako spojiť odborné znalosti naprieč hranicami spoločnosti, ušetriť náklady a vytvoriť štandardizované riešenia,“ povedal Hartung.

Dôležitú úlohu tu zohrávajú aj politickí činitelia: V oblasti umelej inteligencie, ktorá je pre vývoj softvéru čoraz dôležitejšia, potrebujú podniky istotu pri plánovaní. To platí aj pre zákon o umelej inteligencii, ktorý nedávno prijala Európska únia. „EÚ teraz musí urýchlene previesť zákon o umelej inteligencii do noriem, pretože hoci je regulácia potrebná, nesmie zbytočne brzdiť tempo technológií alebo dokonca brániť inováciám,“ dodal Hartung.

Éra softvérovo definovanej mobility začína

V automobilovom priemysle má tento nový trend názov softvérovo definované vozidlo. Softvér sa čoraz častejšie stáva východiskovým bodom pri navrhovaní a vývoji nových modelov vozidiel. Nedávna štúdia spoločnosti McKinsey odhaduje, že globálny trh so softvérom a elektronikou pre automobilový priemysel dosiahne do roku 2030 hodnotu 462 miliárd dolárov. Od roku 2023 sa podiel softvéru vo vozidlách strojnásobí. Spoločnosť Bosch chce byť súčasťou tohto rastúceho trhu a zostať partnerom pre výrobcov automobilov na celom svete. „Stojíme na úsvite éry softvérovo definovaných vozidiel,“ povedal Heyn. „Pre spoločnosť Bosch je to dobrá správa, pretože dokážeme robiť oboje: hardvér aj softvér. Sme jednou z mála spoločností, ktoré sú plne zdatné v prepojení automobilovej elektroniky a cloudu." Vďaka softvérovým a servisným riešeniam, ako je napríklad Vehicle Health, pomáha Bosch prevádzkovateľom vozových parkov predchádzať poruchám vozidiel a zvyšovať efektivitu. A špeciálne pre logistické spoločnosti uľahčuje digitálna platforma Bosch L.OS digitalizáciu a zjednodušuje celý reťazec činností. Okrem toho Bosch vyvinul špeciálny softvér, ktorý umožňuje mimoriadne plynulé zastavenie vozidiel bez akýchkoľvek otrasov, ako keby za volantom sedel profesionálny šofér. Vďaka tejto funkcii Bosch „eBrake to Zero“ je brzdenie v premávke príjemnejšie a uvoľnenejšie, a znižuje tak aj riziko nevoľnosti cestujúcich. „Dokážeme zabezpečiť jazdu bez otrasov pri zastavení a rozjazde pomocou softvéru, ktorý brzdí tak hladko ako profesionálny šofér,“ uviedol Heyn.

Softvérovo definovaná mobilita pôjde ruka v ruke aj so zmenou architektúry vozidla – od architektúry IT a elektroniky špecifickej pre jednotlivé domény k centralizovanej a medzidoménovej architektúre s niekoľkými počítačmi a senzormi, ktoré sú však veľmi výkonné. V súčasnosti v jednom vozidle pracuje približne sto riadiacich jednotiek od rôznych výrobcov. V budúcom softvérovo definovanom vozidle bude riadiace funkcie vykonávať menej ako jeden tucet počítačov vozidla. Aby to bolo dosiahnuté, bude potrebné v moderných počítačoch vozidla kombinovať funkcie špecifické pre danú oblasť. V tejto súvislosti spoločnosti Bosch a Qualcomm začiatkom roka spoločne predstavili nový vozidlový počítač. Po prvýkrát kombinuje funkcie infotainmentu a asistenta vodiča. Pre výrobcov automobilov to znamená nielen zníženie inštalačného priestoru, káblov a hmotnosti, ale najmä nižšie náklady. Len v prípade riadiacich jednotiek môže úspora získaná spojením infotainmentu a asistenta vodiča dosiahnuť až 30 %. S pokročilými počítačmi do vozidiel vo všeobecnosti je už Bosch na ceste k úspechu a za posledné tri roky s nimi dosiahol obrat necelé 4 miliardy eur.

Bez ohľadu na to, či ich je sto alebo tucet, rôzne počítače a softvérové balíky v aute musia byť navzájom prepojené, aby mohli komunikovať naprieč značkami. Dcérska spoločnosť Bosch ETAS dodáva na tento účel middleware – prevodný softvér medzi fyzickými komponentmi vozidla a jeho aplikačným softvérom, aj keď ich vyrábajú rôzni dodávatelia. Tak ako dnes takmer neexistuje vozidlo, ktoré by neobsahovalo súčiastku Bosch, v budúcnosti nebude na cestách žiadne vozidlo, ktoré by neobsahovalo riadky kódu Bosch.

Tags: mobility, AI, software

Kontakt pre novinárov:
Athanassios Kaliudis
Tel.: +49 711 811-7497
E-mail: athanassios.kaliudis@de.bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.