Suche

Pozitívny vývoj vo všetkých kľúčových obchodných oblastiach

  • Tržby na Slovensku dosiahli 542 miliónov eur
  • Mobility Solutions zostáva vedúcou predajnou divíziou
Lucia Jászayová

Lucia Jászayová >

Bratislava – Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, ukončil fiškálny rok 2016 v Slovenskej republike s konsolidovanými tržbami v hodnote 542 miliónov eur – čo predstavuje silný nárast o takmer 16 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Slovensko je pre Bosch i naďalej dôležitým trhom. S ohľadom na nové investičné projekty prichádzajúce na Slovensko očakávame nárast dopytu po našich produktoch a službách“, uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike počas výročnej tlačovej konferencie v Bratislave. „Berúc do úvahy pozitívne výsledky v prvom kvartáli, očakávame na Slovensku v roku 2017 ďalší rast“, dodal Šlachta. Počet zamestnancov Bosch na Slovensku bol v roku 2016 stabilný – približne 1 100 vrátane nekonsolidovaných spoločností. Takmer 900 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps v Michalovciach. Toto číslo by malo v roku 2017 zostať na obdobnej úrovni.

Pozitívny vývoj naprieč všetkými obchodnými oblasťami Bosch

Obchodná oblasť Mobility Solutions zostáva aj naďalej dôležitým ťahúňom a pokračovala vo svojich silných obchodných výsledkoch predchádzajúcich rokov. Tak ako prvovýbava, rovnako aj predaj v oblasti automotive aftermarket prispeli na Slovensku k pozitívnemu vývoju. Divízia Automotive Aftermarket ponúka náhradné automobilové diely a služby a pod značkou Bosch Car Service taktiež prevádzkuje sieť servisov, ktorá v súčasnosti zahŕňa 36 autorizovaných pobočiek. Výrobný závod Holger Christiansen v Bernolákove, ktorý je jedným z dvoch miest v rámci spoločnosti, kde dochádza k renovácii alternátorov v Európe, zaznamenal výrazný rast. V roku 2016 došlo v rámci tohto výrobného závodu k renovácii 200 000 alternátorov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá určených pre európsky, americký a kanadský trh. Navyše sav Bernolákove venujú aj prešetrovaniu záruk štartérov a alternátorov pre zákazníkov z celého sveta.

Vývoj ostatných troch obchodných oblastí na Slovensku odráža celkový vývoj jednotlivých priemyselných odvetví za rok 2016. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa divízii Termotechnika na Slovensku darilo dobre predovšetkým vďaka rozšírenému portfóliu – tržby rástli rýchlejšie než slovenský trh a divízia získala väčší podiel na trhu. „Naša stratégia ponuky väčšieho množstva vykurovacích systémov s pripojením na internet sa ukázala byť úspešná“, uviedol Šlachta. Napríklad v roku 2016 predstavil Bosch nový kondenzačný plynový kotol s pripojením na internet, ktorý môže byť vzdialene ovládaný prostredníctvom aplikácie, i z ciest. To zákazníkom pomáha šetriť energiu.

Obchodná oblasť Spotrebný tovar zaznamenala v roku 2016 pozitívny vývoj. Divízia Elektrické náradie dosiahla na Slovensku silný dvojciferný nárast, predovšetkým vďaka úspešnému predaju napríklad akumulátorového náradia a meracích prístrojov profesionálnym užívateľom.

Čo sa týka Priemyselnej techniky, slovenský trh rástol aj v tejto oblasti a divízia Baliaca technika dosiahla ešte lepšie výsledky a nepochybne tak v roku 2016 prispela na Slovensku k nárastu tržieb. Spoločnosť Valicare s.r.o., joint venture spoločností Bosch a Heitec AG, v ktorej Bosch vlastní 51 percent, dosiahla v minulom roku dvojciferný nárast. Spoločnosť ponúka široké spektrum expertných činností a vedomostí takmer vo všetkých oblastiach „Regulatory a Good Manufacturing Practice (GMP) Compliance“, ako aj podporu pre certifikáciu a riadenie kvality výroby zdravotníckych pomôcok.

Obchodný výhľad Bosch Group pre rok 2017

Vzhľadom na predpokladaný útlm ekonomiky a geopolitické neistoty očakáva svetový dodávateľ technológií a služieb v roku 2017 nárast svojich tržieb o 3 až 5 percent. A i napriek výrazným investíciám do zaistenia budúcnosti nastavila spoločnosť Bosch výsledky prorastovo. „Dnešný obchodný úspech nám poskytuje voľnosť formovať svet zajtrajška,“ vyjadril sa Dr.Volkmar Denner, predseda predstavenstva Bosch. „Ako líder v oblasti inovácií formujeme a riadime transformáciu,“ dodal Denner. Hlavnými bodmi tejto transformácie sú zmeny v oblasti mobility a konektivity internetu vecí (IoT). Do roku 2020 budú všetky elektronické produkty Bosch vybavené funkciou konektivity. Kľúčom k tomu je umelá inteligencia (AI). V nasledujúcich piatich rokoch bude Bosch investovať 300 miliónov eur do svojho vlastného centra pre umelú inteligenciu.

Kontant pre novinárov:

Lucia Jászayová

Tel.: +420 261 300 448

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2019 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 475 miliónov eur a zamestnával 1 025 zamestnancov (k 31. 12. 2019). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 400 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2019). Za rok 2019 dosiahla firma obrat 77,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 72 600 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?