Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Personálne zmeny v spoločnosti Robert Bosch GmbH

  • Harald Kröger odchádza ku koncu roka na vlastnú žiadosť z vedenia spoločnosti.
  • Dr. Markus Heyn prevezme od 1. januára 2022 ako šéf divízie Mobility Solutions aj povinnosti Haralda Krögera.
  • Dozorná rada a manažment ďakujú Haraldovi Krögerovi za vynikajúci prínos pre rozvoj budúcich tém a za rozhodujúce impulzy pre ďalší rozvoj divízie Mobility Solutions.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko– S účinnosťou od 1. januára 2022 dôjde k personálnej zmene vo vedení spoločnosti Robert Bosch GmbH:

Harald Kröger (54), výkonný riaditeľ zodpovedný za systémovú integráciu v oblasti Mobility Solutions a za divízie Cross Domain Computing Solutions, Chassis Systems Control, Automotive Electronics, Bosch eBike Systems a Automotive Steering a za oblasť Two Wheeler & Powersports, odchádza na vlastnú žiadosť k 31. decembru 2021 z funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti Robert Bosch GmbH. Jeho úlohy prevezme Dr. Markus Heyn (57), výkonný riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH, ktorý bude od 1. januára 2022 zastávať funkciu šéfa divízie Mobility Solutions.

Volkmar Denner povedal: „Harald Kröger bol hnacou silou mnohých dôležitých tém budúcnosti, ako je založenie priekopníckej divízie Cross Domain Computing Solutions a rozšírenia nášho podnikania v oblasti polovodičov. Pod jeho vedením sa firma veľmi dobre rozvíjala aj v náročných trhových podmienkach.“

Franz Fehrenbach povedal: „Rozhodnutie Haralda Krögera nás mrzí a prajeme mu do budúcnosti len to najlepšie. Svojím inšpiratívnym prístupom a cielenou podporou vedúcich talentov si získal veľké uznanie medzi svojimi pracovníkmi.“

Kontakt pre novinárov:

Melita Delic,
Telefón: +49 711 811-48617
Twitter: @MelitaDelic

Trix Böhne
Telefón: +49 30 32788-561
Twitter: @TrixBoehne

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?