Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Viac čipov: Bosch plánuje rozšíriť výrobu polovodičov v Reutlingene

Viac než 250 miliónov eur na nové výrobné priestory

  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Hartung: „Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze dodávok polovodičov.“
  • Investícia dopĺňa už predtým oznámenú expanziu globálnej výroby polovodičov v objeme 400 miliónov eur v roku 2022.
  • Expanzia je odpoveďou na rastúci dopyt po polovodičoch a senzoroch MEMS od spoločnosti Bosch.
  • Bosch vyvíja a vyrába polovodiče už viac než 60 rokov.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Reutlingen – Spoločnosť Bosch preraďuje na vyšší rýchlostný stupeň vo svojom úsilí vyrovnať sa s pretrvávajúcim celosvetovým nedostatkom čipov: Vďaka dodatočnej investícii vo výške viac než štvrť miliardy eur do roku 2025 plánuje technologická spoločnosť ďalšie rozšírenie výroby polovodičov v Reutlingene. Peniaze budú investované do nových priestorov a návrhu čistých priestorov potrebných na výrobu. Bosch sa tak pripravuje na neustále rastúci dopyt po čipoch pre aplikácie v oblasti mobility a Internetu vecí. „Naše výrobné kapacity pre polovodiče v Reutlingene neustále rozširujeme. To posilňuje našu konkurencieschopnosť. Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze v dodávkach polovodičov,“ hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. V závode sa stavia nová časť budovy s ďalšími 3 600 metrami štvorcovými supermoderných čistých priestorov. Od roku 2025 sa tu budú vyrábať polovodiče založené na technológiách, ktoré sú v Reutlingene už zavedené. Bosch taktiež rozširuje súčasné centrum pre dodávky energie. Plánuje sa ďalšia budova pre zásobovanie médiami, ktorá prepojí súčasné a nové výrobné priestory. Začiatok výroby v nových priestoroch je naplánovaný na rok 2025.

Naše výrobné kapacity pre polovodiče v Reutlingene neustále rozširujeme. To posilňuje našu konkurencieschopnosť. Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze v dodávkach polovodičov

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

V októbri 2021 spoločnosť Bosch oznámila, že len v roku 2022 investuje viac než 400 miliónov eur do rozšírenia svojich polovodičových závodov v Drážďanoch, Reutlingene a malajskom Penangu. Z toho približne 50 miliónov eur poputuje do závodu na výrobu polovodičov v Reutlingene. Spoločnosť Bosch už zároveň oznámila, že v rokoch 2021 až 2023 investuje v Reutlingene celkovo 150 miliónov eur do ďalších čistých priestorov v existujúcich budovách. K tomu prispeje aj súčasné plánované rozšírenie závodu o novú časť budovy pre výrobu. Celkovo sa má plocha čistých priestorov v Reutlingene do konca roku 2025 rozšíriť zo súčasných 35 000 metrov štvorcových na viac než 44 000 metrov štvorcových.

Najmodernejšia výroba polovodičov

Spoločnosť Bosch prevádzkuje v Reutlingene závody na čipy založené na 150- a 200-milimetrovej technológii. Spoločnosť vyrába v Drážďanoch polovodičové čipy na waferoch s priemerom 300 milimetrov. Všetky výrobné závody majú spoločný moderný prístup k riadeniu výroby na základe dát. „Vďaka kombinácii sieťových technológií a metód umelej inteligencie vytvára Bosch základ pre neustále zlepšovanie výroby založené na dátach, a tým aj pre stále lepšie čipy,“ hovorí Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions. Jedným z príkladov je vývoj softvéru na automatickú klasifikáciu porúch. Bosch zároveň pomocou umelej inteligencie optimalizuje tok materiálu. Najmodernejšie výrobné prostredie v Reutlingene má vďaka vysokému stupňu automatizácie zaistiť budúcnosť tejto lokality, a tým aj pracovných miest.

Rastúci dopyt po polovodičoch

Spoločnosť Bosch vyvíja a vyrába polovodiče už viac než 60 rokov a v Reutlingene už viac než 50 rokov – tak pre automobilový priemysel, ako pre spotrebný sektor. Medzi vyrábané čipy patria aplikačne špecifické integrované obvody (ASIC), mikroelektromechanické systémy (senzory MEMS) a výkonové polovodiče. Ďalšie rozšírenie závodu bude v budúcnosti slúžiť predovšetkým rastúcemu dopytu po MEMS pre automobilový a spotrebný priemysel a taktiež po výkonových polovodičoch z karbidu kremíka. „Bosch je už teraz popredným výrobcom čipov pre vozidlá. Túto pozíciu chceme neustále rozširovať,“ hovorí Heyn. Patrí sem taktiež vývoj a výroba čipov z karbidu kremíka, ktorých sériovú výrobu spoločnosť Bosch spustila v decembri 2021. Čipy z tohto inovatívneho materiálu budú v elektromobilite hrať v budúcnosti stále dôležitejšiu rolu. Spoločnosť Bosch je v súčasnosti jediným dodávateľom automobilového priemyslu na svete, ktorý vyrába výkonové polovodiče z karbidu kremíka.

V súčasnosti pracuje v závode v Reutlingene približne 8 000 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vývoji a výrobe polovodičov a riadiacich jednotiek a taktiež na administratíve a v obchodnej jednotke eBike Systems.

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Mobility je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2023 vygenerovala 60 % prevádzkového obratu vo výške 56,2 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.