Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Viac čipov: Bosch plánuje rozšíriť výrobu polovodičov v Reutlingene

Viac než 250 miliónov eur na nové výrobné priestory

  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Hartung: „Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze dodávok polovodičov.“
  • Investícia dopĺňa už predtým oznámenú expanziu globálnej výroby polovodičov v objeme 400 miliónov eur v roku 2022.
  • Expanzia je odpoveďou na rastúci dopyt po polovodičoch a senzoroch MEMS od spoločnosti Bosch.
  • Bosch vyvíja a vyrába polovodiče už viac než 60 rokov.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Reutlingen – Spoločnosť Bosch preraďuje na vyšší rýchlostný stupeň vo svojom úsilí vyrovnať sa s pretrvávajúcim celosvetovým nedostatkom čipov: Vďaka dodatočnej investícii vo výške viac než štvrť miliardy eur do roku 2025 plánuje technologická spoločnosť ďalšie rozšírenie výroby polovodičov v Reutlingene. Peniaze budú investované do nových priestorov a návrhu čistých priestorov potrebných na výrobu. Bosch sa tak pripravuje na neustále rastúci dopyt po čipoch pre aplikácie v oblasti mobility a Internetu vecí. „Naše výrobné kapacity pre polovodiče v Reutlingene neustále rozširujeme. To posilňuje našu konkurencieschopnosť. Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze v dodávkach polovodičov,“ hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. V závode sa stavia nová časť budovy s ďalšími 3 600 metrami štvorcovými supermoderných čistých priestorov. Od roku 2025 sa tu budú vyrábať polovodiče založené na technológiách, ktoré sú v Reutlingene už zavedené. Bosch taktiež rozširuje súčasné centrum pre dodávky energie. Plánuje sa ďalšia budova pre zásobovanie médiami, ktorá prepojí súčasné a nové výrobné priestory. Začiatok výroby v nových priestoroch je naplánovaný na rok 2025.

Naše výrobné kapacity pre polovodiče v Reutlingene neustále rozširujeme. To posilňuje našu konkurencieschopnosť. Investujeme pre našich zákazníkov a proti celosvetovej kríze v dodávkach polovodičov

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

V októbri 2021 spoločnosť Bosch oznámila, že len v roku 2022 investuje viac než 400 miliónov eur do rozšírenia svojich polovodičových závodov v Drážďanoch, Reutlingene a malajskom Penangu. Z toho približne 50 miliónov eur poputuje do závodu na výrobu polovodičov v Reutlingene. Spoločnosť Bosch už zároveň oznámila, že v rokoch 2021 až 2023 investuje v Reutlingene celkovo 150 miliónov eur do ďalších čistých priestorov v existujúcich budovách. K tomu prispeje aj súčasné plánované rozšírenie závodu o novú časť budovy pre výrobu. Celkovo sa má plocha čistých priestorov v Reutlingene do konca roku 2025 rozšíriť zo súčasných 35 000 metrov štvorcových na viac než 44 000 metrov štvorcových.

Najmodernejšia výroba polovodičov

Spoločnosť Bosch prevádzkuje v Reutlingene závody na čipy založené na 150- a 200-milimetrovej technológii. Spoločnosť vyrába v Drážďanoch polovodičové čipy na waferoch s priemerom 300 milimetrov. Všetky výrobné závody majú spoločný moderný prístup k riadeniu výroby na základe dát. „Vďaka kombinácii sieťových technológií a metód umelej inteligencie vytvára Bosch základ pre neustále zlepšovanie výroby založené na dátach, a tým aj pre stále lepšie čipy,“ hovorí Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda obchodnej oblasti Mobility Solutions. Jedným z príkladov je vývoj softvéru na automatickú klasifikáciu porúch. Bosch zároveň pomocou umelej inteligencie optimalizuje tok materiálu. Najmodernejšie výrobné prostredie v Reutlingene má vďaka vysokému stupňu automatizácie zaistiť budúcnosť tejto lokality, a tým aj pracovných miest.

Rastúci dopyt po polovodičoch

Spoločnosť Bosch vyvíja a vyrába polovodiče už viac než 60 rokov a v Reutlingene už viac než 50 rokov – tak pre automobilový priemysel, ako pre spotrebný sektor. Medzi vyrábané čipy patria aplikačne špecifické integrované obvody (ASIC), mikroelektromechanické systémy (senzory MEMS) a výkonové polovodiče. Ďalšie rozšírenie závodu bude v budúcnosti slúžiť predovšetkým rastúcemu dopytu po MEMS pre automobilový a spotrebný priemysel a taktiež po výkonových polovodičoch z karbidu kremíka. „Bosch je už teraz popredným výrobcom čipov pre vozidlá. Túto pozíciu chceme neustále rozširovať,“ hovorí Heyn. Patrí sem taktiež vývoj a výroba čipov z karbidu kremíka, ktorých sériovú výrobu spoločnosť Bosch spustila v decembri 2021. Čipy z tohto inovatívneho materiálu budú v elektromobilite hrať v budúcnosti stále dôležitejšiu rolu. Spoločnosť Bosch je v súčasnosti jediným dodávateľom automobilového priemyslu na svete, ktorý vyrába výkonové polovodiče z karbidu kremíka.

V súčasnosti pracuje v závode v Reutlingene približne 8 000 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vývoji a výrobe polovodičov a riadiacich jednotiek a taktiež na administratíve a v obchodnej jednotke eBike Systems.

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2021 vygenerovala takmer 58 % prevádzkového obratu vo výške 45,3 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common-rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva cca 402 600 zamestnancov (k 31. 12. 2021). Vo fiškálnom roku 2021 dosiahla obrat vo výške 78,7 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Tie buď disponujú umelou inteligenciou (AI), alebo sú vyvíjané či vyrábané s ich pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupina Bosch zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 440 dcérskych a regionálnych spoločností v cca 60 krajinách. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 76 100 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 38 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?