Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch a AWS sa dohodli na spolupráci v oblasti digitalizácie logistiky

Platforma služieb pre logistické flotily spája kompetencie v oblastiach mobility, softvéru a cloudu

  • Platforma služieb pre logistické flotily spája kompetencie v oblastiach mobility, softvéru a cloudu
  • Prvé digitálne služby by mali byť v Európe, Indii a USA dostupné do konca roku 2022
  • Vzniká kompletný ekosystém a softvérové prostredie pre dopravcov a špeditérov
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart – Spoločnosť Bosch a americký poskytovateľ cloudových služieb Amazon Web Services (AWS) chcú zvýšiť efektivitu a udržateľnosť v doprave a logistike. Logistické a špedičné spoločnosti po celom svete budú mať rýchly a ľahký prístup k digitálnym službám prostredníctvom platformy prevádzkovanej poskytovateľom AWS. V budúcnosti budú jednotnou podporou v rôznych oblastiach – od využitia vozového parku, cez sledovanie toku tovaru až po spracovanie objednávok. S týmto cieľom sa teraz spoločnosti Bosch a AWS dohodli na strategickej spolupráci. Bosch bude zodpovedný za vývoj a prevádzku logistickej platformy, ktorej jadrom je trhovisko digitálnych služieb. AWS prispeje svojou komplexnou ponukou cloudových služieb a odbornými znalosťami. Platforma zabezpečí hladkú interakciu rôznych služieb a dát a umožní dopravným a logistickým spoločnostiam oveľa viac ťažiť z príležitostí digitalizácie bez toho, aby museli zakladať svoje vlastné IT projekty náročné na zdroje a náklady. Trhovisko bude tiež otvorené všetkým ďalším poskytovateľom digitálnych logistických služieb. Iniciatíva prináša prospech priemyslu aj spotrebiteľom, napríklad vďaka väčšej spoľahlivosti a transparentnosti pri doručovaní tovaru a zásielok. Prvá verzia logistickej platformy bude predstavená na veľtrhu v nemeckom Hannoveri. Uvedenie na trhy v Európe, Indii a USA je plánované na koniec roku 2022.

Odvetvie dopravy a logistiky je chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky. V nadchádzajúcich rokoch bude musieť zvládať rastúci objem prepravy tovaru a komodít a zároveň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Vďaka väčšej digitalizácii chceme spoločne s AWS pomôcť logistickému priemyslu a naštartovať jeho budúcnosť,

Sandeep Nelamangala, výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Limited a executive sponsor divízie Logistics Platform Business spoločnosti Bosch

Väčšia efektivita vďaka zvýšenej digitalizácii

“Odvetvie dopravy a logistiky je chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky. V nadchádzajúcich rokoch bude musieť zvládať rastúci objem prepravy tovaru a komodít a zároveň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Vďaka väčšej digitalizácii chceme spoločne s AWS pomôcť logistickému priemyslu a naštartovať jeho budúcnosť,“ hovorí Sandeep Nelamangala, výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Limited a executive sponsor divízie Logistics Platform Business spoločnosti Bosch. „Vývoj prepojených dopravných funkcií je jednou z najzložitejších technických výziev súčasnosti. Preto na riešení týchto špecifických problémov spolupracujeme práve s takým priekopníkom na trhu, akým je spoločnosť Bosch,“ hovorí Kathrin Renz, viceprezidentka divízie Business Development and Industries v spoločnosti AWS. „Digitálne trhovisko umožní zákazníkom v oblasti logistiky rýchlo transformovať svoje podnikanie na plne digitálny komplexný hodnotový reťazec. Zákazníci budú môcť využiť nami ponúkané nástroje, rámce a moduly pre digitalizáciu a tiež zlepšiť udržateľnosť svojich dopravných procesov.“

Roky konjunktúry – a koniec v nedohľadne

Boom v doprave a logistike trvá už niekoľko rokov. Ten sa potvrdil v čase koronavírusovej pandémie, kedy počet online objednávok a balíkových zásielok skokovo vzrástol. Do roku 2030 vzrastie celosvetová preprava tovaru o viac ako 40 % a do roku 2050 sa dokonca očakáva nárast o viac ako 145 %. Tento rast prebieha na trhu, ktorý je celosvetovo veľmi fragmentovaný a ktorý sa zároveň sám musí vysporiadať s rôznymi neefektívnymi oblasťami. Tu je niekoľko faktov: Viac ako 95 percent spoločností pôsobiacich v tomto odvetví sú malé alebo stredné podniky. Približne deväť z desiatich spoločností má v prevádzke menej ako päť vozidiel. Väčšina špeditérov stále organizuje svoju každodennú prevádzku manuálne alebo pomocou rôznych nesúvisiacich počítačových programov. Podľa štatistík Spolkového ministerstva digitalizácie a dopravy týkajúcich sa nákladnej dopravy (dostupné iba v nemčine) prebehlo v roku 2020 viac ako 150 miliónov jázd bez nákladu, čo v súčte činí viac ako 6,5 miliardy tzv. „prázdnych“ kilometrov alebo viac ako 160 000 zbytočných ciest okolo zemegule za jeden rok. To je vážny problém nielen z dôvodu ochrany klímy, ale aj kvôli už teraz problematickému nedostatku vodičov. Podľa Spolkového zväzu nákladnej dopravy, logistiky a likvidácie odpadov chýba len v Nemecku 60 až 80 tisíc vodičov - a situácia sa celosvetovo stále zhoršuje.

Veľa výziev – jedno riešenie

Spoločnosť Bosch chce so svojou logistickou platformou poskytnúť rozhodujúce riešenie mnohých výziev v oblasti dopravy a logistiky. Výhodou je, že bude vytvorený kompletný ekosystém a softvérové prostredie, v ktorom budú môcť dopravcovia a špeditéri individuálne zostavovať, rezervovať a realizovať služby, ktoré od rôznych poskytovateľov potrebujú. Platforma tiež umožní ľahkú integráciu tých aplikácií, ktoré už dnes hrajú na trhu úlohu, napríklad v oblasti systémov riadenia dopravy. Vďaka zdieľanému využívaniu dát, ktoré sú k dispozícii zo správy vozového parku, okrem iného prostredníctvom telematických systémov v nákladných vozidlách, sa tiež darí prepájať a vytvárať kooperácie rôznych služieb z rôznych oblastí. Tým sa všetko zjednodušuje.

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2021 vygenerovala takmer 58 % prevádzkového obratu vo výške 45,3 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common-rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?