Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch a AWS sa dohodli na spolupráci v oblasti digitalizácie logistiky

Platforma služieb pre logistické flotily spája kompetencie v oblastiach mobility, softvéru a cloudu

  • Platforma služieb pre logistické flotily spája kompetencie v oblastiach mobility, softvéru a cloudu
  • Prvé digitálne služby by mali byť v Európe, Indii a USA dostupné do konca roku 2022
  • Vzniká kompletný ekosystém a softvérové prostredie pre dopravcov a špeditérov
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart – Spoločnosť Bosch a americký poskytovateľ cloudových služieb Amazon Web Services (AWS) chcú zvýšiť efektivitu a udržateľnosť v doprave a logistike. Logistické a špedičné spoločnosti po celom svete budú mať rýchly a ľahký prístup k digitálnym službám prostredníctvom platformy prevádzkovanej poskytovateľom AWS. V budúcnosti budú jednotnou podporou v rôznych oblastiach – od využitia vozového parku, cez sledovanie toku tovaru až po spracovanie objednávok. S týmto cieľom sa teraz spoločnosti Bosch a AWS dohodli na strategickej spolupráci. Bosch bude zodpovedný za vývoj a prevádzku logistickej platformy, ktorej jadrom je trhovisko digitálnych služieb. AWS prispeje svojou komplexnou ponukou cloudových služieb a odbornými znalosťami. Platforma zabezpečí hladkú interakciu rôznych služieb a dát a umožní dopravným a logistickým spoločnostiam oveľa viac ťažiť z príležitostí digitalizácie bez toho, aby museli zakladať svoje vlastné IT projekty náročné na zdroje a náklady. Trhovisko bude tiež otvorené všetkým ďalším poskytovateľom digitálnych logistických služieb. Iniciatíva prináša prospech priemyslu aj spotrebiteľom, napríklad vďaka väčšej spoľahlivosti a transparentnosti pri doručovaní tovaru a zásielok. Prvá verzia logistickej platformy bude predstavená na veľtrhu v nemeckom Hannoveri. Uvedenie na trhy v Európe, Indii a USA je plánované na koniec roku 2022.

Odvetvie dopravy a logistiky je chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky. V nadchádzajúcich rokoch bude musieť zvládať rastúci objem prepravy tovaru a komodít a zároveň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Vďaka väčšej digitalizácii chceme spoločne s AWS pomôcť logistickému priemyslu a naštartovať jeho budúcnosť,

Sandeep Nelamangala, výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Limited a executive sponsor divízie Logistics Platform Business spoločnosti Bosch

Väčšia efektivita vďaka zvýšenej digitalizácii

“Odvetvie dopravy a logistiky je chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky. V nadchádzajúcich rokoch bude musieť zvládať rastúci objem prepravy tovaru a komodít a zároveň znižovať svoju uhlíkovú stopu. Vďaka väčšej digitalizácii chceme spoločne s AWS pomôcť logistickému priemyslu a naštartovať jeho budúcnosť,“ hovorí Sandeep Nelamangala, výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Limited a executive sponsor divízie Logistics Platform Business spoločnosti Bosch. „Vývoj prepojených dopravných funkcií je jednou z najzložitejších technických výziev súčasnosti. Preto na riešení týchto špecifických problémov spolupracujeme práve s takým priekopníkom na trhu, akým je spoločnosť Bosch,“ hovorí Kathrin Renz, viceprezidentka divízie Business Development and Industries v spoločnosti AWS. „Digitálne trhovisko umožní zákazníkom v oblasti logistiky rýchlo transformovať svoje podnikanie na plne digitálny komplexný hodnotový reťazec. Zákazníci budú môcť využiť nami ponúkané nástroje, rámce a moduly pre digitalizáciu a tiež zlepšiť udržateľnosť svojich dopravných procesov.“

Roky konjunktúry – a koniec v nedohľadne

Boom v doprave a logistike trvá už niekoľko rokov. Ten sa potvrdil v čase koronavírusovej pandémie, kedy počet online objednávok a balíkových zásielok skokovo vzrástol. Do roku 2030 vzrastie celosvetová preprava tovaru o viac ako 40 % a do roku 2050 sa dokonca očakáva nárast o viac ako 145 %. Tento rast prebieha na trhu, ktorý je celosvetovo veľmi fragmentovaný a ktorý sa zároveň sám musí vysporiadať s rôznymi neefektívnymi oblasťami. Tu je niekoľko faktov: Viac ako 95 percent spoločností pôsobiacich v tomto odvetví sú malé alebo stredné podniky. Približne deväť z desiatich spoločností má v prevádzke menej ako päť vozidiel. Väčšina špeditérov stále organizuje svoju každodennú prevádzku manuálne alebo pomocou rôznych nesúvisiacich počítačových programov. Podľa štatistík Spolkového ministerstva digitalizácie a dopravy týkajúcich sa nákladnej dopravy (dostupné iba v nemčine) prebehlo v roku 2020 viac ako 150 miliónov jázd bez nákladu, čo v súčte činí viac ako 6,5 miliardy tzv. „prázdnych“ kilometrov alebo viac ako 160 000 zbytočných ciest okolo zemegule za jeden rok. To je vážny problém nielen z dôvodu ochrany klímy, ale aj kvôli už teraz problematickému nedostatku vodičov. Podľa Spolkového zväzu nákladnej dopravy, logistiky a likvidácie odpadov chýba len v Nemecku 60 až 80 tisíc vodičov - a situácia sa celosvetovo stále zhoršuje.

Veľa výziev – jedno riešenie

Spoločnosť Bosch chce so svojou logistickou platformou poskytnúť rozhodujúce riešenie mnohých výziev v oblasti dopravy a logistiky. Výhodou je, že bude vytvorený kompletný ekosystém a softvérové prostredie, v ktorom budú môcť dopravcovia a špeditéri individuálne zostavovať, rezervovať a realizovať služby, ktoré od rôznych poskytovateľov potrebujú. Platforma tiež umožní ľahkú integráciu tých aplikácií, ktoré už dnes hrajú na trhu úlohu, napríklad v oblasti systémov riadenia dopravy. Vďaka zdieľanému využívaniu dát, ktoré sú k dispozícii zo správy vozového parku, okrem iného prostredníctvom telematických systémov v nákladných vozidlách, sa tiež darí prepájať a vytvárať kooperácie rôznych služieb z rôznych oblastí. Tým sa všetko zjednodušuje.

Kontakt pre novinárov:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Mobility je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2022 vygenerovala 60 % prevádzkového obratu vo výške 52,6 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?