Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch Connected World 2022 Kampaň pre digitalizáciu: Bosch investuje ďalšie miliardy do oblastí budúceho digitálneho rastu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantovej výpočtovej technike

  • Dr. Stefan Hartung: „Digitalizácia predstavuje pre spoločnosť Bosch veľké príležitosti vo všetkých oblastiach podnikania.“
  • Do roku 2025: 10 miliárd eur na digitalizáciu a konektivitu.
  • Zameranie aj na vzdelávanie a odbornú prípravu.
  • Elektromobilita: simulácia materiálov na báze kvantových prvkov sa zameriava aj na uhlíkovo neutrálne pohonné jednotky.
  • Udržateľnosť: Startup spoločnosti Bosch Decarbonize Industries ponúka riešenia pre spoločnosti, ktoré majú záujem o dekarbonizáciu.
  • Bosch ako softvérový zamestnávateľ: spoločnosť zamestnáva 40 000 IT odborníkov.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Berlín, Nemecko – Bosch pokračuje v digitálnej transformácii: do roku 2025 bude dodávateľ technológií a služieb investovať 10 miliárd eur do digitalizácie a konektivity. Dve tretiny z tejto sumy pôjdu na vývoj a rozšírenie nových sľubných technológií so zameraním na udržateľnosť, mobilitu a Priemysel 4.0. „Digitalizácia predstavuje pre spoločnosť Bosch veľké príležitosti vo všetkých oblastiach podnikania,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na tohtoročnej AIoT priemyselnej konferencii Bosch Connected World (BCW) v Berlíne. „Okrem nových sľubných technológií budeme investovať aj do odborného vzdelávania a profesijného rozvoja našich zamestnancov, pretože práve oni sú kľúčom k technológiám, ktoré sú dnes a aj v budúcnosti ,Stvorené pre život‘,“ pokračoval Hartung. Čo sa týka technológií vo vzdialenejšej budúcnosti, Hartung tiež oznámil, že Bosch spolupracuje s americkou technologickou spoločnosťou IBM v oblasti kvantovej výpočtovej techniky. Cieľom spoločnosti Bosch je v nasledujúcich desiatich rokoch pomocou kvantových počítačových simulácií materiálov nájsť alternatívy k vzácnym kovom a vzácnym zeminám pre uhlíkovo neutrálne pohonné jednotky – pre elektromotory a palivové články.

Digitalizácia predstavuje pre spoločnosť Bosch veľké príležitosti vo všetkých oblastiach podnikania,

povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na tohtoročnej AIoT priemyselnej konferencii Bosch Connected World (BCW) v Berlíne.

Hľadanie udržateľných riešení sa zrýchľuje

Bosch do tejto spolupráce vkladá svoje dlhoročné skúsenosti so simuláciou materiálov, ktoré sú dôležité najmä pre priemyselné aplikácie, a zároveň ako dodávateľ technológií a služieb na oplátku získava prístup k flotile viac ako dvadsiatich pokročilých kvantových počítačov IBM dostupných prostredníctvom cloudu IBM. S pomocou budúcich generácií kvantových počítačov chce Bosch vypočítavať vlastnosti nových materiálov takým spôsobom, ktorý by sa inak na bežných počítačoch z hľadiska času alebo zložitosti nevyplatil. Akonáhle sa vo vzdialenejšej budúcnosti výkon kvantových počítačov zvýši, tak bude pravdepodobne možné vytvárať závery o špecifických vlastnostiach nových materiálov za zlomok času, ktorý je dnes potrebný na bežných počítačoch. Odborníci zo spoločností Bosch aj IBM sa budú podieľať na práci na kvantových algoritmoch s cieľom preskúmať zaujímavé prípady použitia. "So spoločnosťou IBM sa delíme o naše skúsenosti so simuláciou materiálov pre veľmi špecifické oblasti použitia a na oplátku získavame hlbší prehľad o výkone a použiteľnosti kvantových počítačov vrátane hardvéru. Spoločne posúvame kvantovú simuláciu na vyššiu úroveň a získavame konkurenčnú výhodu v medzinárodnom meradle,“ pokračoval Hartung. Okrem nových materiálov pre palivové články sa Bosch zaujíma aj o nové magnety pre elektromotory, ktoré sú ľahšie, kompaktnejšie, účinnejšie a cenovo dostupnejšie. Takéto nové materiály by mali byť šetrnejšie k životnému prostrediu ako vzácne zeminy.

Kvantové technológie sú nevyhnuté pre technologickú suverenitu

Pokiaľ ide o softvér pre kvantové počítače, nemecká veda a priemysel majú silnú pozíciu v celosvetovej konkurencii s USA a Čínou. Inštitúty pre prieskum trhu vidia v tejto technológii veľký potenciál. Spoločnosť Boston Consulting Group odhaduje, že trh s kvantovými počítačmi vrátane nových produktov a služieb bude mať v nasledujúcich 15 až 30 rokoch hodnotu až 850 miliárd dolárov. Prognózy pre technológiu kvantových senzorov sú tiež sľubné - spoločnosť McKinsey očakáva, že trh v nasledujúcich rokoch narastie na 7 miliárd dolárov. "Kvantové technológie sú kľúčom k technologickej suverenite Európy. Je dôležité, aby sme ju nenechávali iným regiónom, aby ju rozvíjali sami, ale aby sme bezodkladne otvorili oblasti priemyselného využitia a rozvíjali obchodné modely," povedal Hartung.

Spoločnosť Bosch má v súčasnosti približne 30 odborníkov, ktorí pracujú v oblasti technológie kvantových senzorov a kvantovej výpočtovej techniky. Od začiatku tohto roka pracuje startup spoločnosti Bosch na urýchlení komercializácie kvantových senzorov. Spoločnosť sa už mnoho rokov venuje výskumu v tejto oblasti a zohráva vedúcu úlohu na medzinárodnej úrovni. Podobne ako kvantové počítače, aj kvantové senzory majú obrovský potenciál. V porovnaní s bežnými senzormi MEMS (mikroelektromechanický systém) dosahujú jedinečnú presnosť. V dohľadnej budúcnosti bude pomocou nich možné dosiahnuť tisíckrát vyššiu presnosť merania. Napríklad v medicíne budú kvantové senzory schopné pomôcť presnejšie a jednoduchšie diagnostikovať neurologické ochorenia, ako je Alzheimerova choroba. Budú tiež schopné snímať nervové impulzy, a tak pohybovať lekárskymi protézami a umožňovať ich ovládanie čisto pomocou myšlienok vo virtuálnej realite. "Prostredníctvom našej práce v oblasti kvantových senzorov a nášho výskumného partnerstva so spoločnosťou IBM vytvárame technológiu, ktorá je ,Stvorená pre život‘ v tom najlepšom zmysle slova,“ dodal Hartung.

Udržateľnosť je vzdialená len jedno kliknutie myšou

Partnerstvo so spoločnosťou IBM zdôrazňuje význam aliancií pre digitálnu transformáciu spoločnosti Bosch - sú spôsobom, ako spojiť sily potrebné na rýchly a úspešný rozvoj sľubných oblastí. S cieľom využiť príležitosti digitalizácie a aktívne sa podieľať na formovaní prepojeného sveta spoločnosť Bosch systematicky prijíma zamestnancov s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti IT a softvéru. V súčasnosti má spoločnosť približne 40 000 softvérových expertov, ktorí pracujú v mnohých oblastiach orientovaných na budúcnosť. Napríklad zamestnanci nového start-upu spoločnosti Bosch Decarbonize Industries vyvíjajú softvérové riešenie, ktoré pomáha priemyselným podnikom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Riešenie, ktoré spoločne vyvíjajú spoločnosť Bosch a dodávateľ energie EWE AG, bude platformou, ktorá bude čerpať aktuálne údaje z trhu s energiou, právnych predpisov a iných zdrojov, aby podnikom ukázala optimálnu cestu k väčšej udržateľnosti. Ak sa zmenia parametre, ako sú vládne dotácie alebo ceny energie, navrhované opatrenia sa automaticky upravia. Vďaka tomu je plán pre udržateľnejšiu budúcnosť vzdialený len jedno kliknutie myšou.

Kľúčové poznámky a vystúpenia hybridnou formou

Na tohtoročnej konferencii Bosch Connected World v Berlíne, kde sa stretávajú ľudia z oblasti Internetu vecí a ďalších perspektívnych odvetví, sa viac ako 60 vystavovateľov bude venovať megatrendom v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie a udržateľnosti. Bosch Connected World sa bude konať 9. a 10. novembra ako hybridné podujatie – fyzicky na "Station Berlin" a online. Okrem predsedu predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Stefana Hartunga vystúpia aj Oliver Zipse (generálny riaditeľ BMW) a Andrew Ng (generálny riaditeľ spoločnosti Landing AI).

Kontakt pre novinárov:
Christiane Wild-Raidt
Tel.: +49 711 811-6283
Twitter: @WildRaidt

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?