Suche

Tlačová informácia #Udržateľnosť
Zdieľať tlačovú informáciu

Tech Compass 2023: pre väčšinu ľudí sú technológie v boji proti klimatickým zmenám kľúčové

Prieskum spoločnosti Bosch: V Nemecku je 63 % opýtaných za solárnu energiu

  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Stefan Hartung: „Ľudia očakávajú, že firmy pomôžu v boji proti klimatickým zmenám.“
  • Opatrenia v oblasti klímy a ekonomiky: štyria z piatich respondentov považujú udržateľnosť za faktor ekonomického úspechu.
  • Dôvera v technológie rastie: 75 % respondentov verí, že technologický pokrok urobí svet lepším.
  • Život vo virtuálnych svetoch: 43 percent respondentov si vie predstaviť kúpu auta v metaverse.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Nemecko/Las Vegas, USA – Energetická kríza a klimatické zmeny – všetci si kladú naliehavú otázku, ako sa môže ľudstvo dopracovať k udržateľnej a cenovo dostupnej energii. Dôkazom je aj reprezentatívny prieskum Bosch Tech Compass 2023, ktorý sa uskutočnil v siedmich krajinách sveta. Výsledky prieskumu budú predstavené na veľtrhu CES v Las Vegas (5. až 8. januára 2023).

Udržateľné technológie a ekonomický úspech

Respondenti sa vo veľkej miere zhodujú na ekonomickom potenciáli udržateľných riešení a produktov. Celých 82 % opýtaných je presvedčených, že čím viac sa budú firmy venovať udržateľným technológiám, tým bude ich budúcnosť ekonomicky úspešnejšia. Tento názor je najrozšírenejší v Brazílii a Indii (obe krajiny 87 %). Pre porovnanie, najmenej rozšírený je v Spojených štátoch (73 %). Pokiaľ ide o angažovanosť podnikateľskej komunity v oblasti klímy, prieskum naznačuje, že stále existuje priestor na zlepšenie. Viac ako polovica opýtaných (58 percent) sa domnieva, že v súčasnosti sa len menšina podnikov vážne angažuje v oblasti udržateľnosti. „Boj proti klimatickým zmenám je najväčšou úlohou dnešnej doby. Ľudia preto oprávnene očakávajú, že podniky poskytnú technické riešenia týchto problémov. Spoločnosť Bosch túto výzvu rieši a je pevne odhodlaná podporovať sľubné technológie, ako je napríklad elektrolýza vodíka,“ hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Boj proti klimatickým zmenám pomocou technológií

Mnohé časti sveta prechádzajú na obnoviteľné zdroje energie, ale ľudia na celom svete sa stále zdráhajú úplne sa vzdať jadrovej energie či fosílnych palív, ako je plyn a ropa. Celkovo 62 % respondentov je za podporu solárnej energie, zatiaľ čo 44 % chce vidieť snahy o podporu technológií využívajúcich veternú energiu. Tieto názory sa však v jednotlivých krajinách líšia. V Číne (36 %) a vo Francúzsku (31 %) je podpora presadzovania jadrovej energetickej technológie stále pomerne silná (celosvetovo 23 %). Obyvatelia Spojených štátov (ropa: 21 %, plyn: 24 %) a Indie (ropa: 22 %, plyn: 23 %) sú naďalej výrazne viac naklonení rope a plynu ako obyvatelia ostatných krajín (globálne údaje: ropa: 14 %, plyn: 15 %). Naopak, v Nemecku je málo priaznivcov jadrovej energie (13 %) a fosílnych palív (ropa: 4 %, plyn: 8 %). Mnohí Nemci odmietajú fosílnu energiu a uprednostnili by radšej rozšírenie solárnej a veternej energie (solárna energia: 63 %, veterná energia: 50 %), tak ako aj vodíka (51 %).

Dôvera v technológie neustále rastie

Prieskum Tech Compass ukazuje, že vo svete plnom neistoty sa dôvera v technológie od predchádzajúceho roka zvýšila. Celosvetovo až 75 % opýtaných verí, že technologický pokrok môže urobiť svet lepším (2022: 72 %*). Navyše 83 percent respondentov verí, že technológie sú kľúčom k boju proti klimatickým zmenám (2022: 76 %*). „Digitalizácia môže zohrávať významnú úlohu v oblasti udržateľnosti,“ hovorí Hartung. „Investujeme do vývoja a rozširovania sľubných nových technológií so zameraním na udržateľnosť, mobilitu a Priemysel 4.0.“

Mobilita v metaverse

Okrem udržateľnosti poskytuje Tech Compass aj zaujímavé pohľady na ďalšie aktuálne otázky, ako napríklad na metaversum. V tomto virtuálnom svete, kde ľudia komunikujú v podobe avatarov v trojrozmernom priestore vymodelovanom podľa reality, bude zohrávať úlohu aj mobilita. 43 % respondentov si vie predstaviť kúpu auta v metaverse. Záujem a ochota urobiť tak sú obzvlášť vysoké v Číne (75 %) a Indii (69 %). A hoci sú respondenti v Brazílii (47 %), USA (33 %), Veľkej Británii (30 %), Nemecku (26 %) a Francúzsku (23 %) stále o niečo skeptickejší, čísla ukazujú, že túžba po novom aute existuje nielen v reálnom svete, ale aj vo virtuálnej realite.

Informácie o prieskume:

V rámci prieskumu sa v septembri 2022 v siedmich krajinách (Brazília, Čína, Nemecko, Francúzsko, India, Spojené kráľovstvo a USA) uskutočnil online prieskum medzi ľuďmi vo veku 18 a viac rokov, ktorý pre spoločnosť Robert Bosch GmbH uskutočnila spoločnosť Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM), zaoberajúca sa výskumom trhu. V Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve bolo v každej krajine opýtaných 1 000 ľudí; v Brazílii, Číne, Indii a USA to bolo po 2 000 ľudí. Náhodné vzorky sú reprezentatívne pre príslušné krajiny z hľadiska regiónu, pohlavia a veku (Brazília, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, USA: 18 až 69 rokov / Čína, India: 18 až 59 rokov).

* Pre ľahšiu čitateľnosť a interpretáciu prieskumu sa v ňom porovnávajú celosvetové priemerné údaje za rok 2023 vychádzajúce zo 7 krajín, s celosvetovými priemernými údajmi z roku 2022, ktoré vychádzajú z 5 krajín. Ak sa pri výpočte celosvetového priemerného čísla na rok 2023 vychádzalo z tých istých 5 krajín ako v prieskume Bosch Tech Compass 2022, boli by dosiahnuté podobné výsledky.

Tags: CES

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch na veľtrhu CES 2023:

  • TLAČOVÁ KONFERENCIA: Streda 4. januára 2023, od 8:00 do 8:45 (PST) s Dr. Tanjou Rückert, riaditeľkou pre digitálne technológie skupiny Bosch, a Mikeom Mansuettim, prezidentom spoločnosti Bosch v Severnej Amerike, sála F, Mandalay Bay Hotel, Las Vegas, South Convention Center, 2. poschodie, ako aj v priamom prenose na Bosch Media Service.
  • STÁNOK: 5. – 8. januára 2023, v Central Hall, stánok č.16115.
  • ZÁŽITKOVÁ JAZDA: Fúzia technológií digitálneho kokpitu a pokročilých asistenčných systémov vodiča: 5. – 8- januára 2023, LVCC, Central Hall, Central Plaza.
  • SLEDUJTE významné momenty z CES 2023 na Twitteri: #BoschCES.
  • PANELOVÁ DISKUSIA „Industrial Transformation with Robots Powered by AI” vo štvrtok 5. januára 2023, 10:00, Las Vegas Convention Center Západ / W216-218, zasadnutie so Zico Kolterom, Chief Scientist of AI at Bosch.

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.