Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Mobilita v ére softvéru: Bosch pre ďalší rast preorientuje svoje podnikanie v oblasti dodávok pre automobilový priemysel

Do roku 2029 má obrat dosiahnuť viac ako 80 miliárd eur

  • Bosch Mobility bude zodpovedať za svoje vlastné podnikanie v rámci Robert Bosch GmbH.
  • Päťčlenný vedúci tím na čele s Dr. Markusom Heynom bude riadiť všetky aspekty podnikania v oblasti dodávok pre automotive.
  • Heyn: „Už nejaký čas sa Bosch považuje za softvérovú spoločnosť pre mobilitu. Teraz, v reakcii na požiadavky zákazníkov, sa v závislosti na tom mení naša štruktúra.“
  • Trh s automobilovým softvérom narastie do roku 2030 na 200 miliárd eur.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Renningen, Nemecko – Viac ako kedykoľvek predtým prichádzajú inovácie v automobilovej sfére prostredníctvom bitov a bajtov. Bosch reaguje na tento trend smerom k softvérovému automobilovému inžinierstvu preorientovaním svojho podnikania v oblasti dodávok pre automotive: v rámci spoločnosti Bosch bude Bosch Mobility v budúcnosti riadená ako obchodná oblasť so samostatnou zodpovednosťou za svoje podnikanie a vlastným vedúcim tímom. Na výročnej tlačovej konferencii Bosch o tom prítomných informoval Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Cieľom je ešte lepšie a rýchlejšie uspokojiť existujúce a nové potreby zákazníkov pomocou prispôsobených technológií a riešení z jedného zdroja. S približne 230 000 zamestnancami vo viac ako 300 lokalitách v 66 krajinách po celom svete bude Bosch Mobility najväčšou zo štyroch obchodných oblastí Bosch.

„Softvér nezmení len to, ako budeme v budúcnosti používať a vnímať autá. Zmení aj spôsob ich konštruovania. Bosch sa už nejaký čas vníma okrem iného ako softvérová spoločnosť pre mobilitu. Teraz, v reakcii na požiadavky zákazníkov, sa naša štruktúra mení, aby to odrážala a otvorila priestor na ďalší rast,“ povedal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva Bosch a budúci predseda päťčlenného predstavenstva pre oblasť Bosch Mobility. Z organizačného hľadiska budú niektoré individuálne divízie obchodnej oblasti s účinnosťou od 1. januára 2024 reštrukturalizované a všetky divízie budú mať aj horizontálne, medziodvetvové zodpovednosti. Len vďaka svojim riešeniam mobility je cieľom spoločnosti Bosch pre túto novú štruktúru, aby do roku 2029 celosvetovo generovala tržby vo výške viac ako 80 miliárd eur.

Prvá vlna softvérovo definovaných vozidiel sa očakáva v polovici dekády

Jedným z pilierov tohto rastu bude trh s automobilovým softvérom. Poháňaný trendom smerom k softvérovo definovaným vozidlám, tento trh pravdepodobne dosiahne do roku 2030 objem výrazne prevyšujúci 200 miliárd eur. To je trikrát viac ako v roku 2020. V súčasnosti je rast Bosch na tomto trhu dvojciferný. Celý automobilový priemysel sa v súčasnosti viac zameriava na vývoj softvéru. Jeho podiel na nákladoch na vývoj bude do roku 2030 približne 30 percent. V spoločnosti Bosch je už teraz vyšší. Už v súčasnosti je 50 percent všetkých pracovníkov výskumu a vývoja pracujúcich pre Bosch Mobility softvérovými inžiniermi. Vozidlá definované softvérom ponúkajú dve vynikajúce výhody. Prvým je rýchlosť vývoja. Namiesto toho, aby trval roky, bude implementácia nových funkcií do existujúcich systémov v budúcnosti len otázkou niekoľkých dní. Druhým je oddelenie vývoja softvéru a hardvéru, čo znamená, že vďaka softvérovým aktualizáciám budú autá pôsobiť ako nové dlhší čas. Heyn to vysvetlil takto: „Vodiči na celom svete chcú bez problémov integrovať svoje vozidlá do svojho digitálneho prostredia. Koniec koncov, všetci sme si zvykli na konštantné aktualizácie a nové funkcie na našich smartfónoch. Teraz to aplikujeme aj na autá.“ Od roku 2025 Bosch očakáva, že softvérovo definované vozidlá budú predstavené v širokom meradle.

Nový trend v automobilovom inžinierstve sa odráža v organizácii Bosch

Príklad riadenia pohybu vozidiel ukazuje, ako reorganizácia Bosch Mobility a zintenzívnenie spolupráce medzi divíziami prispievajú k tomuto novému trendu v automobilovom inžinierstve. Ide o nový koncept riadenia, ktorý robí ešte rýchlejšiu a presnejšiu prácu pri stabilizácii vozidiel. Dokáže zasahovať nielen do brzdového systému, ale aj do elektrického pohonu a elektrického systému riadenia. Tým sa skracuje brzdná dráha a vodič musí robiť podstatne menej korektúr. To všetko zvyšuje bezpečnosť na cestách. Technickým základom pre toto je ESP10, najnovšia generácia brzdového systému Bosch, a softvérová funkcia Vehicle Dynamics Control 2.0. Dômyselné je, že nový riadiaci systém nemusí byť súčasťou riadiacej jednotky ESP, ale môže byť alternatívne integrovaný do centrálneho počítača vozidla – a v budúcnosti bude dostupný aj ako samostatný softvérový balík. Ale to je len začiatok. Bosch predpokladá trojnásobný nárast softvérových aplikácií a dokonca desaťnásobný nárast aplikácií, ktoré pristupujú ku cloudu.

Bosch: úspešný hráč v oblasti automobilového hardvéru a softvéru

Softvérovo definované vozidlá idú ruka v ruke s novou, centralizovanou elektrickou a elektronickou (E/E) architektúrou. Viac ako 100 riadiacich jednotiek je nainštalovaných v najnovších vozidlách prémiovej triedy. Aj dnešné vozidlá strednej triedy majú 30 až 50 riadiacich jednotiek. „Zameriame sa na to, aby bola komplexnosť elektronických systémov kontrolovateľná, a čo najspoľahlivejšia,“ povedal Heyn. V budúcnosti bude možné výrazne znížiť počet riadiacich jednotiek použitím výkonných počítačov pre rôzne oblasti vozidiel, ako sú kokpit a funkcie konektivity, asistenčné systémy vodiča a automatizovaná jazda a hnacie ústrojenstvo. Preto Bosch vyvíja jednotnú IT architektúru pre celé vozidlo – od cloudu, cez centrálny počítač vozidla až po jednotlivé riadiace jednotky. Jednou z hlavných výhod je, že Bosch je rovnako doma v oblasti softvéru aj hardvéru. Či už ide o brzdy, riadiace systémy alebo klimaticky šetrné pohonné jednotky – kde Bosch presadzuje technologicky neutrálny prístup s palivovými článkami, batériami a vodíkovými motormi – dodávateľ technológií a služieb vyvíja a vyrába kľúčové komponenty moderných vozidiel pod jednou strechou. To zahŕňa viac ako 250 miliónov riadiacich jednotiek každý rok, ktoré sú taktiež nakonfigurované pomocou proprietárneho softvéru spoločnosti. Ale to nie je všetko. Bosch sa špecializuje na ďalšiu oblasť, ktorá sa stáva čoraz dôležitejšou – integráciu softvéru z rôznych zdrojov, ktorá je výsledkom spolupráce medzi automobilovým a IT priemyslom. Bosch má aj túto integračnú odbornosť a rozšíri ju reorganizáciou svojho podnikania v oblasti automobilového zásobovania.

Výbor obchodnej oblasti, vedúci pracovníci a spoločníci prispievajú k reštrukturalizácii

Výbor Bosch Mobility definovala novú konfiguráciu obchodnej oblasti po konzultácii so spolupracovníkmi a vedúcimi pracovníkmi z jednotlivých divízií. Reorganizácia je podmienená dodržaním participačných práv zástupcov zamestnancov. Organizačne povedané, nová obchodná oblasť bude v budúcnosti zahŕňať sedem divízií. Niektoré z nich boli prepracované a niektorým boli vytvorené ďalšie horizontálne zodpovednosti. Presnejšie povedané, divízia Electrified Motion sa bude zaoberať všetkým, čo súvisí s elektromotormi, od elektrickej nápravy Bosch až po nastavovanie sedadiel. Vehicle Motion sa bude zaoberať dynamikou vozidla, od ABS a ESP až po riadenie. Power Solutions sa bude zaoberať technológiou spaľovacích motorov, mobilnými a stacionárnymi palivovými článkami, elektrolyzérmi a vodíkovými motormi. Cross-Domain Computing Solutions bude vyvíjať riešenia pre oblasti od automatického parkovania až po automatizovanú jazdu. Mobility Electronics bude poháňať vpred vývoj riadiacich jednotiek. Bude tiež podporovať interné aktivity v oblasti polovodičov v rámci spoločnosti Bosch. Mobility Aftermarket sa bude zaoberať trhom s náhradnými dielmi a sieťou autoservisov Bosch Car Service. E-Bike Systems bude dodávať systémové riešenia – zahŕňajúce pohonné jednotky, dobíjacie batérie, ABS a prepojené displeje – pre e-bicykle. Dcérska spoločnosť Bosch ETAS dostane horizontálnu zodpovednosť za hardvérovo-agnostický softvér pre operačné systémy a inžinierske nástroje.

Výbor Bosch Mobility prevezme zodpovednosť za všetky divízie a jednotky, ktoré sú jej podriadené. Bude zostavená nasledovne:

Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch, bude riaditeľom obchodnej oblasti Bosch Mobility.

Andreas Dempf bude mať globálnu zodpovednosť za predaj a zákazníkov Bosch Mobility.

Dr. Uwe Gackstatter bude zodpovedný za obchodné záležitosti obchodnej oblasti.

Klaus Mäder bude zodpovedný za prevádzku. To zahŕňa zodpovednosť za všetky závody na celom svete a za kvalitu.

Dr. Mathias Pillin bude zodpovedný za technológie v celej obchodnej oblasti Bosch Mobility.

Tags: mobilita

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@bosch.com

Bosch Mobility je najväčšia obchodná oblasť Bosch Group. Podľa predbežných údajov jej obrat v roku 2022 dosiahol 52,6 miliardy eur, čo predstavuje 60 percent celkového obratu skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z popredných dodávateľov automobilového priemyslu. Obchodná oblasť Mobility Solutions sleduje víziu mobility, ktorá je bezpečná, udržateľná a vzrušujúca, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach personalizácie, automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre jej zákazníkov sú výsledkom integrované riešenia mobility. Hlavnými oblasťami činnosti obchodné oblasti sú vstrekovacia technika a periférie hnacieho ústrojenstva pre spaľovacie motory, rôznorodé riešenia pre elektrifikáciu hnacieho ústrojenstva, bezpečnostné systémy vozidiel, asistenčné funkcie pre vodiča a automatizované funkcie, technológie pre užívateľsky príjemný infotainment, ako aj komunikácia medzi vozidlom a vozidlom a medzi vozidlom a infraštruktúrou, koncepty opravovní a technológie a služby pre automobilový trh s náhradnými dielmi. Bosch je synonymom dôležitých automobilových inovácií.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 470 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 85 500 ľudí v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?