Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Nová oblasť podnikania: Bosch vyvíja systémy na úpravu vody

Spoločnosť ponúka technológiu na mieru pre celosvetové využitie elektrolyzérov pri výrobe vodíka

  • Systémy od spoločnosti Bosch umožňujú ekonomickú a ekologickú úpravu vody.
  • Úpravňami vody rozširuje Bosch svoje portfólio o dôležitý komponent na výrobu a využitie vodíka.
  • Uvedenie na trh je plánované na rok 2024.
  • Technický prístup k úprave vody bude predstavený na Bosch Tech Day 2023.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart – „Klimaticky neutrálny svet sa nezaobíde bez zeleného vodíka," hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Spoločnosť teraz rozširuje svoje pole pôsobnosti a dodáva technológie na úpravu vody. Okrem známej úpravy vody na princípe reverznej osmózy bude Bosch v budúcnosti ponúkať aj novo vyvinuté systémy určené najmä pre odľahlé oblasti a miesta na mori. „Ak chcete vyrábať zelený vodík, potrebujete predovšetkým jednu vec: vodu vysokej čistoty. Vďaka našim špeciálnym zariadeniam je možné úpravu vody realizovať ekonomicky a ekologicky kdekoľvek, dokonca aj v tých najodľahlejších oblastiach sveta,“ hovorí Hartung. Systémy navrhnuté spoločnosťou Bosch Manufacturing Solutions sú nielen robustné a nenáročné na údržbu, ale v porovnaní s bežne dostupnými riešeniami na trhu táto technológia eliminuje potrebu chemických látok pri úprave vody. Vstupom do tejto novej oblasti podnikania Bosch uzatvára kruh a dopĺňa svoju ponuku produktov: „Vyvíjame technológie na úpravu vody, ako aj na výrobu, stláčanie, skladovanie a využívanie vodíka – a to pre rôzne odvetvia. Máloktorá iná spoločnosť ponúka také široké portfólio," vysvetľuje Hartung. Úprava vody je prvým a najdôležitejším článkom v hodnotovom reťazci vodíka.

Spoločnosť vyvinula technológiu úpravy vody elektrolýzou v závodoch Bosch v Renningene, Stuttgarte-Feuerbachu a Českých Budějoviciach a v priebehu tohto roka pribudnú externé pilotné projekty. Uvedenie systémov na trh je plánované na rok 2024. Technológia bude predstavená na Bosch Tech Day 13. júla 2023 v Stuttgarte-Feuerbachu.

Vyvíjame technológie na úpravu vody, ako aj na výrobu, stláčanie, skladovanie a využívanie vodíka – a to pre rôzne odvetvia. Máloktorá iná spoločnosť ponúka také široké portfólio,

hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Špeciálne úpravne vody pre najnáročnejšie podmienky

Elektrolyzéry vyžadujú na výrobu vodíka vodu vysokej čistoty. „Nečistoty vo vode môžu elektrolyzéry vo veľmi krátkom čase znefunkčniť,“ vysvetľuje Dr. Wolfgang Schleifenbaum, vedúci produktovej divízie Vodík spoločnosti Bosch Manufacturing Solutions. V budúcnosti sa bude vodík vyrábať v oblastiach, kde fúka silný vietor alebo kde väčšinu času svieti slnko – napríklad v Afrike, Južnej Amerike alebo v severnej Európe. Na mori alebo v púšti sú výzvy obzvlášť náročné: slaná voda, vysoká tvrdosť vody a veľké vzdialenosti k technickým zariadeniam sťažujú úpravu vody. Dopyt po špeciálnych systémoch je preto primerane vysoký: Spoločnosť Bosch očakáva, že do roku 2035 bude na celom svete potrebných približne 500 špeciálnych úpravní vody. V tepelných a elektrochemických procesoch odstraňujú zariadenia Bosch minerály z vody a vytvárajú tak vysoko čistú vodu. Vďaka čistiacemu procesu bez filtračných médií sa môžu prevádzkovatelia zaobísť bez použitia akýchkoľvek chemikálií. „Zelený vodík je udržateľný len vtedy, ak jeho výroba nespôsobuje vedľajšie škody na životnom prostredí, napríklad vypúšťaním chemických látok do už aj tak silno znečistených vôd," vysvetľuje Schleifenbaum. Na prediktívnu údržbu systémov – aj na diaľku – ponúka Bosch softvérové riešenia, ktoré zabezpečujú spoľahlivú prevádzku v náročných podmienkach prostredia.

Priemyselné zariadenia na úpravu vody v rozvinutých oblastiach

Dopyt po vysoko čistej vode pre globálne vodíkové projekty je obrovský: Na dosiahnutie parížskych klimatických cieľov očakáva spoločnosť Bosch od roku 2050 ročnú potrebu vody na elektrolýzu v objeme približne štyroch kubických kilometrov, čo je viac ako objem Starnberského jazera. Aj v Nemecku sú plány ambiciózne: Nemecká vláda si stanovila cieľ inštalovať v Nemecku do roku 2030 H2 elektrolyzéry s kapacitou desiatich gigawattov (Zdroj: Spolková vláda, 2022). Cieľom EÚ je, aby mala Európa do roku 2030 kapacitu elektrolýzy 40 gigawattov a chce vyrábať až desať miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov (zdroj: Európska komisia, 2020). „Vodík zohráva kľúčovú úlohu pre zásobovanie energií v budúcnosti. Len s pomocou vodíka sa priemysel na celom svete stane klimaticky neutrálnym. Bosch dodáva technológiu úpravy vody, ktorá spĺňa rôzne požiadavky na veľkosť, výkon a umiestnenie elektrolyzérov,“ hovorí Schleifenbaum. Na úpravu vody v rozvinutých oblastiach bude mať spoločnosť Bosch v budúcnosti vo svojom portfóliu priemyselné zariadenia, ktoré využívajú procesy reverznej osmózy a iónomeniče na výrobu vysoko čistej vody potrebnej pre elektrolyzéry z vody z vodovodu. Vďaka kombinovanému sortimentu výrobkov zloženému z priemyselných a špeciálnych zariadení vytvára Bosch predpoklady pre projekty elektrolýzy na celom svete.

Úprava vody pomocou Technológie pre život Bosch

Technológie Bosch tiež pomáhajú šetriť cenné zásoby pitnej vody. Technológia Bosch je obzvlášť účinná a znižuje množstvo vody potrebnej na výrobu procesnej vody až o tretinu v porovnaní s bežným riešeniami na trhu. Okrem výroby procesnej vody na elektrolýzu možno špeciálne zariadenie prispôsobiť aj na výrobu pitnej vody. „V našich systémoch na úpravu vody sa riadime zásadou spoločnosti Bosch ponúkať technológie 'Stvorené pre život'. V regiónoch, kde je nedostatok pitnej vody, môžeme našou technológiou prispieť k zlepšeniu zásobovania pitnou vodou,“ hovorí Schleifenbaum.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: Pavel.Roman@bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 428 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Podľa predbežných údajov dosiahla spoločnosť v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?