Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Éra vodíka: Bosch spúšťa sériovú výrobu svojho Fuel Cell Power modulu pre palivové články

Obrat v oblasti vodíkových technológií vo výške 5 miliárd eur do roku 2030

  • Spoločnosť Bosch pôsobí naprieč celým vodíkovým hodnotovým reťazcom.
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Stefan Hartung: „Bosch vie, ako na vodík – a Bosch rastie spolu s ním.“
  • Spoločnosť Bosch investuje v rokoch 2021 až 2026 do vodíkových technológií takmer 2,5 miliárd eur
  • Bosch zamestnáva v oblasti vodíkových technológií viac ako 3 000 ľudí.
  • Odborné know-how spoločnosti Bosch v automobilovom priemysle je vo vodíkovom priemysle žiadané.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Nemecko – Spoločnosť Bosch vstupuje do éry vodíka v mobilite. Vo svojom závode v stuttgartskom Feuerbachu začala sériovú výrobu svojho Fuel Cell Power modulu pre palivové články. Spoločnosť Nikola Corporation so sídlom v Spojených štátoch bude so svojím elektrickým nákladným vozidlom na vodíkové palivové články triedy 8, ktorého uvedenie na severoamerický trh je naplánované na tretí štvrťrok 2023, slúžiť ako pilotný zákazník. „Tu v Stuttgarte-Feuerbachu, v závode, ktorého história siaha ďalej ako v ktoromkoľvek inom závode spoločnosti Bosch, sa rozvíja vodíková budúcnosť,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na Bosch Tech Day 2023. „Bosch vie, ako robiť vodík – a Bosch rastie spolu s ním.“ Spoločnosť pôsobí v celom vodíkovom hodnotovom reťazci a vyvíja technológie na jeho výrobu a využitie. Do roku 2030 plánuje Bosch dosiahnuť s vodíkovou technológiou obrat vo výške približne 5 miliárd eur.

Tu v Stuttgarte-Feuerbachu, v závode, ktorého história siaha ďalej ako v ktoromkoľvek inom závode spoločnosti Bosch, sa rozvíja vodíková budúcnosť.

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch

Bosch sa pri riešeniach pre vodíkovú ekonomiku spolieha aj na svoju globálnu výrobnú sieť a odborné znalosti svojich nemeckých pobočiek: Napríklad závod Bosch v Bambergu bude prevádzke vo Feuerbachu dodávať zásobníky palivových článkov a dôležité systémové komponenty, ako napríklad elektrický vzduchový kompresor a recirkulačné dúchadlo, pochádzajú zo závodu Bosch v Homburgu. „Bosch je jednou z mála spoločností, ktoré sú schopné sériovo vyrábať takú zložitú technológiu, ako sú stacky palivových článkov. Máme nielen potrebné systémové znalosti, ale aj schopnosť rýchlo zavádzať nový vývoj do sériovej výroby,“ povedal Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva Bosch Mobility. Výroba pohonného modulu s palivovými článkami prebieha nielen vo Feuerbachu, ale aj v čínskom meste Chongqing. Potrebné komponenty budú pochádzať zo závodu vo Wuxi. „Bosch je prvou spoločnosťou, ktorá vyrába tieto systémy v Číne aj v Nemecku,“ povedal Hartung. Okrem toho Bosch plánuje vyrábať stacky pre mobilné aplikácie aj vo svojom americkom závode v Andersone v Južnej Karolíne. Celosvetovo spoločnosť očakáva, že do roku 2030 bude každé piate nové nákladné vozidlo s hmotnosťou šesť ton alebo viac vybavené pohonom na palivové články.

Spoločnosť Bosch pomáha vytvárať vodíkové hospodárstvo a vidí povinnosti na strane politikov

Jedine s vodíkom môže vzniknúť klimaticky neutrálny svet. Pre spoločnosť Bosch je to úplne jasné. Spoločnosť sa preto výrazne angažuje v podpore vodíkového hospodárstva a zvyšuje svoje investície do vodíka. V rokoch 2021 až 2026 investuje Bosch do vývoja a výroby svojich vodíkových technológií celkovo takmer 2,5 miliárd eur. To je o ďalšiu 1 miliardu eur viac, než bolo vyčlenené v investičnom pláne na roky 2021 až 2024. Obchodné príležitosti sú obrovské, rovnako ako vplyv na zamestnanosť. Na projektoch vodíkových technológií už pre Bosch pracuje viac ako 3 000 ľudí, z toho viac ako polovica v Európe. Väčšinu voľných pracovných miest je možné obsadiť v rámci spoločnosti, najmä ľuďmi, ktorí predtým pracovali v oblasti pohonných jednotiek Bosch. Ďalšie vyhliadky vodíkového biznisu však závisia od politického prostredia. Hartung sa najmä domnieva, že Európa musí urobiť oveľa viac, aby vyvážila rýchle tempo rozvoja v iných regiónoch sveta, napríklad v Spojených štátoch. Konkrétne má predseda predstavenstva spoločnosti Bosch na nemeckých a európskych politikov štyri požiadavky: „Po prvé, musíme zvýšiť tempo výroby vodíka v EÚ. Po druhé, je potrebné vytvoriť globálne dodávateľské reťazce a po tretie, vodík sa musí využívať vo všetkých odvetviach hospodárstva.“ Ako štvrtý bod zdôraznil význam rýchleho vytvorenia infraštruktúry pre distribúciu vodíka v Európe.

Technológie Bosch začínajú elektrolýzou a končia vodíkovým motorom

Bosch je v každom prípade pripravený a svoje skúsenosti z automobilového priemyslu uplatňuje vo vodíkovom hospodárstve ako žiadna iná spoločnosť. Preto je spoločnosť žiadaná aj v oblasti výroby H2. Začiatkom roka 2023 začala spoločnosť navrhovať prototypy pre elektrolýzu pomocou protónových výmenných membrán – inými slovami, ide o opačný spôsob premeny energie, ktorý sa používa v mobilných palivových článkoch. Spoločnosť plánuje sprístupniť 1,25-megawattové prototypy pre pilotné aplikácie od jesene, pričom v roku 2025 plánuje začať s ich sériovou výrobou. Bosch skúma niekoľko možností využitia vodíka. Stacionárne palivové články na báze tuhých oxidov sa môžu používať na distribuované dodávky energie a tepla. V pilotnom projekte v nemocnici v Erkelenze pri Kolíne nad Rýnom v Nemecku chce spoločnosť Bosch s touto technológiou dosiahnuť celkovú účinnosť 90 %. Hoci tamojšia mikroelektráreň bude spočiatku fungovať na zemný plyn, neskôr sa môže prestavať na ekologický vodík. Okrem pohonu pomocou palivových článkov pracuje Bosch aj na vodíkovom motore a vyvíja systémy pre portálové aj priame vstrekovanie vodíka. Toto riešenie je vhodné najmä pre ťažké vozidlá na dlhé cesty s mimoriadne veľkým nákladom. „Vodíkový motor dokáže všetko, čo dieselový motor, ale zároveň je uhlíkovo neutrálny. Umožňuje tiež rýchly a nákladovo efektívny vstup do mobility založenej na vodíku,“ povedal Heyn. Jednou z hlavných výhod je, že viac ako 90 % vývojových a výrobných technológií, ktoré sú naň potrebné, už existuje. Očakáva sa, že vodíkový motor sa začne vyrábať v roku 2024. Už teraz má Bosch štyri objednávky na výrobné projekty zo všetkých hlavných hospodárskych regiónov a do roku 2030 očakáva šesťciferné objemy jednotiek. Aj v tejto oblasti Bosch dynamicky rozvíja vodíkové hospodárstvo.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: Pavel.Roman@bosch.com

Bosch Group je popredným medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 429 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2023). Spoločnosť dosiahla v roku 2023 obrat vo výške 91,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud na to, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom skupiny Bosch je uľahčiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli s jej pomocou vyvinuté či vyrobené. Spoločnosť Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka inovatívnym výrobkom a službám, ktoré vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Skupinu Bosch tvorí spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Vrátane predajných a servisných partnerov pokrýva celosvetová výrobná, inžinierska a predajná sieť Bosch takmer všetky krajiny sveta. Základom budúceho rastu spoločnosti je jej inovačná sila. V 136 pobočkách po celom svete zamestnáva Bosch približne 90 000 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, z toho približne 48 000 softvérových inžinierov.

Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. Deväťdesiatštyri percent majetkových podielov Robert Bosch GmbH patrí verejno-prospešnej spoločnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadácia Roberta Boscha). Ostatné podiely vlastní rodina Roberta Boscha, cez spoločnosť vlastnenú rodinou a cez spoločnosť Robert Bosch GmbH. Väčšinové hlasovacie práva však má spoločnosť Robert Bosch Industrietreuhand KG, priemyselný trust, ktorá taktiež vykonáva funkciu vlastníkov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?