Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

IAA Mobility 2023: Bosch rastie vďaka riešeniam a technológiám pre softvérovo definované vozidlá

Očakáva sa, že predaj počítačov do vozidiel dosiahne obrat v rade miliárd eur

  • Dr. Stefan Hartung: „Bosch sa v softvéri a hardvéri vyzná a využíva nové technológie, aby sa softvérovo definované vozidlo stalo skutočnosťou.“
  • Počítače pre vozidlá: Spoločnosť Bosch očakáva, že obrat bude do polovice desaťročia dosahovať miliardových hodnôt.
  • Rozvoj podnikania: V roku 2023 sa očakáva solídny desaťpercentný nárast obratu v obchodnej oblasti Mobility.
  • Markus Heyn: „Softvér je kľúčom k ďalšiemu zvyšovaniu komfortu a miery udržateľnosti.“
  • Elektromobilita: Spoločnosť Bosch je na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2026 svoj cieľový obrat vo výške 6 miliárd eur.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Mníchov, Nemecko – Softvér je základom budúcnosti mobility. Žiadna iná spoločnosť sa nemôže rovnať riešeniam a technológiám, ktoré ponúka Bosch pre softvérovo definované vozidlá vo všetkých oblastiach – od centrálnych počítačov vo vozidle cez cloudové riešenia až po polovodiče. Bosch ťaží zo svojej sily nielen v oblasti automobilového softvéru, ale aj v oblasti hardvéru, ktorý je pre neho nevyhnutný, a už teraz zaznamenáva silný rast v oblasti počítačov pre vozidlá. Len v rámci počítačov na asistenciu vodiča a infotainmentu očakáva spoločnosť v roku 2026 obrat vo výške 3 miliárd eur. Celkovo je obchodný vývoj pre spoločnosť Bosch pozitívny, hoc obchodné prostredie zostáva i naďalej nestabilné a náročné.

V obchodnej oblasti Mobility sa v roku 2023 očakáva solídny nárast obratu o 10 % (po očistení od vplyvov výmenných kurzov). Súčasťou tohto rastu je nielen vplyv zmien v cenách, ale tiež výrazné zvýšenie objemu. „Bosch sa v softvéri vyzná a využíva ho k utváraniu budúcnosti mobility. Vďaka našim technológiám sa softvérovo definované vozidlá stanú realitou a dostanú sa na cesty,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na veľtrhu IAA Mobility 2023 v Mníchove.

„V softvérovo definovanej budúcnosti mobility bude zásadný nielen hardvér, ale tiež súhra softvéru z rôznych zdrojov,“ vysvetlil Hartung. Bosch sa viac ako kedykoľvek predtým profiluje aj ako softvérová firma pre mobilitu, a zároveň ďalej rozvíja svoje odborné znalosti v oblasti hardvéru. V rámci tohto úsilia spoločnosť reorganizuje svoju obchodnú oblasť Mobility, a to s účinnosťou od 1. januára 2024. Tým sa posilní spolupráca medzi jednotlivými divíziami. Iba v oblasti mobility zamestnáva Bosch 38 000 softvérových vývojárov – viac ako ktorákoľvek iná spoločnosť v automobilovom priemysle.

Bosch sa v softvéri vyzná a využíva ho k utváraniu budúcnosti mobility. Vďaka našim technológiám sa softvérovo definované vozidlá stanú realitou a dostanú sa na cesty,

povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na veľtrhu IAA Mobility 2023 v Mníchove.

Softvér Bosch zvyšuje bezpečnosť a mieru udržateľnosti mobility

Softvérovo definované vozidlá vyžadujú novú centralizovanú IT a elektronickú architektúru. Bosch je jednou z mála spoločností, ktorá túto architektúru vyvíja, a ktorá vie, ako viesť interakciu medzi automobilovou elektronikou a cloudom. Bosch ponúka softvér, ktorý nie je závislý na hardvéri a beží na čipoch rôznych výrobcov. Výsledkom toho je napríklad špeciálny midlvér pre asistenčné systémy vodičov a systémy automatizovaného riadenia, ktorý rovnako pomáha oddeliť softvér od hardvéru. Vozidlá, pri ktorých je počiatočným bodom návrhu a vývoja softvér, môžu vodičom poskytnúť personalizovaný a digitálny zážitok z jazdy. Nové funkcie v oblastiach, ako je asistencia vodiča, je možné do vozidla pridávať na diaľku prostredníctvom aktualizácií softvéru. „Zvykli sme si na neustále aktualizácie našich inteligentných zariadení. Aj automobily by mali mať možnosť kedykoľvek získať nové funkcie, a to bez ohľadu na prípadné facelifty alebo zmeny modelov. Vďaka riešeniam Bosch pre automobilový softvér budú automobily schopné viacerých úkonov,“ povedal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva a predseda predstavenstva oblasti Mobility. „To preto, že softvér je kľúčom k ďalšiemu zvyšovaniu pohodlia a miery udržateľnosti,“ pokračoval. V elektromobiloch napríklad softvér zjednodušuje prepojený energetický a tepelný manažment, čím skracuje dobu nabíjania batérií až o 20 percent.

Obchod v oblasti elektromobility sa pre spoločnosť Bosch vyvíja dobre. Spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2026 obrat vo výške 6 miliárd eur. Už v minulom roku sa spoločnosti Bosch podarilo zvýšiť výrobu komponentov pre elektromobily o približne 50 %. V roku 2023 sa výroba samotných elektromotorov zdvojnásobí. Softvér Bosch zohráva kľúčovú úlohu aj v širšom odvetví elektromobility – napríklad v automatizovaných systémoch recyklácie batérií. Softvér nielenže dokáže identifikovať pôvod a stav batérií, ale tým, že užívateľov vedie jednotlivými krokmi procesu, umožňuje tiež rýchlu a bezpečnú demontáž batériových sád.

Nový koncept ovládania nezávislý na hardvéri

Napriek tomu, že sa hardvérové a softvérové inžinierstvo od seba oddeľujú, sú si zároveň pre seba vzájomným prínosom. To je zjavné najmä pri moderných systémoch ochrany proti nehodám, ako je nová generácia ESP. Kľúčovou inováciou je nová koncepcia riadenia Vehicle Dynamics Control 2.0. Tento softvér môže zasahovať nielen do brzdového systému, ale tiež do elektrického hnacieho ústrojenstva a elektrického riadenia. To prináša menej protichodných zásahov a kratšiu brzdnú dráhu, a tým aj väčšiu bezpečnosť pre vodičov. Hlavnou výhodou pre výrobcov automobilov je, že nový riadiaci systém môže byť integrovaný buď do centrálneho počítača vozidla, alebo do riadiacej jednotky ESP a v budúcnosti bude k dispozícií ako samostatný softvérový balíček. Bude súčasťou riadenia pohybu vozidla, čo je softvérové riešenie, ktoré koordinuje všetky aspekty pohybu vozidla centrálnym riadením bŕzd, riadenia, hnacieho ústrojenstva a podvozku.

Priemyslová technológia Bosch v rámci celého hodnotového reťazca

Softvér Bosch nezmení iba riadenie, ale tiež spôsob výroby vozidiel. Spoločnosť napríklad zabezpečuje dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle pomocou riešení na sledovanie a dohliadanie. Tým, že toto riešenie zaznamenáva polohu a stav prepravných debien v reálnom čase, zaisťuje transparentné a bezpečné sledovanie. Softvér Nexeed pre Priemysel 4.0 pomáha výrazne znížiť poruchovosť výrobkov v továrňach na výrobu batériových článkov zo súčasnej úrovne, ktorá sa pohybuje medzi 10 až 15 percentami. Okrem toho môže spoločnosť Bosch využívať umelú inteligenciu (AI) k včasnému odhaleniu anomálií a chýb vo výrobe automobilov, čím sa znižujú výrobné náklady. Bosch už takýto AI softvér používa v 50 vlastných závodoch. V závode spoločnosti v tureckej Burse už tento softvér pomohol znížiť výrobné náklady o takmer 10 percent.

Kontakt pre novinárov:
Athanassios Kaliudis
Tel.: +49 711 811-7497
Twitter: @Sakis_JD

TLAČOVÁ KONFERENCIA BOSCH: pondelok 4. septembra 2023, 11:20-11:40: s Dr. Stefanom Hartungom, predsedom predstavenstva spoločnosti Robert Bosch, a Dr. Markusom Heynom, členom predstavenstva spoločnosti Bosch a predsedom predstavenstva Bosch Mobility, v stánku Bosch D10 v hale B3 a v živom vysielaní na Bosch Media Service.

Panelové diskusie s expertmi z Boschu na veľtrhu IAA Mobility 2023:
Streda 6. septembra; 10:00–10:15 na hlavnom pódiu: Keynote: „Life in motion – Why sustainable mobility is about more than just technology“ s Dr. Stefanom Hartungom, predsedom predstavenstva spoločnosti Bosch.
Štvrtok 7. septembra; 11:15–11:30 na hlavnom pódiu: Keynote: „Paving the way to centralized architectures & software-defined vehicles“ s Dr. Mathiasom Pillinom, s výkonným riaditeľom pre oblasť technológií v Bosch Mobility.
Štvrtok 7. septembra; 15:00–15:45 na žltom pódiu: Zameranie na Data & Next Level User Experience: „Software defined mobility enabling a completely new vehicle motion experience“ s Mariellou Minutolo, s členkou predstavenstva spoločnosti ETAS a Stephanom Stassom, členom predstavenstva divízie Chassis Systems Control

Bosch na IAA Experience:
Tzv. IAA Experience na IAA Open Space v centre Mníchova bude otvorená od 5. do 9. septembra 2023 od 10:00 do 20:00. V nedeľu, 10. septembra 2023, bude IAA Experience otvorená do 17:00.

• Počas veľtrhu IAA si môžete v Anglickej záhrade (Englischer Garten) vyskúšať nový model Performance Line SX a ďalšie produkty Bosch eBike Systems na testovacej dráhe pre bicykle. Okrem toho budú na Open Space na námestí Odeonsplatz prítomní odborníci na produkty Bosch eBike, ktorí budú odpovedať na vaše otázky.

• V rámci moveID, projektu spoločnosti Bosch, ktorý je súčasťou rodiny projektov „Gaia-X 4 Future Mobility", sa môžete tešiť na živú ukážku s dvoma elektromobilmi.

• MoveID tu po prvýkrát predstaví aplikáciu MOBIX, ktorá používateľom umožňuje anonymné nabíjanie a parkovanie na ľubovoľnom mieste pri dodržaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Predstavené budú aj nové služby v oblasti mobility a obchodné príležitosti, ktoré vyplývajú z využívania decentralizovaných technológií.

SLEDUJTE dianie z Bosch IAA 2023 na www.bosch-iaa.com alebo na Twitteri: @BoschPress, #BoschIAA

Mobility je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. V roku 2022 vygenerovala 60 % prevádzkového obratu vo výške 52,6 miliardy eur. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility sleduje víziu mobility, ktorá je bez nehôd, bez emisií a bez stresu, a spája odborné znalosti skupiny v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Pre zákazníkov sú tak výsledkom integrované riešenia mobility. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: Vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre používateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako aj technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. S viac ako 400 pobočkami po celom svete je Bosch Group od roku 2020 uhlíkovo neutrálna (scopes 1 a 2). Súčasťou toho bola kompenzácia zvyškových emisií vo výške 0,7 milióna metrických ton CO₂ prostredníctvom uhlíkových kreditov v roku 2022. Scopes 1, 2 a 3 sú štandardne vykazované v súlade s protokolom GHG. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.

Stále hľadáte niečo?