Suche

Tlačová informácia #Artificial Intelligence
Zdieľať tlačovú informáciu

Spoločnosť Bosch predstavuje špičkovú platformu Smart Connected Sensors na sledovanie pohybu celého tela

Osobný tréner s umelou inteligenciou na zlepšenie pohybu

  • Urýchľuje vývoj aplikácií na sledovanie pohybu pomocou hardvéru, softvéru a referenčného dizajnu pripraveného na použitie.
  • Obsahuje až osem bezdrôtovo pripojených senzorových uzlov na kvalitatívne navádzanie koncového užívateľa pri vykonávaní pohybu.
  • Zlepšuje užívateľský zážitok v širokej škále prípadov použitia vrátane rehabilitácie, športu/fitness a hier.
  • Podporuje jednoduché pridávanie nových gest pomocou softvérového nástroja.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Las Vegas, Nevada / Reutlingen, Nemecko – Neobmedzený prístup k osobnému trénerovi? To je sen mnohých nadšencov fitness a hier. S úplne novou platformou Smart Connected Sensors zabezpečuje spoločnosť Bosch Sensortec, aby sa pohyby a opakovania nielen merali, ale aby užívatelia dostali aj kvalitatívnu spätnú väzbu o vykonanom pohybe. Táto nová platforma je špeciálne navrhnutá na sledovanie pohybu celého tela a poskytuje plne integrované hardvérové a softvérové riešenie, ktoré výrazne znižuje náklady na vývoj a čas potrebný na uvedenie na trh.

Zákaznícke firmy, ktoré chcú integrovať senzory do svojich návrhov, často čelia časovo náročným a komplikovaným úlohám, pri ktorých musia kombinovať a upravovať viaceré zariadenia, aby vytvorili potrebný hardvérový a softvérový systém. V súčasnosti nie je na trhu k dispozícii žiadne senzorové riešenie, ktoré by poskytovalo bezdrôtovú a na použitie pripravenú spätnú väzbu o pohybe celého tela. S cieľom uspokojiť túto potrebu a ušetriť vývojárom drahocenný čas a námahu poskytuje Bosch Sensortec zákazníckym firmám kompletný balík:

  • BHI380, programovateľný senzorový systém založený na IMU využívajúci funkcie umelej inteligencie.
  • Nositeľný referenčný dizajn (certifikovaný CE, FCC, ISED, MSIT, SRRC, MIC, NCC, UKCA), ktorý možno jednoducho pripevniť na akúkoľvek časť tela bez toho, aby ste museli riešiť zväzok káblov, externú kameru alebo špeciálne obleky.
  • Softvérové funkcie vrátane rozpoznávania gest a aktivít, detekcie pohybu tela, informácií o relatívnom uhle tela, ako aj trénera na spätnú väzbu.

Všestranné využitie v rehabilitácii, fitness a hrách

Možnosti sú takmer nekonečné. Kľúčové prípady využitia budú zahŕňať rehabilitácie, fitness a hraní hier podľa hesla „Move. Prove. Improve.“ Platforma Smart Connected Sensors poskytuje komplexnú spätnú väzbu, ktorá umožňuje užívateľom správne vykonávať rehabilitačné cvičenia doma, čím podporuje ich rýchlejšie zotavenie. Pre vysoko citlivé herné aplikácie poskytnú pohybové senzory intuitívne a presné ovládanie vďaka sledovaniu aj tých najmenších pohybov. V oblasti športu a fitness sa tieto senzory môžu použiť na kompletnú detekciu pohybu tela, napríklad na poskytovanie podrobnej spätnej väzby o tom, ako dobre sa vykonávajú vysoko intenzívne cvičenia. Senzory komunikujú bezdrôtovo prostredníctvom technológie Bluetooth Low Energy, a tak neobmedzujú užívateľov v pohybe.

Vďaka princípu platformy možno systém pripojiť k mnohým zariadeniam, ako sú napríklad nositeľná elektronika, slúchadlá či náhlavné súpravy AR/VR. Inžinieri zistia, že platforma Smart Connected Sensors je ľahko použiteľná a jednoducho škálovateľná, pričom do svojich existujúcich návrhov ľahko začlenia ďalšie senzory a funkcie. Dôležité je, že platforma umožňuje elegantné pripojenie až ôsmich uzlov s rôznymi senzormi Bosch Sensortec k centrálnemu uzlu vrátane inerciálnych meracích jednotiek (IMU), magnetometrov a tlakových senzorov. „V prípade aplikácií využívajúcich inteligentné pripojené senzora naša nová platforma výrazne znižuje množstvo úsilia potrebného od konštruktérov, čo im umožňuje skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh a viac sa sústrediť na svoje špecifické odborné znalosti,“ povedal Stefan Finkbeiner, generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Sensortec.

V prípade aplikácií využívajúcich inteligentné pripojené senzora naša nová platforma výrazne znižuje množstvo úsilia potrebného od konštruktérov, čo im umožňuje skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh a viac sa sústrediť na svoje špecifické odborné znalosti,

povedal Stefan Finkbeiner, generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Bosch Sensortec.

Senzorová platforma poskytuje kvalitatívnu spätnú väzbu na základe integrovaných funkcií umelej inteligencie a je dodávaná so softvérovým nástrojom na vytváranie vzorov, ktorý pomáha zákazníkom prispôsobiť si návrh systému. Používaním tohto nástroja si zákazník zachováva kontrolu nad svojimi údajmi, pretože nie je potrebná pravidelná výmena dát so spoločnosťou Bosch Sensortec.

Dostupnosť:

Platforma Smart Connected Sensors je k dispozícii na priame vyžiadanie.

Webová stránka:
https://www.bosch-sensortec.com/software-tools/software/smart-connected-sensors

Kontakt pre novinárov:
Constantin Schmauder
Tel.: +49 172 7257198

Bosch Sensortec GmbH, stopercentne vlastnená dcérska spoločnosť Robert Bosch GmbH, vyvíja a uvádza na trh široké spektrum mikroelektromechanických senzorov (MEMS) a riešenia pre smartfóny, tablety, wearables, AR/VR, drony, roboty, inteligentné domácnosti a aplikácie pre Internet vecí (IoT). Produktové portfólio zahŕňa 3-osové senzory zrýchlenia, senzory rýchlosti otáčania a geomagnetické senzory, integrované 6-osové a 9-osové senzory, inteligentné senzory, senzory tlaku, vlhkosti a plynové senzory, optické mikrosystémy, ako aj príslušné softvérové riešenia. Spoločnosť Bosch Sensortec si od svojho založenia v roku 2005 vybudovala na príslušných trhoch vedúce postavenie v oblasti technológií. Od roku 1995 je spoločnosť Bosch priekopníkom a firmou s vedúcim postavením na trhu v oblasti senzorov MEMS a doposiaľ predala vyše 10 miliárd týchto senzorov. Viac ako každý druhý smartfón využíva senzor od Bosch Sensortec.

Viac informácií na www.bosch-sensortec.com alebo na twitter.com/boschMEMS.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 421 000 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosiahol podľa predbežných výsledkov obrat 88,2 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je zjednodušiť prepojený život pomocou produktov a riešení, ktoré buď obsahujú umelú inteligenciu (AI), alebo boli vyvinuté či vyrobené s jej pomocou. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a približne 470 dcérskych a regionálnych spoločností vo viac ako 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. So svojimi viac než 400 pobočkami po celom svete je skupina Bosch od prvého štvrťroku roku 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch zamestnáva 85 500 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja v 136 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.sk, twitter.com/BoschPress.