Suche

Tlačová informácia #Biznis a ekonomika
Zdieľať tlačovú informáciu

Bosch na Slovensku navýšil obrat aj investície

Výročné finančné výsledky za rok 2021

  • V roku 2021 dosiahla spoločnosť Bosch na Slovensku obrat 454 miliónov eur
  • Investície vo výške 14 miliónov eur
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bratislava – Spoločnosť Bosch dosiahla na trhoch na Slovensku vo finančnom roku 2021 celkový obrat vo výške 454 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o 3,3 percenta. ,,Pandémia koronavírusu a s ňou spojené výpadky v dodávkach tovaru, materiálov a čipov, ktorým čelil v minulom roku celý trh, ovplyvnili všetky oblasti nášho podnikania. Napriek tomu sa nám podarilo rok ukončiť s nárastom obratu. Vzhľadom na súčasnú situáciu očakávame, že aj rok 2022 bude plný výziev, nič menej aj naďalej veríme v potenciál nášho lokálneho trhu,“ povedal Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group na Slovensku. Investície dosiahli v roku 2021 14 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie o zhruba 40 % v porovnaní s rokom 2020. Najväčšia časť investícií smerovala do moderných výrobných technológií, automatizácie a digitalizácie v závode v Michalovciach. Celkovo firma v rokoch 2017 až 2021 na Slovensku investovala 56,3 miliónov eur. V troch mestách zamestnával Bosch na Slovensku k 31. decembru 2021 takmer 1 100 zamestnancov. ,,Z viac ako tisícky zamestnancov ich na Slovensku pracuje 170 v oddeleniach vývoja,“ povedal Milan Šlachta.

[video] Výročný Bosch Talk 2021 | Bosch na Slovensku navýšil obrat aj investície

Vývoj v obchodných oblastiach spoločnosti Bosch

Obchodná oblasť Mobility Solutions zaoberajúca sa predovšetkým obchodom s automobilovými systémami a komponentmi tvorí hlavnú časť obratu Bosch na Slovensku. V dôsledku nižšej výroby automobilov dosiahol Bosch na Slovensku v roku 2021 mierne nižší obrat, ako sa očakávalo. Naopak výrobný závod Robert Bosch Production Slovakia s. r. o. v Bernolákove úspešne čelil obmedzeniam vyplývajúcim z protipandemických koronavírusových opatrení a zaznamenal v roku 2021 mierny nárast. Ako jediný závod firmy Bosch na svete sa zaoberá repasovaním alternátorov. V roku 2021 vrátil späť do obehu zhruba 200 600 automobilových alternátorov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá. Okrem toho spoločnosť robí diagnostiku záruk štartérov a alternátorov pre zákazníkov na celom svete. Divízia Automotive Aftermarket zaisťuje na Slovensku distribúciu náhradných dielov Bosch pre servisy vozidiel a koncových zákazníkov. Spolu s tým zastrešuje aj sieť nezávislých autoservisov Bosch Car Service, ktorých je na Slovensku 44. Táto servisná sieť je v oblasti nezávislých autoservisov tou vôbec najväčšou na svete a v minulom roku oslávila významné výročie, 100 rokov od svojho založenia. Bosch zaisťuje svojim partnerom zo siete Bosch Car Service priamy prístup k najnovším technológiám, produktom a školeniam v oblasti mobility.

Obchodná oblasť Priemyselná technika zastúpená divíziou Bosch Rexroth zaznamenala v porovnaní s rokom 2020 rekordný nárast obratu a objemu objednávok a rok 2021 zakončila s výrazným rastom. Hlavným dôvodom pozitívnych výsledkov divízie bolo uvoľnenie investícií na strane zákazníkov, ktoré sa v roku 2020 pozastavili alebo minimalizovali kvôli koronavírusovej pandémii. Ďalej potom rastúci záujem o automatizované riešenia v priemyselnej výrobe. Najväčší nárast zaznamenali divízie Priemyselnej automatizácie a Mobilnej hydrauliky, nasledované Priemyselnou hydraulikou. V oblasti veľkých projektov bola dokončená prvá fáza rekonštrukcie Vodného diela Gabčíkovo.

Obchodná oblasť Energetika a technika budov je na Slovensku zastúpená dvomi divíziami. Divízia Termotechnika uzatvorila rok 2021 s vynikajúcim výsledkom. Divízia dosiahla na Slovensku historicky najvyšší obrat, najmä vďaka množstvu realizovaných veľkých projektov z oblasti priemyselných kotlov. Navyše sa podarilo opätovne navýšiť podiel na trhu tepelných čerpadiel. Na trh bol úspešne uvedený nový rad závesných plynových kotlov pod značkami Buderus a Bosch. Aj divízia Building Technologies zaznamenala v roku 2021 nárast obratu, hlavne vďaka uvoľneniu investícií, ktoré boli v roku 2020 na strane zákazníkov z dôvodu pandémie koronavírusu pozastavené. Divízii sa podarilo zahájiť veľké aj menšie projekty vo všetkých oblastiach portfólia, napríklad dokončila práce v tuneli Prešov, kde sa nachádza napríklad evakuačný systém PRAESENSA. Divízia rozvíja svoje kompetencie v oblasti cloudových služieb.

Oblasť Spotrebného tovaru dosiahla v roku 2021 veľmi dobré výsledky. V oboch divíziách – Elektrického náradia a BSH domácich spotrebičov – dominoval online predaj a došlo k nárastu obratu a tržného podielu. Výrobný závod BSH Drives and Pumps s. r. o. v Michalovciach, ktorý sa zameriava na výrobu energeticky účinných elektromotorov, čerpadiel a ventilátorov pre domáce spotrebiče, je známy svojimi odbornými znalosťami v oblasti vibrácií, akustiky a simulácie. Tie umožňujú optimalizáciu parametrov hluku a vibrácií pri širokom spektre domácich spotrebičov ako aj ďalších výrobkov Bosch. V roku 2021 investoval prevažne do výrobných strojov a zariadení. Vo výskume a vývoji sa závod v Michalovciach venuje priemyselným výrobkom v oblasti elektroniky, jemnej mechaniky a príbuznej techniky, najmä v oblasti techniky pohonu pre domáce prístroje.

Bosch Group: Výhľad na rok 2022 a strategické smerovanie

Napriek obťažnému prostrediu v roku 2021 dosiahla spoločnosť Bosch významný rast tržieb a výsledkov. V prvom štvrťroku 2022 vzrástli tržby dodávateľa technológií a služieb o 5,2 percent. Bosch očakáva, že tržby v roku 2022 vzrastú o viac ako 6 percent a EBIT dosiahne výšku 3 až 4 percent – a to napriek pravdepodobnosti značnej záťaže, najmä kvôli rastúcim nákladom na energie, suroviny a logistiku. „Úspešný výsledok obchodného roku 2021 posilňuje našu dôveru pri riešení náročného prostredia súčasného roka,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Jednou zo značných neistôt je vojna na Ukrajine a všetky jej dôsledky. Podľa jeho názoru súčasná situácia zdôrazňuje tlak na tvorcov politík a spoločnosť, aby sa stali menej závislými na fosílnych palivách a energicky usilovali o rozvoj nových zdrojov energie. Povedal, že z tohto dôvodu, Bosch Group systematicky pokračuje vo svojom úsilím o zmiernenie globálneho otepľovania, a to napriek náročnému ekonomickému prostrediu. Okrem toho Hartung oznámil, že Bosch bude počas troch rokov investovať približne tri miliardy eur do klimaticky neutrálnych technológií, ako je elektrifikácia a vodík.

Verí, že elektrifikácia je najrýchlejšou cestou ku klimatickej neutralite, pokiaľ je založená na zelenej elektrine. Preto Bosch posúva udržateľnú mobilitu dopredu: v roku 2021 objednávky spoločnosti týkajúce sa elektromobility prvýkrát prekročili desať miliárd eur. Hartung tiež zdôraznil, že dôležitý je aj vodík. „Priemyselná politika by sa mala zamerať na to, aby boli všetky oblasti ekonomiky na vodík pripravené,“ povedal. V záujme efektívnych opatrení v oblasti klímy vstupuje Bosch tiež do obchodu s komponentami pre elektrolýzu vodíka. Spoločnosť plánuje do konca dekády investovať do tejto novej oblasti podnikania takmer 500 miliónov eur, z toho polovicu do doby uvedenia na trh, ktoré je plánované na rok 2025. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch zároveň oznámil, že v nasledujúcich troch rokoch bude spoločnosť investovať ďalších desať miliárd eur do digitálnej transformácie svojho podnikania. „Digitalizácia má v udržateľnosti svoju zvláštnu úlohu – a naše riešenia z tohto predpokladu vychádzajú,“ povedal Hartung. Len v tomto roku navyše Bosch plánuje prijať 10 000 nových softvérových inžinierov po celom svete.

Kontakt pre novinárov:
Pavel Roman
Tel: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.cz

Bosch na Slovensku pôsobí od roku 1993. V roku 2021 dosiahol na slovenskom trhu obrat vo výške 454 miliónov eur a zamestnával viac ako 1 100 zamestnancov (k 31. 12. 2021). Spoločnosť na Slovensku pôsobí v troch lokalitách, z nich dve sú výrobné závody a zastúpená je svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar, Energetika a technika budov.

Viac informácií na www.bosch.sk, www.bosch-press.sk.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 420 300 zamestnancov (stav k 31. 12. 2022). Za rok 2022 dosiahla firma podľa predbežných údajov obrat 88,4 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Bosch Group s viac než 400 závodmi je celosvetovo od jari 2020 CO2 neutrálna. Inovačná sila spoločnosti je základom budúceho rastu. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 84 800 ľudí v 128 lokalitách po celom svete a takmer 44 000 softvérových inžinierov.

Viac informácií na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 394 500 zamestnancov (stav k 31. 12. 2020). Za rok 2020 dosiahla firma podľa predbežných výsledkov obrat 71,6 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 440 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 73 000 ľudí v 126 lokalitách po celom svete a takmer 30 000 softvérových inžinierov.

Viac informacií na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hľadáte niečo?